Alweer verlaat een langjarig partijlid de CSU

Door: Florian Lemmrich.

(TG: Op het Duitse blog ‘conservo’ ontving moderatrice Maria Schneider de volgende brief, die te briljant was om hem eventuele Nederlandse belangstellenden te onthouden. Bij deze dus):

“Zeer geachte Mevrouw Schneider:

In de bijlage stuur ik U mijn opzeggingsbrief aan de Heer Söder van het lidmaatschap van de CSU. Misschien is het voor u interessant om hem op conservo te publiceren. In het kort wat mijzelf betreft: Ik ben van 1967 en ben lid van de CSU geweest sinds 1989 en uiteindelijk van 2015 t/m 2021 plaatselijk voorzitter van de CSU in Rott am Inn, de plaats, waar Franz Josef Strauss begraven ligt. Met de CSU heb ik al van kindsbeen af een band gehad, aangezien mijn vader, Karl Heinz Lemmrich, van 1961 t/m 1988 parlementslid geweest is en sinds 1976 aldaar voorzitter van de verkeersfractie. Ik heb dus van uiterst nabij meegemaakt, hoe de politiek functioneert en was jaren geleden altijd de opvatting toegedaan, dat het land bij de Unie (vert.: CDU/CSU) in goede handen was. Deze overtuiging werd uiteindelijk met Horst Seehofer als voorzitter van de CSU stap voor stap vernietigd. Om maar helemaal niet te spreken van mevrouw Merkel. Helaas ben ik de laatste tijd tot de conclusie gekomen, dat de CSU niet langer terug te reformeren valt, en dat het derhalve geen zin heeft, om nog verder met haar geëngageerd te zijn. Vanzelfsprekend sta ik ter beschikking, mocht u vragen hebben.

Aan Minister-president
Dr. Markus Söder MdL
Hoofdkwartier Deelstaatregering CSU
Mies van der Rohe Str. 1
80807 München

11 augustus 2021

Opzegging

Zeer geachte Partijvoorzitter,

De maat is vol. Binnen de CSU heb ik geen politiek vaderland meer.

Ten eerste is er sprake van het uiterlijk sinds Horst Seehofer voortgezette continue opschuiven van de partij naar links, wat onder u thans zijn voorlopige hoogtepunt heeft bereikt, en wat na de volgende parlementsverkiezing hoogstwaarschijnlijk zal uitmonden in een coalitie met de Groenen.

De Groenen, met wie u aanpapt en wier exponenten niet alleen buitengewoon slecht zijn opgeleid (Annalena Baerbock: “Het Internet is de nagel” of de “kobold” in de batterijen) maar die tevens openlijk optreden als Duitslandhaters, zoals Robert Habeck, die “vaderlandsliefde altijd al om van te kotsen vond” en met “Duitsland nog nooit iets wist te beginnen” of Claudia Roth, die er als vice-presidente van het Duitse Parlement niet voor terugdeinst, om op demonstraties achter spandoeken aan te marcheren, waarop “nooit meer Duitsland” te lezen valt.

Ten tweede zou het in mijn ogen de taak van de CSU zijn geweest, om zich op te stellen tegen oneigenlijke, louter ideologische en gedeeltelijk zelfs krankzinnige politiek, zoals dat in vroeger tijd gebruikelijk geweest is.

In plaats daarvan gaat de CSU bv. mee in het sprookje van de door mensen veroorzaakte klimaatverandering, dat uitsluitend berust op computermodellen van zelfbenoemde “wereldklimaatdeskundigen” en door niets bewezen is.

Aangezien het klimaat sinds het ontstaan van de wereld altijd al veranderd is (ijsperiodes vs. warmteperiodes), zou het veel zinvoller zijn, er over na te denken, met welke maatregelen een technologisch goed uitgeruste samenleving in staat is, om eventuele extreme situaties op passende wijze tegemoet te treden, in plaats van na te denken over hoe men met de politiek invloed kan uitoefenen op het weer.

Het toppunt in deze samenhang is de CO2-belasting op energie, die er over enkele jaren toe zal leiden, dat autorijden nog slechts een luxe is voor superrijken en politici met dienstwagens. De eenvoudige bevolking, zeker op het platteland, kan vervolgens zien, hoe ze bv. op haar werk komt. Maar als men als autoriteit per maand -tigduizend euro aan leges, vermeerderd met onkostenvergoedingen opstrijkt, of als staatssecretaris,, minister of minister-president zelfs nog meer, is men misschien niet meer zozeer geïnteresseerd in de eenvoudige lieden.

Elektrische auto’s zullen de meesten zich namelijk ook niet kunnen veroorloven, nog afgezien van dat in het kielzog van de krankzinnige “energie-omslag” daarvoor überhaupt geen stroom beschikbaar zal zijn. Ook zult u ervoor verantwoordelijk zijn, dat honderdduizenden mensen zich in de toekomst geen elektrische verlichting en verwarming meer kunnen veroorloven en dientengevolge hun arbeidsplaatsen zullen verliezen zoor de voortschrijdende de-industrialisering. Dit alles geschiedt zonder enige discussie en met stilzwijgend goedkeuren, ja zelfs met ondersteuning door de CSU.

Ook op de allermeeste andere politieke terreinen van de sociale- en gezinspolitiek via de economische- en energiepolitiek tot aan de binnen- en buitenlandse politiek is de CSU zo ver naar links opgeschoven, dat ze voor mensen met een conservatieve instelling niet slechts niet langer verkiesbaar is, maar tevens het verblijf binnen de partij voor hen onmogelijk maakt. De CSU maakt zich medeschuldig aan de vernietiging van ons vaderland en Franz Josef Strauss heeft het in een toespraak in het Parlement in oktober 1986 zeer treffend als volgt geformuleerd:

“… wanneer deze Bondsrepubliek Duitsland een fundamentele koerswijziging in de richting rood – groen zou voltrekken, dan zou ons werk van de laatste 40 jaar voor niets zijn geweest, dan zou het lot der levenden ongewis zijn. En de toekomst der komende generaties,, hun leven, zou op het spel staan”(…) “Wij staan toch voor de beslissing: Blijven wij op de bodem van droog, breekbaar, desnoods saai burgerlijk verstand en haar deugden. Of stappen wij in het kleurig opgetuigde narrenschip Utopia, waarin vervolgens een Groene en twee Roden de rol van carnavalscommandant zouden overnemen.”

En precies op dit punt zijn wij intussen beland. U vernietigt op nagenoeg onverantwoordelijke, men zou haast zeggen: misdadige manier de prestaties van voorgaande generaties, die zoals Franz Josef Strauss of zoals mijn vader als langjarige CSU-medewerker dit land na WO II hebben opgebouwd en door hun politiek hebben gezorgd voor welstand voor iedereen.

Dat de CSU met deze achtergrond nog steeds de treurige moed heeft, zich te beroepen op Strauss, ervaar ik als huichelachtig. Ik spreek de wens uit, dat de verantwoordelijken binnen de partij met hun plannen voor een linksgroen Duitsland zich eindelijk eerlijk bekend maken, zodat de burgers vernemen, wier geesteskinderen hier bezig zijn.

Ziet u in het vervolg af van schijnheilige herdenkingsmanifestaties en welke “Strauss-jubilea” dan ook, zoals bv. in Rott am Inn. Tegelijkertijd zou u ook eens moeten nadenken over een andere benaming voor de partijcentrale. Bij uw mateloze ego-manie, zeer geachte partijvoorzitter, zou bijvoorbeeld “Markus-Söder-Huis” goed passen.

En nu nog de Corona-pandemie, die ervoor wordt gebruikt,, om de mensen de vrijheid af te nemen, opdat in anticonstitutionele konkelrondjes zogenaamde “minister-presidentiële conferenties” besluiten orden gesmeed, die ons beroven van onze grondwettelijk gegarandeerde grondrechten. In plaats van de werkelijke risicogroepen doelmatig te beschermen,, neemt u om en nabij 99% van de bevolking in gijzeling en vernietigt u niet alleen van velen het bestaan,, maar berooft u ook onze kinderen op onverantwoordelijke wijze van hun vormingskansen en steelt u het leven van de mensen.

Buitengewoon opmerkelijk is hierbij dat de door de Unie geleide Duitse regering niets beters weet te bedenken, dan naar het voorbeeld van China, een communistische dictatuur, de toestand in uw greep te willen krijgen met zogeheten lockdowns. Dat het ook anders kan, laat Zweden zien, dat noch zijn economie ruïneert, noch zijn kinderen hun vorming ontzegt, en dit met voor 2020 zelfs lagere sterftecijfers dan in Duitsland.

En het parlement, hier de CDU/CSU-fractie, leunt ontspannen achterover en doet niets. Veel eerder, laat het zich door de regering de macht ontnemen en onmondig maken en komt het zijn constitutionele opdracht, de regering te controleren, eenvoudigweg niet meer na. Maar als men (zie hierboven) zo goed wordt betaald, houdt men wie weet wel graag zijn mond.

In plaats daarvan zou het de plicht van het parlement en zijn afgevaardigden zijn om naar alle meningen betreffende dit onderwerp te luisteren en niet slechts achter een paar zogenaamde deskundigen aan te lopen, die alleen maar hun exclusieve mening laten gelden. In aansluiting zouden vervolgens inhoudelijk gefundeerde beslissingen moeten worden genomen, en wel uitsluitend door het parlement. Zoals het momenteel gaat, staan wij aan de rand van een dictatuur en dat met fiat van de CSU. Waar blijft de decennialang beoefende “Liberalitas Bavariae’?

En laten we eerlijk zijn. Bij de qua werking minstens twijfelachtige mondkapjesplicht, die ons ontmenselijkt, aangezien zij ons van ons gezicht berooft, gaat het in werkelijkheid niet om de bescherming van de gezondheid, maar om een onderwerpingsgeste, die u en juist u, meneer de partijvoorzitter, de burgers afdwingt.

Vervolgens eind juli weer uw uitlatingen in de media “50 is het nieuwe 100” met betrekking tot de zogenaamde incidentie en verruimde testverplichtingen voor terugkerende reizigers, ook met privé-vervoer – doet er niet toe waar vandaan. Waarom versjteert u juist in Beieren, waar de vakanties pas beginnen, voor de burgers hun welverdiende vakantie?

En nu nog de besluiten van de zogeheten “minister-presidentiële conferentie” van 10 augustus. Afgezien van dat de actuele cijfers op geen enkele manier de voortzetting van de “epidemische toestand van nationale draagwijdte” rechtvaardigen en een onmiddellijke opheffing van alle Corona-maatregelen geboden zou zijn. Met welk recht zet u vrije mensen onder druk om zich onvoldoende beproefde substanties, die als vaccinatiemiddel uitsluitend een noodoplossing betekenen,, die het menselijke gen moeten veranderen en over wier gevolgen op lange termijn geen enkele gedegen kennis voorhanden is,, in de bloedbaan te laten injecteren? U persoonlijk maakt u hiermee schuldig aan het leed van talloze mensen,, die aan de latere gevolgen van zg. “vaccinatie” zullen lijden. Blijkbaar bent u vergeten, dat ongevaccineerden ook kiezers zijn. De rekening zult u op 26 september gepresenteerd krijgen, of wilt u deze mensen het kiesrecht ontnemen?

Uiteindelijk is dat de druppel, die voor mij de emmer heeft doen overlopen. Ik zal een partij, waarin lieden als u hun machtsbelustheid ongeremd uitleven en wier volmachtsdragers voornamelijk bestaan uit gestroomlijnde opportunisten en “jaknikkers”, niet ook nog eens financieel gaan ondersteunen en zeg derhalve mijn meer dan30-jarige lidmaatschap van de CSU met onmiddellijke ingang op.

Een antwoord op mijn brief door welke referent van uw huis dan ook kunt u zich besparen. Een kopie van deze brief ontvangt naast de plaatselijke CSU-voorzitter ook de districtsvoorzitter.

Florian Lemmrich.

Door: Florian Lemmrich.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2021/08/26/ein-weiteres-langjahriges-mitglied-verlast-die-csu/#comment-96310