Duitse parlementsverkiezingen: geen stem voor bevorderaars van de politieke IslamDoor: Michael Stürzenberger.

De Officiële Burgerbeweging PAX EUROPA geeft al sinds vele jaren voorlichting over de van de politieke Islam uitgaande mensenrechtenschendingen en democratie-vijandige doelstellingen. Dit elementaire bestanddeel van de algehele Islam vormt een existentiële bedreiging voor de vrije democratische rechtsstaat en voor de vrije levenswijze van zijn burgeressen en burgers.

De aanhangers van de politieke Islam werken er op alle denkbare niveaus in samenleving en politiek aan, om de politieke Islam verder te helpen wat betreft zijn verbreiding en zijn toenemende invloed. Uiteindelijk met het doel, Duitsland te veranderen in een islamitisch land, waarin de Sharia heerst. Maar niet alleen kaftan en volle baard dragende Salafisten, die met betrekking tot hun totalitaire ideologie en hun constitutie-vijandige doeleinden klare taal spreken en voor wie de transformatie van Duitsland in een islamitische staat niet snel genoeg kan gaan, vormen een groot gevaar voor onze vrije democratische samenleving.

Voor hetzelfde geld werken vele aan de buitenkant zogenaamd goed geïntegreerde Moslims er zo onopvallend mogelijk met roemruchte salami-tactiek aan, het totalitaire geloofs-, rechts- en politieke systeem van de politieke Islam op basis van de Sharia in Duitsland stuk voor stuk van de grond te krijgen. De ondermijning van partijen door aanhangers van de politieke Islam en hun werkzaamheden op gemeentelijk-, deelstatelijk en landelijk politiek niveau vormt hier in toenemende mate een groot gevaar voor de democratische maatschappelijke orde. Directe en indirecte ondersteuning en stimulatie krijgen aanhangers van de politieke Islam in veel gevallen van politici van alle gevestigde partijen, die om verschillende redenen het pad effenen voor vijanden van de constitutie. Allereerst en in het bijzonder door dergelijke politici, die de politieke Islam stimuleren, in plaats van hem vastbesloten tegen te houden ter bescherming van democratie en mensenrechten, worden voor de politieke Islam in Duitsland deuren en poorten geopend.

De Burgerbeweging PAX EUROPA roept alle kiesgerechtigde burgeressen en burgers op:

Geeft u uw stem bij de aanstaande Duitse parlementaire verkiezingen op 26 september niet aan aanhangers van de politieke Islam en hun ondersteuners zowel als bevorderaars!

Geeft u uw stem niet aan politici,

 • die zich uitspreken voor de bouw van moskeeën, islamitische centra, islamitische schoolinternaten en Koranscholen, die worden geëxploiteerd door islamitische organisaties en verbonden, die de politieke Islam vertegenwoordigen.
 • die de Roep van de Muezzin gedogen, die weerklinkt van Moskeeën, wier beheerders de politieke Islam vertegenwoordigen.
 • die zich uitspreken voor de invoering van islamitisch Godsdienstonderricht waarvan over de leerinhoud wordt beslist door islamitische organisaties/Islamverenigingen, die de politieke Islam vertegenwoordigen.
 • die verantwoordelijk zijn voor een migratiepolitiek, welke een verdere verbreiding en invloed van de politieke Islam in Duitsland bewerkstelligt.
 • Die verantwoordelijk zijn voor de massale immigratie van aanhangers van de politieke Islam sinds de grensopening van 2015.
 • die een terugsturen van constitutie-vijandige aanhangers van de politieke Islam naar hun oorspronkelijke vaderland verhinderen.
 • die “staatsverdragen” afsluiten met de aanhangers van de politieke Islam (zie Hamburg).
 • die de politieke Islam erkennen als wezenlijk onderdeel van het Openbare Recht (zie Ahmadiyya Muslim Jamaat Beweging in Hessen en Hamburg).
 • die de ondermijning van staatsinstituten en autoriteiten door aanhangers van de politieke Islam doelgericht bevorderen (trefwoord: “Migrantenquote”).
 • die zich inzetten voor speciale rechten voor Moslims.
 • die de van de politieke Islam uitgaande existentiële gevaren voor de democratie en de mensenrechten onder het tapijt vegen of negeren.
 • die de gerechtvaardigde en dringend noodzakelijke kritiek op de politieke Islam willen stigmatiseren en criminaliseren.

Stelt U in dit verband op: https://www.abgeordnetenwatch.de/ vragen aan de kandidaat-afgevaardigden over hun houding tegenover de politieke Islam. Levert u hiermee een waardevolle bijdrage aan de meningsvorming en de publieke discussie over de politieke Islam en de van hem uitgaande existentiële bedreiging voor de vrije maatschappij, die nog nooit zo groot was als thans.

De Burgerbeweging Pax Europa heeft deze oproep gepubliceerd in een flyer. Deze kan, zoals alle andere flyers, van de BPE worden betrokken. Stuurt u een e-mail naar:

kontakt@paxeuropa.de

Door: Michael Stürzenberger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/09/bundestagswahl-keine-stimme-an-foerderer-des-politischen-islams/