Rust in vrede? Christenen en Moslims niet eens in de dood verenigd

Door: Alex Cryso.

Dat islamitische bruiloftsstoeten met de regelmaat van de klok uit de hand lopen weten wij nu eenmaal: Hele routes worden urenlang lamgelegd, er wordt met pistolen geschoten en er worden dodelijke ongelukken veroorzaakt. Nu wordt ook van het begrafenisritueel een regelrecht spektakel gemaakt: Op de islamitische begraafplaats op een kerkhof in Essen-Stoppenberg het zogeheten Hallo-kerkhof is opnieuw een islamitische bijzetting geëscaleerd. Aldaar werd de plaatselijke beheerder door meerdere clanleden in elkaar geslagen en voor “racist” uitgemaakt. Dit alles vond ongeveer een week geleden plaats, maar reeds in April van dit jaar werd het kerkhof al eens tot toneel van meerdere conflicten, omdat de nieuwe burgers zich, aldus het regionale dagblad, “”verbolgen toonden over rustverstoorders”. Van grafstenen in de vorm van moskeeën hoeft desondanks niemand af te zien.

Terwijl de goedmensen van Duitsland verder dromen over de allang mislukte “integratie”, toont de rauwe werkelijkheid aan dat het samengaan van Christenen en Moslims niet eens na de dood zal plaatsvinden. Vanwege de “culturele sensibiliteit” offreren echter steeds meer Duitse kerkhoven islamitische begraafplaatsen aan waar de islamisten hun eigen begrafenisrituelen kunnen houden. De voordelen voor de cultuurverrijkingen: Men blijft verder lekker onder elkaar en hoeft dezelfde grond te delen met de gehate Christenen. In het graf gaat het daarnaast zonder kist, waarbij de rechterkant van het stoffelijk overschot richting Mekka ligt.

Het door de Moslims opgeëiste eeuwige grafrecht dient er eveneens bureaucratisch te worden doorgejast. Evenwel is er geen grafverzorging in Westers-Europese zin, waardoor niet weinig graven regelrecht verpieteren. Daarentegen is het wel voorgekomen, dat twee of drie lijken op elkaar werden gestapeld en in hetzelfde graf werden gepropt. Vrouwen op begrafenissen zjn toegestaan maar niet echt gewenst, aangezien zij te hard kunnen huilen en daarmee het beeld geven van de rouwklagende vrouw. Aldus biedt deze vorm van Duits-Europese zelf-bekladding wederom allerhande voedingsstof voor etnische, culturele, zowel als etnische verschillen. Als de mensen uit het Avondland de rustplaatsen van hun vrienden en familieleden bezoeken, om aldaar talloze christelijke feesten en tradities te houden, dan zouden de Moslims dit ervaren als een belediging. Hoe moet dat dus worden gehandhaafd, als er steeds meer Moslims het land binnenkomen, om hierdoor dwangmatig nieuwe soevereiniteiten en maatschappelijke tegenstromingen te vormen? En het aantal islamitische teraardebestellingen verder zal toenemen? Reeds nu is de DITIB bij zeer veel gebeurtenissen betrokken.

“Moslims eisen graf met afstand tot de ongelovigen – Burgemeester bijt van zich af” was in 2017 de voorpagina-kop van een dagblad, omdat een burgervader in het Beierse had geweigerd om op het kerkhof een islamitische begraafplaats in te richten. De burgemeester veroorloofde het zich niet aan de eisen van de nieuwe eregasten te voldoen. Vertoornde burgers ondersteunden hem met woedende frasen op Twitter als: “Op het hondenkerkhof begraven zou een oplossing zijn!” of “Ze kunnen toch op eigen kosten hun lijken in de woestijn onder de grond stoppen. Daar is eindeloos plaats.” Daarnaast begon de buitenlandse begrafeniscultuur hier te lande al zeer vroegtijdig: In 1986 werd in Stuttgart de eerste begraafplaats opgericht, in 1989 kwam daar bijvoorbeeld Hannover bij. In vele Duitse steden loopt het aantal Moslims inmiddels in de tienduizenden: In Mannheim zijn het er mogelijk al 30.000, in Düsseldorf rond de 60.000. De tendens neemt overal hand over hand toe. Aan een vreedzame rust valt hier allang niet meer te denken – noch na de dood, noch in het dagelijks leven.

Links:

https://www.welt.de/regionales/hamburg/article162782576/Wie-sich-deutsche-Friedhoefe-fuer-Muslime-veraendern.html
https://www.pz-news.de/baden-wuerttemberg_artikel,-Mehr-Muslime-finden-im-Suedwesten-die-letzte-Ruhe-_arid,1144558.html
https://rp-online.de/politik/deutschland/wo-muslime-in-deutschland-beerdigt-werden_aid-23921775

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2021/08/28/ruhe-in-frieden-christen-und-muslime-nicht-mal-im-tod-vereint/