2 vaccinaties voor detailhandel: Moeten de niet-gevaccineerde mensen in Hessen verhongeren?


Door: Wolfgang Hübner.

Mocht bij u, lieve lezers, het opschrift boven deze tekst te zeer op effect berekend en te provocatief overkomen, dan vraag ik om uw consideratie. Het is evenwel de deelstaatregering, bestaande uit CDU en Groenen in Hessen, die met een escalatie van de vaccinatiedruk van staatswege deze vraag als titel niet alleen provoceert, maar ook noodzakelijk maakt.

Want mocht de detailhandel in Hessen, dus de supermarkten, bekkers, slagers, groente-en fruithandelaren de thans vanuit Wiesbaden mogelik gemaakte 2v(accinaties – vert.) consequent in daden omzetten, dan zullen nog slechts genezen- en gevaccineerde mensen toegang krijgen voor het kopen van levensmiddelen. Daarentegen blijven in dat geval niet-gevaccineerde mensen,, zelfs als ze zich op eigen kosten hebben laten testen, uitgesloten van de levering van voedingsmiddelen!

Dit alles klinkt verschrikkelijk, en daarvan zijn zelfs de uitvaardigers van deze V2-optie zich bewust, als de Hessische deelstaat-kanselarij laat meedelen: “Wij gaan ervan uit, dat deze optie een kwestie van dagen is en winkels voor de dagelijkse behoeften hiervan geen gebruik zullen maken”. Dat is evenwel een uitgesproken perfide stellingname. Want eens te meer schuiven de politiek verantwoordelijken het probleem met de zonder meer twijfelachtige beschermingsmaatregelen tegen het virus door naar anderen, in dit geval de winkeleigenaren en exploitanten van de detailhandel. Aan hen is het nu namelijk om te beslissen: Brengen wij de 2V-varianten in praktijk, dan moeten wij de klanten strikt controleren, maar dan kunnen wij afzien van de bezwaarlijke mondmasker- en afstandsverplichting in de bedrijfsruimten.

Geen twijfel aan, dat vele gevaccineerde klanten en vooral zij, die daar al sinds vele maanden onder de dagelijkse mondmasker-dwang lidende personeelsleden dat zouden begroeten. Oftewel, dat is de andere beslissingsmogelijkheid, laten wij alle klanten, dus ook de ongevaccineerde, verder bij ons boodschappen doen, maar dan met mondmasker en afstand houden. Dat hopelijk de meeste detailhandelaren zullen terugschrikken voor de mensen-verachtende uitsluiting van niet-gevaccineerde- en geteste mensen, verandert niets aan de afschuwelijkheid van de politiek door de deelstaatregering in Hessen te verantwoorden 2V-optie. De politici van CDU en Groenen kunnen er zich vanuit hun verantwoording ook niet met een verwijzing naar de Frankfurter constitutionele rechtbank uitpraten.

Deze rechtbank had eind september “aanzienlijke bedenkingen” geformuleerd tegen een ongelijke behandeling vanwege de “Beschermende verordening m. b. t. het Coronavirus” van de deelstaatregering. Want met deze zogezegde “beschermingsverordening” was de 2V- optie onder ander voor bioscopen, theaters, restaurants, hotels, groothandel of bordelen ingevoerd. Het had voor de deelstaatregering duidelijk moeten zijn, dat voor iedereen hetzelfde recht (resp. onrecht) zou moeten gelden.

Hoe dan ook valt de heimelijke doelstelling om via de omweg van een gerechtelijke beslissing ook de detailhandel in de 2V-optie te betrekken, niet uit te sluiten. Zoals steeds is het in feite aan aanslag op fundamentele levens- en bestaansrechten van ettelijke honderdduizenden Hessen, die zich geen experimentele vaccinatiestoffen willen laten inspuiten. Daarom dient de V2-optie tenminste voor de detailhandel onmiddellijk en onvoorwaardelijk te verdwijnen!

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2021/10/2g-fuer-einzelhandel-sollen-ungeimpfte-in-hessen-verhungern/