Bericht van IPCC wordt gebruikt om de mensen angst en paniek aan te jagen voor dreigende ondergang van de wereld

Door: Redactie Politikstube.

Met betrekking tot het 6de bericht van IPCC van 9 augustus 2021 verklaart de woordvoerder voor milieupolitiek voor de parlementsfractie van de AfD, Karsten Hilse:

“Precies op tijd, een paar weken voor de parlementsverkiezingen werd op 09.08.2021 het 6de IPCC-bericht naar buiten gebracht: Een ondubbelzinnige aanwijzing, hoeveel invloed de regering heeft op het zelfbenoemde wereldklimaat. Een van de vooraanstaande auteurs, Astrid Kiendler-Scharr geeft in haar interview met Spekrtum.de onomwonden toe, dat de politiek opdracht heeft gegeven voor het bericht en dat men gemeenschappelijk werkt aan de samenvatting. Zoals in een theaterstuk wordt het ene bedrijf na het andere afgespeeld en neemt de dramatiek,, net als in een drama van Shakespeare, met elk bedrijf toe. Een paar weken geleden publiceerde de BVD zijn oordeel, waarvan niet weinig BVD-functionarissen zeggen, dat ook dit in opdracht was, dat tenminste bij de toelichting de regering de pen van voorzitter Harbath, die negen jaar lang CDU-parlementsafgevaardigde en getrouwe van Merkel is geweest, stuurde.

Thans verschijnt dus na meerdere jaren het 6de IPCC-bericht en de samenvatting ervan zal niet anders worden gelezen, als de arbeidsdocumenten, die in het Deutse Ministerie van Milieuzaken werden rondgestuurd. Hij zal door onze politici en leidende media worden gebruikt om de mensen in angst en paniek te laten raken voor de dreigende ondergang van de wereld en ze bereidwillig te maken voor maatschappelijke omwentelingen. Men kan benieuwd zijn, of er in dit artikel ook wetenschappers aan het woord komen die de ontwikkelingen in ons klimaat en onze invloed daarop iets meer realistisch bekijken. In het 3de IPCC-artikel viel tenminste in de totaaluitgave op blz. 774 nog te lezen: ‘bij het onderzoek en de modellering van het klimaat moeten wij erkennen dat wij te maken hebben met een gekoppeld, niet-lineair, chaotisch systeem en dat derhalve voorspellingen op lange termijn over het toekomstige klimaat niet mogelijk zijn.’ In de samenvatting verscheen deze regel niet meer. Sindsdien worden kritische wetenschappers nauwelijks nog resp. in het geheel niet meer betrokken bij het opstellen van het artikel.

Net als alle eerdere berichten zal ook dit 0,0 invloed hebben op de “ontwikkelingslanden”, zoals b. v. China en India, die sowieso verantwoordelijk zijn voor 60 procent van alle emissies, en hun economische politiek. Ze worden, overigens net zo min als alle andere ondertekenaars, door de Parijse Overeenkomst ergens toe verplicht. De eigen verplichtingen van de EU en van model-leerling Duitsland zijn zelfverkozen. China verhoogt zijn CO2-emissies jaarlijks in de mate, die Duitsland over het hele jaar afstoot. De grootste zwakke plek van de Parijse overeenkomst is hoe dan ook, dat er geen uitgangswaarde wordt genoemd, van waaruit de temperatuur niet om en nabij de 1,5 graden Celsius dient te stijgen. Hiermee is een mogelijkheid tot controle op effectiviteit van alle maatregelen uitgesloten. Ook het 6de IPCC-artikel zal deze flater niet opheffen.”

Poltikstube: Er is geen sprake van door mensen veroorzaakte klimaatverandering. Verwante artikelen kunt u vinden in onze categorie ‘klimaat’.

Door: Redactie Politikstube.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://politikstube.com/ipcc-bericht-wird-genutzt-um-die-menschen-in-angst-und-panik-vor-drohenden-weltuntergang-zu-versetzen/