Armoede-toeristen uit Moldavië brengen de hoofdstad aan de grenzen van haar capaciteit

Door: Alex Cryso.

Moldavië is een klein land tussen Roemenië en de Oekraïne in, maar ook daar is Duitsland zeer geliefd, want steeds meer etnische Moldaviërs, maar ook zigeuners die politiek-correct Sinti en Roma worden genoemd, komen van daaruit naar ons toe. Nog maar kort geleden liet de Berliner Zeitung (kortweg B. Z.) weten, dat de plaatselijke hulpbronnen in de Duitse hoofdstad in rap tempo afnemen. Er zijn gemiddeld per dag 85 nieuw-aangekomenen te verzorgen allang ontruimde asielzoekerscentra zouden startklaar moeten worden gemaakt voor de talloze zogeheten hulpzoekenden, nieuwe zouden moeten worden geopend.

Het blad verheelde niet dat het bij de Moldaviërs om louter armoede-vluchtelingen gaat. Het mag dus rustig worden betwijfeld, of die vakmanschap en welstand meebrengen naar Duitsland. Integendeel: In een land, waar men denkt, inzake plaats en geld over oneindige middelen te beschikken en waar men daarnaast ook nog een reuzengroot hart heeft voor de zigeuners, daar willen dezen graag hun tenten opslaan. In tijden van ontspanningstoestand waar het Corona betreft, valt helaas een versterkte run op de plaatselijke asielbureaus te vrezen. En ook Georgië of Vietnam sturen steeds meer migratie-lustigen naar ons toe. Duitsland op weg naar de veelvolkerenstaat van criminelen, domkoppen en asocialen: Wordt Ditib-aanhanger en Erdogan-vriend Armin Laschet (CDU) deze herfst kanselier, dan mogen wij ons wel voor het één en ander schrap zetten. De groene coalitiepartners helpen mee.

En ook anderzijds houden de jobstijdingen niet op: De crisissituatie in Afghanistan of 500 Libanezen, doe eveneens naar Duitsland willen – wordt de Corona-schroef versoepeld, dan wordt de de vluchtelingenschroef weer aangedraaid. De duivelskring wentelt zich tot in het oneindige. Duitsland sterft elke dag een beetje meer en dat is goed zo, vinden de Groenen. Onder de Berlijnse goedmenschen stoort intussen niemand zich eraan, als er “eens een bal over de schutting vliegt”. Sommigen vinden de lange verblijfsduur onder de asielstatus eigenlijk wel wat merkwaardig. Dan legt het echter toch niet buitengewoon veel gewicht in de schaal, dat de eerste aanvragen vanuit Moldavië tot voor kort nog consequent werden afgewezen: Precies 3.417 Moldaviërs wilden het vorige jaar naar Duitsland komen, maar 99 procent van alle aanvragen werden niet ingewilligd. Integendeel vonden er zelfs hoogst botte uitzettingen plaats. In de ontspanningsfase van de pandemie schijnen evenwel de kaarten opnieuw te zijn geschud. De mensen uit de republiek aan de Moldau vormden daarbij lang überhaupt de grootste groep van uitgewezenen. Wat iets te betekenen heeft, want bv. alleen al in Berlijn houden zich momenteel 14.980 uitgewezen buitenlanders op.

https://conservo.files.wordpress.com/2021/08/img_1911.jpeg?w=512

Moldavië-zelf heeft om en nabij de 3,5 miljoen inwoners, waarbij één op de vijf onder de armoedegrens leeft. Heel veel Sinti en Roma, die tegenwoordig nog tot de meest gediscrimineerde minderheden in Europa worden gerekend, huizen daar. Ongeveer 50 procent van alle Europeanen staan hoe dan ook afwijzend tegenover dit slag mennsen. Zelfs hier te lande wil zogezegd een op de drie Duitsers geen Sinti en geen Roma als buren en zelfs in hun thuislanden wordt dit volk het hardst veracht. Algemeen gaat de zigeuner in verhoogde mate door voor kwaadwillig werkschuw,, verwaarloosd, crimineel en gedreven door eeuwige zucht naar het nomadenbestaan. De deelstad Enzberg van de provinciestad Mühlacker bij Pforzheim werd lange tijd doodgewoon geterroriseerd door dergelijke asielzoekers. Zelfs de mainstream-media berichtten over wat begon met geluidsoverlast en vervuiling, om te eindigen bij openlijk verval van de wooncultuur en een regelrecht angstklimaat voor de oorspronkelijke bewoners.

Links:

https://www.bz-berlin.de/berlin/berlin-will-500-fluechtlinge-aus-dem-libanon-aufnehmen

https://www.bz-berlin.de/berlin/pankow/jeden-tag-kommen-85-armuts-fluechtlinge-nach-berlin

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2021/08/03/armutstouristen-aus-moldawien-bringen-die-hauptstadt-an-ihre-kapazitatsgrenzen/#more-33491