Aanstekers in plaats van klimaatverandering: Afghaanse vluchtelingen steken bossen in brand

Door: Alex Cryso.

Met de groeten van Moria, oftewel: Wat een keer gelukt is, kan allicht ook een tweede keer goed gaan. Nadat het islamitische vluchtelingen al is gelukt, om zich door middel van brandstichting op de erbarmelijkste manier bij ons asiel af te troggelen, zijn momenteel in Turkije en in Griekenland mogelijk een aansteker en een paar lucifers voldoende, om voor de volgende mediahype te zorgen. In genoemde landen zijn meerdere bosbranden ontketend en reeds nu heeft de gevestigde pers zijn pijlen gericht op de volgende fatale gevolgen van de zogenaamd door de mensen veroorzaakte klimaatverandering. Met de hartelijke groeten van het hoge waterpeil in Duitsland!

Bij nader inzien kwam evenwel aan het licht, dat de branden in Griekenland werden gesticht door brandstichtende migranten. Minstens twee Afghaanse vluchtelingen werden bijvoorbeeld in de Atheense stadswijk Pedion tou Areoas gearresteerd en de brandstichting overtuigend bewezen. Eén van de twee had lucifers, benzine, aanstekers en vloeibaar gas bij zich – het typische repertoire van een voor geweld en terreur vluchtend mens, om het ironisch uit te drukken. Zoals bij de moslims zo gebruikelijk lijdt de genoemde vrouw tevens onder psychische problemen en is zij bekend bij de politie. Niet opgehelderd is slechts of het hierbij gaat om een Turkse met een vervalste pas. Gearresteerd werd daarnaast een 38-jarige Afghaan, die eveneens hoogst eigenaardige benodigdheden bij zich had en in het Lofos Finopoulou-bos op heterdaad zou zijn betrapt.

Zijn groepsverkrachtingen en steekmoorden dus slechts de voorbode van grote branden en terroristische aanslagen met talloze doden? Momenteel komen om en nabij de 1.000 Afghanen per dag via Iran naar Turkije. De meesten zijn jonge mannen in de leeftijd tussen de 18 en 25 jaar. 500.000 Afghaanse vluchtelingen moeten zich reeds nu al in Turkije ophouden. Hoewel zich in Turkije bij elkaar iets van vier miljoen asielzoekers bevinden, geldt dit aan lager wal geraakte land slechts als tussenstation, waar vooral Duitsland daarentegen favoriet is vanwege zijn grootscheepse sociale voorzieningen.

In Griekenland vormen de Afghanen intussen zonder meer de grootste etnische groep vluchtelingen. Media als de Tagesspiegel spreken intussen van een “massa-explosie vanuit Afghanistan”. De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz daarentegen appelleerde ervoor dat de problemen van Afghanistan niet kunnen worden opgelost, doordat Europa net als in 2015 wederom massagewijs Moslims bij zich opneemt.

“Wij dienen als Europese Unie reeds nu in de zomer actief te worden, teneinde te verhinderen, dat er weer soortgelijke toestanden als toen ontstaan”, sommeerde de kanselier, en kondigde een voortzetting aan van zijn consequente uitzettingspolitiek. Meer vluchtelingen uit Afghanistan zouden een nieuwe golf van gewelddadige criminaliteit provoceren, waarschuwde de conservatieve politicus, verwijzend naar een “opeenstapeling van geweldsmisdrijven (…) binnen bepaalde groeperingen” zowel als naar een seks-gerelateerde moord op een 13-jarig meisje in de binnenstad van Wenen waarvoor de Afghaanse toestroom verantwoordelijk wordt gehouden.

Links:

https://www.rnd.de/politik/neue-fluechtlingswelle-kommt-aus-afghanistan-auf-europa-zu-LZKICXWNTREWXHF4CE6MNJ6M3Q.html

https://www.tagesspiegel.de/politik/die-eu-und-die-fluechtlinge-planen-fuer-den-massenexodus-aus-afghanistan/27454822.html

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2021/08/13/feuerzeug-statt-klimawandel-afghanische-fluchtlinge-setzen-walder-in-brand/