Christenen uit Iran: Terugsturen of hier laten blijven?

Door: Redactie JouWatch.

Berlijn – Bij de asielaanvragen werd al zoveel gelogen en gesjoemeld, dat men begrip zou moeten hebben voor het wantrouwen van de ambtenaren van het BAMF. Hoe dan ook zijn er veel christenen uit Iran, die metterdaad vervolgd worden en aanspraak kunnen maken op asiel. Hen terugsturen betekent voor velen de dood. Een heikele aangelegenheid.

Thans heeft ex-fractievoorzitter van de CDU Volker Kauder weer het woord gevraagd met het verzoek om een revisie van asielbeslissingen betreffende bescherming zoekende bekeerlingen uit Iran. “Ik zou de Duitse regering werkelijk willen aanraden om de basisbeoordeling van het BAMF over de feitelijke reële situatie in Iran nog eens nader te bekijken”, zei de parlementsafgevaardigde van de “WELT”(dinsdagnummer). In een op deze maandag gepubliceerd bericht van de christelijke hulporganisatie “OpenDoors” heet het, dat het Duitse Bondsbureau voor migratie en vluchtelingen (BAMF) steeds opnieuw twijfelt aan de ernst van de bekeringen en uitzettingsbevelen uitvaardigt, hoewel de situatie in de landen van herkomst voor de bekeerde christenen extreem gevaarlijk kan zijn.

Volgens de organisatie hadden meer dan 5.000 christelijke bekeerlingen over hun ervaringen bericht. Hierdoor zou het daarnaast vaak voorgekomen zijn, dat het BAMF verklaringen over de serieusheid van de bekering van asielzoekers door dominees en pastors in vele gevallen niet erkent. Meer dan 2.000 in het bericht zouden door het BAMF zijn afgewezen.

Het BAMF wijst de kritiek af. Op de vraag van “Welt” heet het: “Het Bondsbureau wijst de in het bericht deels generaliserend geuite kritiek op zijn besluitvorming af. De bekering van een asielzoeker m/v wordt in het asielgebeuren vanzelfsprekend en ruimschoots in aanmerking genomen. Ze leidt principieel tot beschermingszekerheid, als er voor de asielzoeker in zijn land van herkomst vervolging dreigt vanwege zijn overstappen op een ander geloof en zijn serieuze verbinding met dit nieuwe geloof.”

Er zijn werkelijk vele “schijnchristenen” uit Iran, die hier hun geluk willen beproeven, er zijn echter ook steeds weer ware christenen, die wij welkom zouden moeten heten. Een probleem, dat niet op te lossen valt. (Met materiaal van dts)

Door: Redactie JouWatch.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://journalistenwatch.com/2021/09/21/christen-iran-zurueckschicken/