Het WEF en Schwab: Wie niet vecht, heeft reeds verloren

Door: Dieter Farwick, Brigadegeneraal b. D. en publicist.

De mensenverachter Professor Klaus Schwab, oprichter en kopstuk van het wereldeconomie-forum (WEF) in Zwitserland maakt van zijn ambities geen geheim. Hij wil met partners de “wereldheerschappij” tot stand brengen. Niet op democratische manier, maar door middel van een “nieuwe wereldorde”- een “Vierde Revolutie”. Die heeft niet het doel, het leven op deze planeet voor zoveel mogelijk mensen te veraangenamen. Integendeel: Samen met zijn partners wenst hij met een hem toegenegen “Nieuwe Wereldregering” door te regeren. Dit zou gemakkelijker zijn. Hij zegt geheel openlijk:

“Wij dienen de planeet Aarde te bevrijden van het ‘Virus Mens'” of “In 2030 zullen jullie niets meer bezitten, maar gelukkig zijn.”

Dit soort uitspraken kenmerkt zijn ware karakter en zijn “Nieuwe Wereldorde”. De macht is in handen van zijn overzichtelijke “groep van superrijken”. Een groter deel van de huidige wereldbevolking zal “werkeloos” zijn – en daarmee “nutteloos” en “zonder betekenis”. Zij ontvangen een bescheiden “basisverzorging”. Door middel van “Brood en Spelen” worden deze mensen mak gehouden – of door middel van medicatie ‘ont-zorgd’. Deze doelstellingen zijn voor iedereen in alle openheid na te lezen en te bestuderen op de homepage van het WEF.

Van een georganiseerd verzet door landen van staatswege en/of private verzetsgroepen is blijkbaar geen sprake. De overwegende meerderheid van de wereldbevolking heeft geen toegang tot media, die kritiek uiten aan het adres van “Great Reset”. Binnen de Duitse regering zijn er prominente leden – van kanselier Angela Merkel via Wolfgang Schäuble en Annalena Baerbock, nog steeds de Bondskanselierskandidate van de “Groenen”, tot aan de presidente van de EU, Ursula von der Leyen. Allemaal begroeten ze de activiteiten van het WEF.

Schäuble ziet in de crisis een kans voor een meer intensieve integratie van de EU. Als hij zich daar niet in vergist. Het roemruchte “zo doorgaan”van Duitse politici M/V wordt consequent niet begrepen of niet serieus genomen.

  • De pinnen, die reeds zijn ingeslagen op de weg van de “Great Reset”worden niet waargenomen – net als de migratie-overeenkomsten van de VN en de EU.
  • 16 jaar regering van Angela Merkel hebben Duitsland gedestabiliseerd.
  • De meerderheid van de Duitse volwassenen volgt de politiek en de media.
  • Ook de toekomst van de volgende generatie naar “massale bevolkingsuitruil” is geen onderwerp van gesprek.

Mijn oordeel: Met de “Great Reset” zal door zijn aanhangers een begin worden gemaakt, maar bij het realiseren ervan mislukken en in eenchaos van een hel op Aarde eindigen. Valt een menswaardig leven op onze Aarde nog te redden?

     Het zal zeer moeilijk worden

De muur van het zwijgen dient te worden doorbroken. Ook in Duitsland zijn er individuele vakbekwame journalisten, voor wie het duidelijk is dat de “Great Reset” de facto een “misdaad tegen de mensheid” is. De vernietiging van de soevereine staten en hun middenklassen, de onteigening van privé-eigendom, het grote aantal werkelozen zowel als verbod van samenkomst- en reizen dwingen de mensen in de vereenzaming en in betekenisloosheid – de ergste vernedering, die mensen kunnen overkomen. De mens zal uit zijn vertrouwde leefomgeving worden weggerukt. De integratie in een vreemde samenleving is enorm zwaar en duurt jaren – zoals gedurende de laatste jaren in Duitsland wordt aangetoond.

Wie kan helpen?

Wij hebben integere leidende persoonlijkheden nodig, die zich aansluiten bij mijn beoordeling en die deze “nieuwe beweging financieel een ideëel kunnen ondersteunen. De Duitse partijen zijn geen partners om naar te streven. De AfD is – onderling – geen eenheid en voorts vogelvrij verklaard. De overige partijen begroeten de doelstellingen van het WEF en staan gedeeltelijk met het WEF, dat “nuttige idioten” gebruikt om te overwinnen en ze vervolgens laat vallen, in verband. Gezocht worden dappere mensen, die hun eigen mening vormen en die vooralsnog in vrienden- en kennissenkring uittesten en verder ontwikkelen, alvorens ze in de openbaarheid te brengen. Relaties in het buitenland zouden moeten worden benut.

Welke staten zouden kunnen helpen?

Ik kan mij niet voorstellen, dat sterke, trotse staten met hun samenlevingen zich vrijwillig en vreedzaam onderwerpen aan het juk van de nieuwe autocratische en zelfs dictatoriale elites. Dat geldt in het bijzonder voor staten en hun samenlevingen, wier succesvolle bevrijdingsstrijd nog niet lang geleden plaatsvond. Dit geldt evenwel ook voor sterk religieuze staten, die al sinds hun ontstaan strijden tegen elke vorm van onderwerping.

Wat zal het gevolg zijn van de Cyber-oefening Polygon 2021?

Deze oefening heeft op 9 juli 2021 onder leiding van het WEF over de hele wereld op grote schaal plaatsgevonden. Het is verbazingwekkend, dat het WEF er tot nu toe nog geen artikel over heeft gepubliceerd. in het verleden was het steeds bereid, interessante ontwikkelingen tot op de minuut op het wereldtoneel te brengen.

Ik zie thans af van speculaties hieromtrent. Ik hoop, dat het WEF zijn bevindingen met erkenning van zwakke- en sterke punten publiceert met “Lessons Learned”.

Transparantie bevordert het vertrouwen. Zwijgzaamheid niet.

********************


*) Brigadegeneraal b. D. Dieter Farwick werd op 17 juni 1940 geboren in Schopfheim, Baden-Württemberg. Na zijn eindexamen werd hij in 1961 als dienstplichtige toegevoegd aan de Bundeswehr. Na zijn diensttijd werd hij beroepssoldaat in de Duitse troepen bij de Pantserbrigades.

Vanaf sectiecommandant doorliep hij alle leidinggevende posities tot leidinggevend officier van een pantserbrigade. In deze tijd nam hij deel aan de opleiding voor de generale staf aan de Academie voor Leidinggevenden in Hamburg. Nationaal heeft hij meerdere staffuncties bekleed, o. a. ook als hoofd van het toenmalige Bureau voor het Militaire Nieuwsberichtenwezen.

In de planningsstaf van minister van Defensie Dr. Manfred Körner was hij vier jaar politiek-militaristisch werkzaam in de montage en nam onder andere deel aan de bewerking van twee witboeken. Internationale gebeurtenissen verzamelde Dieter Farwick als deelnemer aan de een jaar durende opleiding aan Royal Defense College in Londen.

In de jaren ’90 was hij meer dan vier jaar gestationeerd als Operatie-hoofd in het toenmalige hoofdkwartier Europa-Mitte van de NATO. Hij nam in beslissende mate deel aan de verdere ontwikkeling van het NATO-programma ‘Partnership for Peace’.

Dieter Farwick bereikte zijn pensionering in de rang van Brigadegeneraal. Tijdens zijn actieve diensttijd en daarna heeft hij verschillende boeken en talloze publicaties gepubliceerd betreffende vragen over de veiligheidspolitiek en de krijgsmacht.

Door: Dieter Farwick, Brigadegeneraal b. D. en publicist.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2021/08/16/wef-und-schwab-wer-nicht-kampft-hat-schon-verloren/