Keulen staat Roep van de Muezzin toe

http://www.pi-news.net/wp-content/uploads/2021/10/henriette-696×388.jpg

Door: Redactie PI.

Nadat de eerste proefballonnetjes tijdens de Corona-Lockdowns zonder noemenswaardig verzet werden gestart, staan thans steeds meer steden permanent de Roep van de Muezzin toe. Zo ook Keulen, waar burgemeester Henriëtte Reker zich dolenthousiast toont over de aanstaande Allah-is-de-grootste-oproepen in het voormalige hart van christelijke Avondland: “Als wij in onze stad naast het klokgelui van de kerken tevens de Roep van de Muezzin horen, toont dat aan, dat in Keulen de veelzijdigheid wordt gewaardeerd en dat er naar wordt geleefd.”

Of Reker weet, hoe “veelzijdig” culturen nog zijn, als de Islam eenmaal de dominerende religie geworden is? Het valt aan te nemen, maar te deren schijnt het haar niet.

Zo kunnen in de toekkomst vanaf de intussen werkelijk talrijke minaretten en moskeeën in de “Domstad” iedere vrijdag de oriëntaalse welbevindingsklanken weerklinken. De moskeegemeenschappen hoeven alleen maar aanvragen hiertoe indienen, die vervolgens in de regel voor twee jaar worden gehonoreerd. In aansluiting worden aanvullende afspraken gemaakt. Men hoeft waarachtig geen helderziende te zijn, om te weten, dat die vervolgens voor onbepaalde tijd zullen gelden.

Tien jaar eerder werden lokale islam-kritische verenigingen zoals de Burgerbeweging Pro Köln nog weggezet als racisten en complottheoretici, omdat ze in de jarenlange strijd om de DITIB-megamoskee in Köln-Ehrenfeld juist voor een dergelijke sluipende islamisering hadden gewaarschuwd. Tegenwoordig staat het vast: Ze hadden slechts met één ding ongelijk – “sluipend’ is hier in het geheel niets meer! Je kunt er zeker van zijn, dat ook vanaf de hoge minaretten van deze door Turkse sultan Erdogan persoonlijk ingewijde pracht-en-praalmoskee spoedig de islamitische machtaanspraak over half Ehrenfeld zal schallen.

En wat zegt de stedelijke politiek ervan?

In plaats van Pro Köln zit nu de AfD in de Keulse gemeenteraad. En net zoals in het parlement heeft ook de Keulse fractie zich intussen onderscheiden door kritiek op de politieke Islam en de voortschrijdende islamisering. Over de actuele toestemming voor het “pilotproject Roep van de Muezzin” door burgemeester Reker stelt de AfD-fractievoorzitter Matthias Büschges vast:

“Reker probeert de critici monddood te maken, aangezien zij zegt, dat iedereen, die zin twijfels heeft over dit teken van religieuze acceptatie, de Keulse identiteit en het vreedzame samenleven ter discussie stelt. Bovendien stelt zij het kerkelijk klokgelui op één lijn met de Roep van de Muezzin. Het wezenlijke verschil is echter, dat de kerkklokken geen deel uitmaken van het gebed. Bovendien ontstaat door de Roep van de Muezzin de indruk, dat Duitsland niet christelijk, maar islamitisch zou zijn. Dat is niet het geval.”

De wethouder en districtswoordvoerder van de AfD Christer Cremer benadrukt daarnaast, dat “juist de DITIB Centrale Moskee in Keulen met haar banden met het Erdogan-regime in Turkije zou staan voor de politieke Islam en diens autoritaire aanspraak op de heerschappij.”

De cirkel sluit zich hoe dan ook: Dat uitgerekend een man als Erdogan, volgens welke “Moskeeën onze kazernes, gelovigen onze soldaten en minaretten onze bajonetten” zijn, de DITIB-megamoskee feestelijk heeft geopend https://www.youtube.com/watch?v=SpiRnjTCNHw, van waaruit thans de islamitische machtsaanspraak ook akoestisch wordt gefundeerd, is alleen maar logisch.

Video van “islamistenjager” Irfan Peci:

Door: Redactie PI.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/10/koeln-erlaubt-muezzinruf/