De islamitische terreurmilitie Taliban ondersteunen… De dood van Duitse soldaten bejubelen… Linkse Partij opnieuw op hol geslagen!

Door: Alex Cryso.

Links blijft links en staat nog steeds voor terrorisme. Vroeger de RAF, thans de Antifa en nu komt de Afghaanse terreurmilitie van de Taliban er ook nog bij. Niemand minder dan Gregor Gysi van de Linkse Partij, in zijn kwaliteit van woordvoerder van de ondergronds voortgezette SED, heeft zich ter gelegenheid van de 60ste verjaardag van de bouw van De Muur uitgesproken voor financiële steun aan te Taliban. Een partij, die iets meer dan anderhalf jaar geleden nog choqueerde met de uitspraak, dat alle rijken zouden moeten worden neergeschoten, doet wederom haar overtuiging alle eer aan.

Ronduit gezegd betekent dit: Islamitische terroristen worden in Duitsland opnieuw tot VIP’s gemaakt, terwijl de Taliban in hun land muteert tot de ultimatieve bedreiging. De ene belangrijke stad na de andere wordt met geweld ingenomen, er is sprake van massale executies. De oprichting van een islamitisch kalifaat staat voor de deur.

Terwijl de klassieke normale mensen en dier politieke vertegenwoordigers van de AfD opnieuw vrezen voor een vluchtelingenstroom zoals die van 2015, laat zich tevens vermoeden, dat in het Taliban-vaarwater ettelijke gevaren op ons afkomen. Intussen sust Gysi uiteraard, zijn hulpaanbod te willen doen onder niet nader gedefinieerde “voorwaarden”. Een militaristische oplossing zou er volgens hem in Afghanistan zonder meer niet zijn. Voor het financiële verzoek, dat door Gysi veelzeggend “hulpaanbod” werd genoemd, mag zonder meer de Duitse belastingbetaler weer opdraaien. Over de hoogte van het bedrag is tot nu toe niets bekend. En desondanks laat zich vermoeden, hoe het genoemde hulpaanbod er bijvoorbeeld ook nog zou kunnen uitzien: Reeds de DDR zou, zo wordt de AfD geciteerd, in Syrië met succes een ambachtsschoolwezen naar socialistisch voorbeeld hebben opgebouwd en er de voorwaarde aan verbonden hebben, dat meisjes evenzeer zouden moeten worden opgeleid als jongens. Onwillekeurig herinnert Gysi hiermee aan een inderdaad pijnlijke traditie in de rode ‘on’geest: Tenslotte onderhield de vermeende vredesstaat der DDR niet slechts de meest nauwe verbindingen met de Palestijnse terroristische groeperingen, maar tevens met de RAF, in wier geestelijke traditie de huidige geweldplegers van de Antifa voortleven.

Zoals gevoeglijk bekend stelt ook een meneer Gysi de momentele prioriteiten inzake terrorisme ietwat anders, waarin de hele leugenachtige dubbele moraal van linkse mensen weerspiegeld wordt. Aldus voorts de AfD: Op het punt van begrip voor de democratie en bij de omgang met andersdenkenden zijn dan ook slechts graduele verschillen waar te nemen tussen Gysi, RAF, Antifa en de Taliban. Reeds in december1989, toen het kwam tot rechtsradicaal geschmier tegen het Sovjet-gedenkteken in Berlijn-Treptow – waarvan de daders nooit zijn aangehouden -, instrumentaliseerde Gysi kort daarop de “Strijd tegen rechts”, teneinde de macht der SED te onderstrepen: “Ons land is in gevaar en wel vanwege rechts. Wij moeten dit gevaar uitbannen anders hoeven wij over de democratische vrijheid van meningsuiting en dergelijke niet eens meer te discussiëren.”
Democratische verkiezingen afwijzen en de Taliban financieren: Dat is Gregor Gysi. En dat zijn de erfgenamen van de SED in de hoogste politieke functies.

Kenmerkend voegde Bijan Tavassoli, politicus van de Linkse Partij Hamburg, slechts kort daarop een verbijsterende Facebook-bijdrage bij, om de genoemde dubbele moraal der wereldverbeteraars andermaal op pijnlijke manier te bewijzen. Hierin heette het: “ik feliciteer het Afghaanse volk met zijn overwinning over de buitenlandse bezetters (in het bijzonder over elke individuele bezetter van de 37 door hen geëlimineerde soldaten van de Bundeswehr) en wens ze een bloeiende toekomst in vrede en vrijheid!”

En voorts: “Vanzelfsprekend valt de Taliban alleen maar aan te bevelen, om grootmoedig om te gaan met de collaborateurs, die als vertalers enz. hebben samengewerkt met NATO-troepen. Deze mensen in het openbaar te executeren zou voor de internationale erkenning van de nieuwe regering alleen maar schadelijk zijn en zou sancties ten gevolge kunnen hebben. Aan de andere kant dient men echter tevens te erkennen dat in veel landen ter wereld nog steeds de doodstraf voor landsverraad geldt en het daarom ook volkomen te begrijpen zou zijn, als de collaborateurs na een behoorlijke procesgang door de Taliban worden bestraft.” Einde citaat. Een totaalverbod voor deze ex-SED is derhalve allang overtijd!

Alex Cryso.

Links:
https://afdkompakt.de/2021/08/13/unfassbar-linken-politiker-will-taliban-finanzieren/?fbclid=IwAR0BPtlPHGMyS4CjAKleaOUO2riUezmVE2d8WihTemt-E4_X8ddm348cgu8
https://www.welt.de/politik/deutschland/article233112677/Mit-Bedingungen-Linke-will-Taliban-Hilfsangebote-machen.html
https://afdkompakt.de/2021/08/13/unfassbar-linken-politiker-will-taliban-finanzieren/?fbclid=IwAR0BPtlPHGMyS4CjAKleaOUO2riUezmVE2d8WihTemt-E4_X8ddm348cgu8

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2021/08/18/islamische-terrormiliz-taliban-unterstutzen-den-tod-von-deutschen-soldaten-feiern-linkspartei-erneut-auser-kontrolle/#more-33819