Berlijnse Humboldt-Universiteit: “Witte mensen niet gewenst”

Door: Manfred Rouhs.

Een aanbesteding voor een arbeidsplaats van de Berlijnse Humboldt-Universiteit ontmaskert bepaalde goedmensen als datgene wat ze zijn: Racisten met tegengestelde kenmerken. Ze minachten geen vreemdelingen, maar hun eigen mensen. En in dit buitengewone geval hebben ze het wel zo onnozel aangepakt,, dat ze nu door andere goed- en betermensen aan de kaak worden gesteld.

De Berlijnse Humboldt-Universiteit, die met rijkssubsidies wordt gefinancierd, heeft een arbeidsplaats aanbesteed. Eén zin in de aanbesteding doet enigszins denken aan de wijd en zijd bekend geworden blunder van de conciërge van een verhuurder die zijn object niet aan “negers … eh … zwarte Afrikanen of Turken” wilde verhuren en zichzelf daarmee een aanklacht had bezorgd. deze te bekritiseren zin in de aanbesteding van de arbeidsplek van de Humboldt-Universiteit luidde:
“Wij verzoeken derhalve witte mensen, om ervan af te zien, naar deze adviserende baan te solliciteren.”

De achterliggende reden is de zin en doelstelling van deze baan, die zogenaamd vereist, dat “de adviseuur M/V zwart is of als getinte persoon te boek staat”. Want zijn resp. haar activiteiten vinden plaats “vanuit partijdig perspectief. Partijdig betekent hier een advies, dat zich oriënteert op de behoeften van de om advies vragende persoon, teneinde een omgeving te creëren, waarin door racistische discriminatie getroffenen zich genoeg op hun gemak kunnen voelen,, om hun ervaring te delen.”

De adviseur moet mensen stimuleren om zich te weer te stellen tegen “racistische discriminatie”. Fundamenteel voor het tot stand komen van een dergelijke (van belastinggeld gefinancierde) baan is de aanname, dat het racisme in Duitsland in nagenoeg elke hoek op de loer ligt, ook aan de Humboldt-Universiteit.

Als reactie op hevige kritiek werd de betreffende zin vervangen door een andere, die nu luidt:

“Wij verwelkomen de sollicitatie van mensen, die slachtoffer zijn van racisme.”

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/08/berliner-humboldt-uni-weisse-menschen-unerwuenscht/