Jihad van de zwarte zielen: Meer dan 270 miljoen doden over de hele wereld door de duivelscult Islam

Door: Alex Cryso.

Bij het rondsnuffelen op Internet stuitte ik onlangs op één van Michael Stürzenberger’s hoogst interessante manifestaties. Zonder me nog de stad en detail te herinneren, was er daarentegen sprake van 270.000 doden over de hele wereld door de Islam. Aan de hand van twee groepsverkrachtingen per dag, maar ook van talrijke aanslagen, geweldplegingen, van de onderwerping van westerse systemen en van de tot op heden openlijke afwijzing van onze waarden ging ik aldus op zoek. Onder het motto: “Wie tegen de Nazi’s is,, kan onmogelijk voor de Islam zijn…”

Hierbij liggen de schattingen ver uit elkaar: Sommige stellen het aantal dodelijke slachtoffers, dat de 14 eeuwen durende tirannie van de Islam over de hele aardbol heeft geëist, op 300 miljoen. Vooral de zelfbenoemde “ongelovigen” zouden door deze meest genocidaire ideologie uit de geschiedenis der mensheid worden getroffen, die de Chinese communisten (ca. 77 miljoen doden) onder Mao Tse Tung gemakkelijk de loef afsteekt. Op 216 plaatsen in de Koran beveelt Allah, dat de ongelovigen moeten worden gedood. op 1.800 plaatsen in de Hadiths, de tweede schriftelijke zuil van de Islam, geschiedt dit zelfs volgens de profeet Mohammed. Dus wat vroeger collaboreerde met de Nazi’s, zet thans deur en poort open voor de Moslims. Dezen worden vertroeteld en volgestopt en met ijzeren fanatisme in bescherming genomen. Dat hier allang iets scheef zit, merkt elk normaal mens.

Waar ik in mijn laatste artikel schreef dat de Moslims in Afrika verantwoordelijk waren voor het tot slaaf maken van 18 miljoen mensen, dan moet ik er nu nog eens een schepje bovenop doen: Om en nabij de 120 miljoen personen zijn waarschijnlijk door de eeuwen heen gestorven door het voortdurende monopolie van de Islamisten op het zwarte continent inzake slavernij. Velen door de gedwongen deportaties anderen door ziekten of de gevolgen van verwaarlozing. Bij elkaar werden zo rond de 25 miljoen Afrikanen gedwongen aan het werk gezet.

Het aantal gedode christenen zwalkt tussen de 6 en de 60 miljoen dodelijke slachtoffers. Onder de Hindoes zijn zelfs 80 miljoen mensen in de Totale Jihad in India gedood. Tien miljoen Boeddhisten, die in Turkije of in Afghanistan om het leven kwamen kunnen daar nog aan worden toegevoegd. Om niet te vergeten het tot op heden voortdurende antisemitisme van de Arabieren tegen de Joden, waarvan helaas tot nu toe naar het schijnt geen concrete aantallen voorhanden zijn. Al deze mensen zijn gestorven door de Jihad, de geloofsoorlog,, die de Moslims uiteraard definiëren volgens hun eigen maatstaven en eigen morele interpretaties. Is er dus nog werkelijk iemand, die van mening is, dat men er goed aan doet door de gebedskleedjes verder en masse Duitsland en Europa binnen te halen? Moet het eerst weer tot het uiterste komen?

Bij voor en bij na is de sociaal-romantische voorstelling van de Goedmenschen, dat de Moslims mettertijd “geïntegreerd” raken, wat tot op heden en ondanks de meest intensieve inspanningen niet het geval is. Alles bij elkaar zou er daarentegen sprake zijn geweest van 548 afslachtingen in het teken van de Islam, teneinde de verschrikkelijke barbarencultus met het zwaard door te voeren. Zelfs Heinrich Himmler sprak van een “heldenreligie”, als het over de islamisering ging. Bij gelijkblijvende ontwikkelingen staan er voor ons land nog meer ernstige stappen achteruit voor de deur, wat betreft de interne veiligheid, het waarden-denken, de morele voorstellingen of het intellect in het algemeen. De criminaliteit zal verder toenemen, In Duitsland-zelf zullen spoedig wat betreft het interne systeem, het nationale gevoel en de homogeniteit alle hekken van alle dammen zijn. Hiermee openen wij deuren en poorten voor de barbarencultuur Islam en helpen wij hem aan een onverdiend succes,, welke slechts door een gedegenereerde, zelf-hatende samenleving mogelijk kan worden gemaakt.

De moderne oorlog is pas begonnen: Hij speelt zich af op straat en in de parlementen. Wie denkt dat hij iets goeds doet door de integratie van de Moslims, iets, wat betreft het verleden in verband met Hitler, de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust, die maakt alles alleen nog maar slechter! Uitgerekend aan het bakerpraatje, dat binnen onze contreien alles anders zal worden, gelooft men met rotsvaste overtuiging. En uitgerekend de Moslims zouden wij nu niet met haat en verachting mogen bejegenen? Een heel slechte grap die nog meer aanloop en nog ernstiger resultaten ten gevolge heeft!

Links:
http://islamreligionddesfriedens.blogspot.com/2014/08/270-millionen-nichtmoslems-durch.html

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2021/08/06/dschihad-der-schwarzen-seelen-uber-270-millionen-tote-weltweit-durch-den-teufelskult-islam/#more-33536