Heinrich Fiechtner in Kempten: “We hebben een partij als de AfD nodig!”

Door: Redactie PI.

Dinsdag jl. manifesteerde het ‘Alternative für Deutschland’ in het kiesdistrict Oberallgäu het hoogtepunt van hun verkiezingsstrijd met de directe kandidaat voor het Duitse parlement, Dr. Rainer Rothfuss, in Kempten. Bij een demonstratie waarschuwden de sprekers voor een dreigende “vaccinatie-apartheid” door de inperking van de grondwettelijk gegarandeerde grondrechten van ongevaccineerden. Als gastsprekers waren de twee voormalige deelstaat-parlementariërs uit Baden-Württemberg, Dr. med. dent. Christina Baum, nummer 8 op de plaatselijke deelstatelijke kandidatenlijst van de AfD, en Dr. med. Heinrich Fiechtner uitgenodigd. Daarnaast sprak de directe kandidaat uit het kiesdistrict Ostallgäu, Christian Sedlmeir.

Bijna 100 deelnemers telden de ordebewaarders van de samenkomst. Rainer Rothfuss opende de manifestatie met een indringend appèl (hier de video https://youtu.be/TqC-Kp2tru4): “Wij zijn een vrij land met vrije burgers en wij laten ons door de regering niet onze grondrechten afnemen. Wij staan in voor het recht op fysieke integriteit, überhaupt het belangrijkste mensenrecht.” Rothfuss bekritiseerde de Cypriotische commissaris van gezondheidszorg, Stella Kyriakides, die als “Gezicht van de Europese Vaccinatiecampagne kort na het ondertekenen van de grote EU-vaccinatieverdragen plotseling een dubieuze som van vier miljoen Euro op haar gezinsbankrekening moest recht praten, wat zij in het openbaar weinig overtuigend deed voorkomen als het ondernemerskrediet voor haar man.

Christian Sedlmeir diepte in zijn toespraak (hier de video https://www.youtube.com/watch?v=dcmFki6qgHA&t=0s) verschillende mondmasker-deals op, waarbij CDU- en CSU-politici zich, door middel van orderbemiddeling voor veel te dure aankopen van mondmaskers op kosten van de belastingbetaler, verzekerd hadden van zeer hoge gratificaties. Sedlmeir eist een consequente uitleg en ook strafvervolging van deze gevallen van mogelijk zwaarwegende ontvreemding ten koste van de burgers, midden in de noodsituatie van een pandemie.

De voormalige gezondheidspolitieke woordvoerster van de AfD-fractie in der deelstaatparlement van Stuttgart, Christina Baum, concludeerde over de politieke situatie in de actuele Corona-tijd in een politiek nog steeds gespleten Duitsland, welks Oosten zij als vluchteling uit de republiek reeds voor de ‘wende” had verlaten (hier de video: https://www.youtube.com/watch?v=Hhvo4U8dL6s&t=0s): “De Ossies – gekenmerkt door de slechte ervaringen met hun autoritaire regering – vertrouwen minder en vragen veel meer na. Te lang en te openlijk werden zij door hun politici belogen en bedrogen Dat zijn ze niet vergeten. De actuele toestand van onze samenleving overtreft alles,, wat ik destijds in de DDR heb meegemaakt Een dergelijke diepe tweedeling van de maatschappij is er in het Oosten nooit geweest!” Met het oog op de Corona-politiek bekritiseerde ze: “In de meest ernstige gezondheidscrisis sinds het bestaan van de republiek werden 21 ziekenhuizen gesloten en vele duizenden bedden op de IC’s ontmanteld. Vraagt niemand zich dan af, hoe dat samengaat?”

Hoogtepunt van de manifestatie was ongetwijfeld het optreden van de voormalige deelstaat-afgevaardigde van Baden-Württemberg Dr. Heinrich Fiechtner. De oncoloog uit Stuttgart en bekende maatregelcriticus spitste zijn uitlatingen toe op de kernzin: “Er is geen pandemie. Dat zeggen de gegevens, de sterftecijfers van het Bondsbureau voor de Statistiek. Wij hebben slechts een test-pandemie op grond van testen, die geen virussen, maar alleen snippers van moleculen kunnen bewijzen.”
De aanhoudende politieke discussie over de permanente afbreuk aan de grondrechten van ongevaccineerden en het reeds besloten gebruik van economische druk middelen die juist voor armere mensen feitelijk verworden tot financiële dwangmaatregelen, werd door Fiechtner gebrandmerkt als het vergeten van de geschiedenis: “” Als wij voortdurend beweren, dat wij van de geschiedenis hebben geleerd, dan vraag i me af, wat er van deze les eigenlijk is geworden, als wij de separatie doorzetten, wanneer mensen in medische vraagstukken niet datgene willen doen, wat het staatsgezag wil.”
In een vurig appèl riep Fiechtner op tot een stop van het mondmasker-dragen bij kinderen en jongeren: “Wat wordt er met onze kinderen gedaan? Zelfs op basisscholen worden ze gedwongen, mondmaskers te dragen, niet meer behoorlijk lucht te krijgen, zich niet meer te kunnen concentreren, het is een schande!”

Door: Redactie PI.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/09/heinrich-fiechtner-in-kempten-wir-brauchen-eine-partei-wie-die-afd/