Geplande inentings-apartheid vereist zwaar verzet

Door: Wolfgang Hübner.

De bekend geworden plannen voor omvangrijke discriminatie van vaccinatieweigeraars, het optreden van politie en justitie tegen de meest recente manifestaties in Berlijn, de tegen wetenschappelijk advies in begonnen massale inenting van jongeren zowel als de reeds te voorziene vaccinatie van tevens kleine kinderen – dit alles doet tot geen andere conclusie komen: Het zal in de geschiedenis van de Bondsrepubliek Duitsland tot de tot dusverre grimmigste strijd komen tegen een niet onaanzienlijke minderheid. Het is daarom tijd, elke illusie of hoop om dit nog te kunnen vermijden, op te geven. In plaats daarvan dient het er nu om te gaan, hoe van de kant van die minderheid deze strijd te voeren en te doorstaan is.

Hierbij is het belangrijk om te weten: Bij deze strijd gaat het om niets minder dan de verdediging van de vrije democratie tegen de poging van elites der politiek en media om een autoritair-totalitaire democratische façade tot stand te brengen. Want juist deze democratische façade is nodig om in de onvermijdelijk dreigende toekomstige maatschappelijke en sociaal-politieke uiteenzettingen de belangen ban de feitelijke en vermeende globaliseringswinnaars tegen de grote meerderheid van non-profiteurs en verliezers door te zetten. Niet alleen in Duitsland hebben de heersende kringen erkend: De angst voor Het Virus is hierbij veel beter in te zetten, dan het niet zo goed opvlammende onderwerp-“klimaatverandering”.

Het is (helaas) onvermijdelijk, dat tot aan de parlementsverkiezingen eind september het verzet tegen de inentings-apartheid partijpolitiek wordt gekanaliseerd. Het zijn met voorrang drie partijen, die zich thans aanbieden als het reddende anker aan vaccinatie-weigeraars: De AfD, de Basispartij en de Vrije Kiezers. Geen van deze partijen zal een effectieve muur kunnen oprichten tegen de inentings-apartheid. Voor de feitelijk gespleten AfD is dat geen geworteld onderwerp, het ontbreekt haar dus aan de noodzakelijke geloofwaardigheid. De Basispartij daarentegen heeft deze geloofwaardigheid ongetwijfeld, maar slechts een zeer geringe kans om ook maar in de buurt van de vereiste vijf procent te komen. En bij de Vrije Kiezers speelt hun voorzitter Hubert Aiwanger een weliswaar gewaagd, maar niet werkelijk overtuigd en consequent spelletje met het onderwerp vaccineren.

Niet weinig vaccinatieweigeraars zullen er waarschijnlijk zelfs voor kiezen, niet te gaan stemmen, omdat ze van de verkiezingen niets meer verwachten, wat hun verlangens betreft. Tot zover de realiteit. Na de verkiezingen, hoe die ook binnen het blok der gevestigde partijen mogen uitpakken en zorgen voor nieuwe constellaties, zal de inentingsproblematiek geenszins zijn verdwenen, maar zelfs escaleren. Want vervolgens zijn immers de politieke bedrijvers van de inentings-apartheid van CDU/CSU, SPD en Groenen formeel-democratisch opnieuw gelegitimeerd. Zonder meer blijven Merkel en Spahn tot aan de vorming van een nieuwe regering in functie. En dat kan nog maanden voortduren.

Überhaupt geen tijd te verliezen heeft echter de minderheid van de vaccinatieweigeraars en vaccinatie-tegenstanders. Zij dienen onmiddellijk partij-overkoepelend overgaan tot de formatie van een actie- slagvaardige buitenparlementaire macht met de-centralistische en nationalistische organisatorische structuren. Dat mag noch op partijpolitiek eenzijdige- noch op onrealistisch-esoterische wijze geschieden. Het is absoluut voldoende om de belangrijkste medisch-wetenschappelijke,, politieke en sociale argumenten bondig samen te vatten en vervolgens met elkaar onder deze “vlag” creatief en geweldloos de strijd op te nemen tegen de inentings-apartheid. Wanneer deze weg om kleingeestige en sektariserende redenen niet wordt bewandeld, is de nederlaag voorgeprogrammeerd. Dan zal de weg naar de vaccinatieverplichting van staatswege van 0 tot 100 jaar, en daarenboven nog heel andere ongerechtvaardigde eisen, wijd open staan.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2021/08/geplante-impf-apartheid-erfordert-massiven-widerstand/