Enquêtes tonen aan: Moslims haten het Westen, willen de Sharia, zijn voor geweld tegen vrouwen en voor het vervolgen van Christenen en Joden

Door: Alex Cryso.

Eigenlijk is het volkomen duidelijk: De Islam hoort niet bij Duitsland en ook niet bij Europa. De integratie van de Moslims is officieel mislukt en zal nooit plaatsvinden. Desondanks dragen onze links- en goedmensen geheel openlijk hun vernietigingsfantasieën uit, waarin zij talloze migranten het land binnen blijven halen, om Duitsland van binnenuit kapot te maken en tweedracht te zaaien onder het volk. Reeds sinds ettelijke jaren waarschuwen bijvoorbeeld de geheime diensten ons al voor nieuwe islamitische soevereiniteiten, maatschappelijke tegenstromingen, gewelddadige opstanden en het verval van de huidige verworvenheden.

Nu heeft een enquête van de Universiteit in Wenen onder Afghaanse asielzoekers nieuwe resultaten aan het licht gebracht, over hoe bitter het met de momentele situatie binnen onze breedtegraden gesteld is. In Duitsland houden 47 procent van de Moslims de Sharia voor belangrijker dan het Duitse recht. In Zweden zijn het er zelfs 52 procent van alle Moslims. Twee-derde van alle asielzoekers zijn mannen, de meesten van hen zijn beneden de 30 jaar.


70 Procent gaat op vrijdag bidden in de Moskee en hebben conservatieve tot radicale islamitische zienswijzen. 62,6 Procent van alle vrouwen bidt vijf maal per dag en liggen hiermee zelfs op de mannen voor. 66,3 Procent draagt in het openbaar een hoofddoek. 44,3 Procent weigert, een man ook maar een hand te geven. Bijna de helft van alle migranten heeft aangegeven, dat de eigen religie in Europa zelfs nog een grotere rol speelt, dan in het oude vaderland.

47,2 Procent is ervan overtuigd, dat Christenen en Joden zich op de verkeerde weg bevinden, dat Joden en Christenen te veel invloed hebben op de wereldpolitiek. 44 Procent houdt beide religies voor schadelijk. 43 Procent is van mening dat beide hun vervolging aan zichzelf te danken hebben. 47,8 Procent van alle Moslims zin daarnaast bang, dat de Islam moderniseert en liberaal zou kunnen worden. 55 Procent gelooft aan de hel voor ongelovigen. 51,6 Procent houdt de Islam algemeen voor superieur, met betrekking tot de andere religies.

Daarnaast is er niet alleen sprake van intolerantie tegen andersdenkenden, maar ook tegen vrouwen en de moreel-verwarde Queer-Community: Zo houdt 50 procent van alle geënquêteerden de homoseksualiteit voor een strafbare zonde. 44 Procent bepleit het geweld tegen vrouwen, 43 procent het geweld tegen kinderen.

In Groot-Brittannië toonde een andere enquête aan, dat 43 procent van alle geënquêteerde Moslims de Sharia boven het recht van de autochtone bevolking wilde stellen. 39 Procent is van mening, dat de echtgenotes de echtgenoten altijd zouden moeten gehoorzamen. 31 Procent vindt het acceptabel, dat een man meerdere echtgenotes heeft. 52 Procent houdt de homoseksualiteit evenwel voor illegaal. In België voelen intussen steeds meer autochtonen zich tegenover een regelrechte invasie geplaatst en voelt men, dat het aantal migranten hand over hand toeneemt. De grote aanwezigheid van de Moslims wordt reeds ervaren als een bedreiging voor de eigen identiteit. Daarentegen wijzen de Moslims de westerse cultuur openlijk af en zouden zij ook niet pleiten voor een etnisch-culturele huwelijkssluiting.

Links:
https://kurier.at/chronik/oesterreich/studie-ueber-fluechtlinge-religioes-und-antisemitisch/306.047.434
https://www.express.co.uk/news/uk/738852/British-Muslims-Sharia-Law-enforced-UK-Islam-poll
https://www.theguardian.com/uk-news/2016/apr/11/british-muslims-strong-sense-of-belonging-poll-homosexuality-sharia-law

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2021/09/01/umfragen-ergeben-muslime-hassen-den-westen-wollen-die-scharia-befurworten-die-gewalt-an-frauen-und-die-verfolgung-von-christen-und-juden/#more-34080