De openlijke heerschappij van een elitaire Schwab-cult

Door: SELBSTDENKER.

De mensen die ook wel eens graag achter onze mooie veelkleurige façades kijken, is het niet ontgaan, dat wij weliswaar in een representatieve democratie leven, maar de werkelijk sturende beslissingen niet soeverein, dus door de meerderheid van de burgers in het land, worden genomen maar door zeer enkele puissant rijken en machtigen.

Over geopolitiek wordt in de meeste gevallen niet gestemd; ze wordt afgehandeld in telefonades of in kringgesprekken tussen gekozenen en niet-gekozenen onderling, besloten, begoten en vervolgens pas aan de massa verkocht als vredes- of vrijheids/veiligheidsmaatregel zonder alternatief.

Huichelachtige ideologie vreet het gegroeide Europa met huid en haar op

Zeer populair is het bij de heersers, om de “menselijkheid” als dekmantel te laten dienen voor hun eigenmachtige beslissingen, of het één of andere nieuwe ‘redding”-sprookje. Over het afschaffen van de goede en stabiele Duitse Mark werd bijvoorbeeld niet gestemd, ze werd er uitgebonjourd. Als het aan de Duitsers had gelegen, was er van de daarop geconstrueerde euro geen sprake geweest. Het “redden” van deze allang van zijn stabiliteitscriterium beroofde financiële constructie ter “veiligstelling van de vrede in Europa” maakte voor de autoriteiten de greep op ontzaglijke hoeveelheden aan Duits belastinggeld mogelijk. Ons belastinggeld werd naar bestemmingen gesluisd, die geen mens meer met goed fatsoen kan natrekken. “Gered” werden banken, grote economische onder nemingen, arbeidsplaatsen in andere landen en hele staten, die om ideologische redenen overhaast in het eurosysteem werden opgenomen. Zeker hebben daarbij ook individuele personen zich behoorlijk verrijkt.

Op de koop toe wordt ons geld ook nog ondergebracht in een enorme EU-moloch, die door zijn aanhangers op aanmatigende manier wordt betiteld als “Europa”: Europa – dat is een gegroeide, oeroude cultuurgeschiedenis, de bakermat van Democratie en Verlichting. Europees is het streven naar soevereiniteit, individualiteit en vrijheid. De EU-moloch daarentegen is een geconstrueerd, sterk socialistisch georiënteerd, ver van de burger afstaand project, dat voor een afgescheiden, afgeschermde kaste een aantrekkelijk leven mogelijk maakt op kosten van de belastingbetaler. De EU-moloch is niet Europa.

Het mooie nieuwe, door de elte bewaakte wereldcollectief als doel

Het Wereldeconomisch Forum (WEF) in Davos is het ontmoetingspunt van de puissant rijken en machtigen uit politiek, economie, media en showbusiness. Zij dienen te discussiëren “over actuele globale vraagstukken”. Met de momentele puissant rijken en machtigen wordt echter niet alleen gediscussieerd,, de nieuwe rijken en machtigen worden door WEF-oprichter Klaus Schwab mede-verkozen zelfs rechtstreeks geproduceerd en in eigen zin geschoold. Tot de “Young Global Leaders” https://www.younggloballeaders.org/community van Schwab behoren b. v. Emmanuel Macron, Jens Spahn, Annalena Baerbock en Mark Zuckerberg.

De “leaders” van Schwab zitten overal ter wereld aan de schakelaars van de macht. De geboren Ravensburger wenst niet alleen de wereld te “verbeteren”, hij wenst tevens de mensheid te verbeteren en speelt daarbij met trans-humanistische ideeën. Technologieën dienen het ooit mogelijk te maken om de mensen fysiek en psychisch te veranderen. Er dient een versmelting te komen van de fysieke, de digitale en de biologische wereld. Smartphones zijn slechts het begin. Er moeten apparaten worden geïmplanteerd, die gedachtenanalyses mogelijk maken Dat de gedachten vervolgens niet meer vrij zijn, ziet Schwab als een stap vooruit. Gemakkelijker herverdeling van goederen en het bewaken van de mensen is het streven. Dat is geen gekheid, maar hier https://antaios.de/antaios-liefert-jedes-buch/109534/die-vierte-industrielle-revolution allemaal na te lezen.

Schwab speelt voor God – en de paus stuurt hem hiervoor “de beste wensen”

Wie een kunstmatige nieuwe wereld en een nieuwe mens wil scheppen, moet om te beginnen de eens gegroeide structuren, wortels en menselijke verbindingen vernietigen. Wie denkt dat deze diabolische plannen op onherroepelijk verzet van de kerken zouden stuiten,, wordt helaas teleurgesteld. Mij als katholiek doet dit pijn. Aan mijn geloof verandert het niets. Maar sinds Paus Benedictus is afgelost door “Paus Franciscus”, zit ook het Vaticaan met een vertegenwoordiger in de nieuwe club.

Op 15 januari 2020 schreef de Jezuïet Joge Mario Bergoglio, die zich nu “Franciscus” noemt, een boodschap https://www.vatican.va/content/francesco/de/messages/pont-messages/2020/documents/papa-francesco_20200115_messaggio-worldeconomicforum.html aan Klaus Schwab. Daarin noemt hij het WEF “een gelegenheid voor het engagement van verscheidene acteurs, om innovatieve en effectieve wegen te zoeken voor de opbouw van een betere wereld. Een arena […] waarin de politieke wil en de samenwerking met het oog op de overwinning van het isolationisme,, het individualisme en de ideologische kolonisatie […] kunnen worden gestimuleerd en versterkt.”
Natuurlijk dient tevens de kerk met iedereen te praten. Ook en in het bijzonder met de tegenstanders. Maar wie “het individualisme wil overwinnen”, rolt de rode loper uit voor het collectivisme. Het christelijke Mensbeeld bouwt evenwel op het unieke individu, de unieke ziel, de vrijheid der mensheid, om zonder manipulatie te geloven en te handelen in Gods Geest. Men denkt daarentegen, gat met Jorge Mario en Klaus twee collectivisten elkaar hebben gevonden, die aan de mensheid een nieuwe vorm willen geven.

Zeer machtige mensen, maar ook slechts mensen

Wat wij hier zien, is geen geheimzinnig mysterie. Je kunt het boosaardig noemen, onvrij, totalitair, gevaarlijk en ondemocratisch. Het is evenwel niets anders dan het oeroude huichelachtige spel van macht en geld, van hebberigheid, ijdelheid en menselijke zelfoverschatting. Dit spel komt als een “nog rechtvaardiger socialisme” in een nieuw jasje, dat onheilspellend aan de horizon opdoemt. Aan de top zetelen de “varkens” van Orwell uit Animal Farm. Want ook in de vreselijke nieuwe wereld van Schwab zijn alle dieren gelijk – alleen zijn sommige dieren ook hier gelijker.

Door: SELBSTDENKER.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/08/die-offene-herrschaft-eines-elitaeren-schwab-kultes/