Glaznost of Leningraz: Hamer en sikkel voor Stiermarken

Door: Alex Cryso.

Niet alleen Ferdinand Wegschneider, intendant bij ServusTV, sloeg in zijn wekelijkse zaterdagscolumn fantastisch de spijker op de kop: Als een land 42 procent van alle stemmen aan de communisten zou geven, had het een acuut ontwikkelingsprobleem. Helaas was dit wat er gebeurde bij de gemeenteraadsverkiezingen eind september 9n de Oostenrijkse stad Graz met om en nabij de 291.000 inwoners: Aldaar behaalde de Communistische Partij Oostenrijk (afk. KPÖ) met een hartverscheurend resultaat. Na 18 jaar werd de regerende Conservatieve Partij Oostenrijk (ÖVP) weggestemd. Hamer en sikkel voor de regio Stiermarken? Reeds nu is er sprake van Graznost of Leningraz.

Wie vertrouwd is met de historie van Oostenrijk, zal beslist van één ding op de hoogte zijn: De KPÖ is dé partij, die al eens de interne tweedeling van het eigen land wilde forceren, volgens het principe BRD-DDR. Thans lijkt dat in he hoofden der algemeenheid niet meer zo relevant te zijn. Veel meer deed de woningbouw-politiek van de huidige burgemeester Siegfried Nagl de conservatieven de das om. “Beton-Sigi”, zoals de voormalige baas op het Raadhuis ook wel wordt genoemd, bekommerde zich daarnaast eerder om beleggers en investeerders dan om de huurders. Daarentegen voerde de KOÖ reeds in 1992 een soort alarmnummer voor huurders in, waar men onder andere klachten over ontruimingen, huurverhogingen of bedrijfskosten-nota’s opnam.

Sinds de vroege jaren negentig is de leidende KPÖ-politicus Ernst Kaltenegger, eveneens een Stiermarker, actief op het gebied van de woningnood. Het gebruikelijke gezwets over sociale gerechtigheid en over de wereld zonder uitsluiting kwam voor de verkiezingen zoals altijd weer op de proppen. Vooral in het burgerlijke kamp behaalden de KPÖ en hun linkse wethouder Elke Kahr, die mogelijk zal fungeren als volgende burgemeester, veel stemmen. Het verkiezingsresultaat in Graz voor de communisten lag bij de 29 procent, voor de ÖVP bij 25 procent, wat wederom een keldering van 12 procent betekent. Sterk gewonnen hebben voor het overige ook de Groenen.

De KPÖ werd in het leven geroepen in 1918, was medeoprichter van de Communistische Internationale onder Lenin, nadien onder direct regentschap van Stalin en Alpenbrandkast voor het buitenlandse vermogen van De Socialistische Partij van Duitsland. Terwijl de KPÖ na de Tweede Wereldoorlog geen grote rol meer speelde, werd in Graz steeds opnieuw respect afgedwongen. In 1947/48 ontstond het plan, Oostenrijk te splijten, waarbij de door de Sovjets bezette oostelijke zône diende te worden omgezet in een staat onder communistische heerschappij. Zelfs Arnold Schwarzenegger uit Thal in Stiermarken heeft bevestigd, dat hij als kind de Russische pantserwagens door Oostenrijk heeft zien rollen Moskou verwierp het plan echter, daar een verdeling van de staat niet in het belang van de toenmalige Sovjetunie was. De KPÖ had evenwel graag gezien, dat een volksdemocratie naar communistisch voorbeeld was opgericht, die om en nabij de 1,6 miljoen mensen aan zich had kunnen onderwerpen.

Hier kan men alleen maar hopen, dat er uit de kleine sneeuwbal geen grote lawine voortkomt – noch voor Graz, noch voor Oostenrijk, Duitsland en Europa. Als 42 procent van alle ondervraagde Oostenrijkers – en bij de jeugd zin het et zelfs 52 procent – het communisme willen, moeten de alarmklokken afgaan. Het geloof aan een rechtvaardiger zowel als een meer gelijke samenleving moest eigenlijk al wijken vanwege de dagelijkse troosteloze aanblik voor de eigen huisdeur. Helaas grijpt de welstandsverwaarlozing algemeen om zich heen. Meer dan honderd miljoen doden door het communisme zouden toch genoeg waarschuwingssignaal moeten zijn.
Evenals verschroeide aarde en getraumatiseerde generaties.

Links:

https://www.oe24.at/oesterreich/politik/wolfgangfellner/warum-42-jetzt-kpoe-waehlen-wollen/493886484
https://www.derstandard.de/story/2000130027157/als-die-kpoe-ueber-eine-teilung-oesterreichs-nachdachte
https://www.derstandard.de/story/2000130027157/als-die-kpoe-ueber-eine-teilung-oesterreichs-nachdachte

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2021/10/06/graznost-oder-leningraz-hammer-und-sichel-fur-die-steiermark/