Aan het Duitse wezen dient de wereld te genezen

Door: Klaus Hildebrandt.

Dit oordeel van de Freiburger Staatsrechtskundige Prof. Dr. Dietrich Murswiek over Corona https://impfentscheidung.online/rechtsgutachten-verfassungswidrigkeit-impfzwang/ deel ik van harte, want zij beoordeelt de van staatswege verordende anti-Corona-maatregelen als zijnde in strijd met de constitutie en buitenproportioneel gemotiveerd, aangezien zij burgers beknotten in hun basisrechten en ongevaccineerden discrimineren (vaccinatiedwang via de achterdeur). De conclusie van de de Raad van Europa https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/513793/Hammer-Beschluss-Impfung-NICHT-verpflichtend-Europarat-verbietet-Diskriminierung-von-Ungeimpften, dat de griepprik niet verplicht is en dat geen enkele ongevaccineerde mag worden gediscrimineerd, lijkt onze politici niet te interesseren.

Pas geleden nog zei iemand, die zich al driemaal had laten vaccineren, tegen me: “Je bent een aardige kerel en ik mag je graag, maar ik kan maar niet begrijpen, waarom je je niet wilt laten inenten. Het is toch maar zo’n klein prikje.”

Deze persoon had met mij naar alle waarschijnlijkheid het beste voor, maar het ontbreekt haar aan begrip voor de ernst van de zaak. Met de delta-variant stevenen wij intussen af op het derde jaar van een “griep”, die ons land -totaal onnodig, in mijn ogen – tot stilstand heeft gevracht. Mocht de regering metterdaad geloven aan datgene, waarmee ze ons om de oren slaat, dan was een dringend appèl waarschijnlijk ook afdoende geweest. Wie zegt, dat er morgen geen nieuwe Corona-mutatie zal opduiken, en dat het spelletje dan niet van voren af aan begint?

Dat binnen de kortste keren de hele wereld met deze trein meeliftte, toont toch aan, dat hier de globalisten en de multiculti’s zich beijveren, om hun macht te beproeven en uit re bouwen. Hiertoe behoort ook het invoeren van de Europese vaccinatiepas als onderdeel van een offensieve Europapolitiek, die thans de verworvenheden op basis van respect en tolerantie in gevaar brengt. Parallel daarmee loopt op aandringen van de Verenigde Naties en van de EU op de achtergrond ook nog door kanselier Merkel uitgelokte migratie-crisis ( z. meest recente migratie-overeenkomsten), over welke de EU niet openlijk spreekt, maar die heel Europa, vanaf Spanje en Malta tot aan Turkije en verder naar Letland en Groot-Brittannië op z’n kop zet.

Enkele druppels in het vat ontbreken nog, en ook Polen en Hongarije zouden de EU de rug kunnen toekeren, na hier immers al eerder mee te hebben gedreigd, en nu de media zich daar intussen ook al mee bezighouden. Hoe dan ook lijkt de tactiek van de EU ten opzichte van de Brexit, waar zij eerder de zwaar beledigde speelde, thans een andere te zijn, want nu is zij het,, die Polen bedreigt met uitsluiting https://www.merkur.de/politik/polen-eu-urteil-polexit-pis-von-der-leyen-maas-kritik-austritt-warschau-zr-91040649.html . Of de EU nóg een -exit in zo’n korte tijd zou kunnen doorstaan, zal moeten blijken.

Wat wij hieruit leren? “Aan het Duitse wezen dient de wereld te genezen?”

Door: Klaus Hildebrandt.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://conservo.wordpress.com/2021/10/13/am-deutschen-wesen-soll-die-welt-genesen/