Leven wij Duitsers reeds in een dictatuur?

Door: David Berger.

De hashtag “dictatuur” wordt op Twitter een trend, sinds gisteren de beelden van politieacties tegen mensen, die in Berlijn de straat op gingen onder het motto “Vrede, vrijheid, geen dictatuur” https://philosophia-perennis.com/2021/08/28/berlin-trotz-polizeigewalt-tausende-fuer-grundrechte-auf-den-strassen/ de ronde doen. Hierbij lijkt de meerderheid van de twitteraars ervan overtuigd te zijn, dat in Duitsland de dictatuur reeds heerst.

Na de gebeurtenissen van gisteren bij de demonstratie in Berlijn zijn vanmorgen op Duitsland bij twitter de hashtags #dictatuur #Querdenkers #verkiezingsbedrog en #vaccinatieplicht https://twitter.com/hashtag/Diktatur?src=hashtag_click https://twitter.com/hashtag/Querdenker?src=hashtag_click https://twitter.com/hashtag/Wahlbetrug?src=hashtag_click https://twitter.com/hashtag/Impfpflicht?src=hashtag_click de trend. Je kunt er aan merken wat de mensen momenteel niet alleen in Europa buitengewoon bezighoudt. Waren het in het begin van de Coronacrisis vooral de voorraden WC papier en de vraag, off de mond-neus-kapjes nu “virus-centrifuges”(Jens Spahn) of de beste bescherming tegen besmetting zijn, thans merken steeds meer mensen op:

… dat het “bij Corona” nooit is gegaan om de bescherming of de gezondheid van de burgers, maar dat het vanaf het begin om is gegaan, hun vrijheid resp. het uitbreiden van het paradigma, volgens welk de burgers van gevaarlijke deelnemers aan het discours tot vijanden worden, die moeten worden opgevoed tot onderdanen, bewaakt, en “met aangetrokken teugels” (M. Söder) worden gedresseerd.

Reeds bij het invoeren van de mondkapjesplicht had ik deze foto hier en op de sociale netwerken gepost – destijds dachten de meeste reageerders er over na, hoe dat plakband kan worden verwijderd,, zonder dat het pijn doet. Thans weten wij: Het doet veel meer pijn, wanneer wij dat plakband in eindeloze epidemieën nooit meer kwijtraken!

“Zonder helm en zonder knuppel zijn jullie niks!”

Tot het proces van de verandering van de burgers in onderdanen of, harder en meer beeldend uitgedrukt, in honden, die, uitgerust met een muilkorf, geacht worden de meeste tijd in hun kooi door te brengen en aan de meest willekeurige bevelen van hun meesteres met kadaverdiscipline te voldoen, behoort tevens, dat wij een met onze constitutie onverenigbaar overschrijden van de grenzen van het toepassen van geweld resp. het politiseren van de rechterlijke macht en de uitvoerende macht zien.

Momenteel is dit gevaarlijke, want aan de wortels van onze democratie en van onze rechtsstaat knagende proces buitengewoon duidelijk vast te stellen bij de politie: Door Links van meet af aan kritisch gadegeslagen en belachelijk gemaakt, door de Antifa & Co gehaat en geminacht,, is het aanzien van de Duitse politie bij haar meest ijverige pleitbezorgers, de burgerlijke- en liberale conservatieven binnen korte tijd als tijdens een aardverschuiving ineengestort. Van de morele autoriteit, waarvoor de Duitse politie ooit sinds 1945 over de hele wereld bekendstond, is weinig overgebleven. Ze kan uitsluitend steunen op haar ambtelijke autoriteit, die echter door haar politisering, louter constitutioneel-gerechtelijk gezien, eveneens broos wordt.

Blijft – Vooruitzienden hebben dit reeds voorvoeld bij het buigen van Justitie en politie voor het geweld in Arabische no-go-area’s – nog slechts het recht van de sterkste in Darwins “Survival of the fittest”: Ze hebben helm, knuppel, waterkanon en pepperspray – teneinde niet ergere slapende honden wakker te maken. Zeer duidelijk werd dit verlies van autoriteit gisteren bij een serenade, die de Dwarsdenker-demonstranten de politie brachten:

Het beste Duitsland aller tijden van Merkel een dictatuur?

Maar is dit alles reeds voldoende om met betrekking tot het aan het einde van het Merkel-tijdperk staande land te spreken van een “dictatuur”? Van de sussende deskundigen op de sociale netwerken en dergelijke zoudeen wij nu het zinnetje te horen krijgen: “Dat het geen dictatuur is, zie je hieraan, dat je voor een dictatuur kunt waarschuwen!”

Achteraf komt vervolgens nog een niet zelden door een cynisch lachje begeleid: “Je moet nu eenmaal de consequenties dragen voor datgene, wat je hier prijsgeeft” Een keten van argumentaties, die al geruime tijd ijverig wordt ingezet in de strijd tegen elkeen, die als oprecht democraat gezamenlijk opstaat tegen het afschaffen van de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting en tegen de gedwongen vaccinaties. En die dóór gaat, hoewel ze bij nader inzien de meest gevaarlijke vorm rechtvaardigt van afschaffing van grond- en vrijheidsrechten. Gevaarlijk, omdat ze op subtiele manier, want technisch geconstrueerd als nooit tevoren, ageert https://philosophia-perennis.com/2017/06/27/neue-form-der-zensur-facebook-stuft-unliebsame-inhalte-als-spam-ein/. En omdat men het voor elkaar gekregen heeft, ons in een Orwelliaanse, nieuw-linkse spraak het nieuwe Fascisme als Antifascisme, de vernietiging van onze rechtsstaat te verkopen als “Strijd tegen Rechts”.

Söder: “Zonder vaccinatie geen vrijheid”


Maar steeds vaker wordt aangetoond, waaruit de vormgevers van het “nieuwe normaal” zijn voortgesproten. Bijvoorbeeld, toen kort geleden een CSU-politicus, die op Twitter reclame maakte voor vaccinatie tegen Covid,, deze reclame voorzag van de hashtag “ImpfenMachtFrei” https://www.nordbayern.de/region/impfenmachtfrei-bayerischer-csu-abgeordneter-sorgt-mit-hashtag-fur-wirbel-1.11300681. Pas toen er opschudding ontstond, wiste hij de tweet – hoewel hij door middel van de hashtag alleen maar de historische achtergrond van Söders uitspraak “Zonder vaccinatie geen vrijheid” aanhaalde.

Duitsland een dictatuur? Zeker nog niet. Maar wereldwijd tekent zich een tendens af dat de tijden van de open samenleving, de democratie teneinde lijken te zijn. En Duitsland lijkt deze weg in de dictatuur – doorgekookt door het systeem-Merkel – buitengewoon intensief te willen meebeleven. Weert U tegen de eerste stappen hiertoe!

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/08/29/leben-wir-deutsche-bereits-in-einer-diktatur/