Grootscheepse razzia tegen islamitische Hawala-Banking

Door: Manfred Rouhs.

Bij een grootscheepse razzia over de hele Bondsrepubliek tegen het islamitische Hawala-Banking waren woensdagmorgen om en nabij 1400 politieagenten actief. Ze doorzochten 81 woon- zowel als bedrijfsobjecten in Nedersaksen, Bremen en Noordrijn-Westfalen en voerden tien arrestatiebevelen uit.

De 67 grotendeels uit Syrië afkomstige verdachten, onder wie twee “islamitische risicogevallen” worden ervan beschuldigd, om en nabij de 100 miljoen euro, afkomstig van criminele activiteiten – o. a. drugshandel – heimelijk naar Syrië en Turkije te hebben gesluisd. Het is de beschuldigden hierbij grotendeels gegaan om zelfverrijking. Een deel van het geld is echter mogelijk ook ten goede gekomen aan terroristische milieus, lieten de onderzoekers weten.

Terwijl de razzia zelf door de Duitse massamedia uitgebreid tot onderwerp wordt gemaakt,, verzwijgen veel journalisten de georganiseerde islamitische achtergrond van de actie. In de meeste berichten komt het begrip “Hawala-Banking”, dus de eigenlijke doelstelling van de hele operatie, überhaupt niet voor. De meeste berichten overschrijden hierdoor de grenzen van de openlijke desinformatie.

Een uitzondering vormt de “Deutsche Welle”, die de achtergrond van de groots opgezette actie door politie en belastingrechercheurs openlijk grondig heeft onderzocht en zelfs het Hawala-Banking nader verklaart:

“Het Hawala-systeem is in islamitische landen wijd verbreid. Hierbij kunnen cliënten tegen een relatief geringe provisie (een tot twee procent) contant geld overboeken naar het buitenland. Het systeem, dat reeds sinds eeuwen bestaat en in het nabije- en midden-oosten zijn wortels heeft, is gebaseerd op het persoonlijk vertrouwen van de betrokkenen, die niet zelden tot dezelfde etnische groeperingen behoren, en heeft zich ontwikkeld in regio’s met een weinig ontwikkeld banksysteem, zo heet het in een analyse van het Duitse Ministerie van Financiën (…) uit het jaar 2019. Het laat toe, dat bedragen nagenoeg zonder enige mogelijkheid tot terugboeken worden overgemaakt’. Het ministerie gaat ervan uit, dat wereldwijd haarlijks zo’n 200 milard dollar door de Hawala-systemen vloeien.”

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/10/grossrazzia-gegen-muslimisches-hawala-banking/