60 jaar na de bouw van De Muur: De DDR was en blijft een onrechtstaat

Door: Redactie PP.

Op 13 Augustus 1961 werd met de bouw van de Berlijnse Muur de interne tweedeling van Duitsland bezegeld. Een gastcommentaar van Frank Grobe:

Nu 60 jaar geleden ging de grote socialistische leugen ‘Niemand is van plan om een muur te laten verrijzen’ definitief in rook op. Toentertijd wist het DDR-onrechtregime niets anders meer te doen, dan een muur te bouwen, teneinde zijn burgers te verhinderen, het zogenaamde socialistische paradijs te ontvluchten.

Het zou nog meer dan 28 jaar duren, tot de tot dan toe laatste poging om in Duitsland het socialisme te vestigen duurzaam mislukte. 60 jaar na de hereniging hebben wij de plicht, om van de geschiedenis te leren en herhaling te voorkomen.

Een onrechtstaat die veel van zijn burgers het leven heeft gekost

De DDR was een dictatuur, een onrechtstaat, die veel van zijn burgers het leven heeft gekost. Helaas zijn er tot op heden in Hessen politici en partijen, die niet eens tot zich kunnen laten doordringen, dat hij als onrechtstaat dient te worden benoemd. Deze Berlijnse Muur, die ironisch genoeg werd aangeduid als “antifascistische beschermingsmuur”, kostte niet slechts minstens 139 Duitsers het leven. Veel meer belichaamde De Muur onderdrukking, onvrijheid, spionage, staats- en overtuigingsterreur. Daarnaast probeerden de vluchtelingen alleen maar, aan het socialisme te ontsnappen, teneinde te leven in vrijheid.

De dag van de bouw van De Muur, 60 jaar geleden is derhalve voor ons niet alleen een waarschuwing om de vrijheid dagelijks te verdedigen. Ze is tevens een wegwijzer, die ons laat zien, waartoe het kan leiden, als wij niet elke soort van extremisme bestrijden.

(Foto: De actuele JF wijdt haar actuele publicatie aan het jubileum van de Bouw van De Muur. Hier lezen https://jungefreiheit.de/aktuelle-jf/)

Ze waarschuwt ons ook dringend om elke vorm van spionage en verklikkerspraktijken te benoemen en ongedaan te maken. De eerste steen tegen vrijheid en democratie, die 60 jaar geleden werd gelegd als ‘anti-fascistische beschermingsmuur’, mag nooit meer worden gelegd. Helaas konden de andere fracties in het deelstaatparlement er niet van worden doordrongen, een motie van de AfD aan te nemen, die de DDR bestempelde als onrechtstaat.

In plaats daarvan hebben zij een eigen motie ingediend, waarin de DDR alleen maar een ‘dictatoriaal karakter’ krijgt toebedeeld. Wanneer thans door deze fracties feestelijke woorden worden gesproken, dan zouden zij zich ook dit moeten herinneren.

Over de auteur: Dr. Frank Grobe is cultureel-politiek woordvoerder van de AfD-fractie in het Hessische deelstaatparlement.

Door: Redactie PP.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/08/13/60-jahre-mauerbau-die-ddr-war-und-bleibt-ein-unrechtsstaat/