Einde aan de Corona-noodsituatie? De zelfzuchtige implosie van Spahn

Door: Wolfgang Hübner.

Volgens berichten in de media zou de Duitse Corona-minister Jens Spahn in een niet-officiële kring hebben geopperd, dat de “epidemische situatie van nationale reikwijdte” op 25 november 2021 zou kunnen worden beëindigd. Hij of zijn handlangers hebben er meteen voor gezorgd, deze informatie openbaar te maken.

Onder de vele miljoenen, door mondmaskerplicht en vaccinatiedruk geplaagde Duitse burgers zal er hier en daar wel één zijn, die zich beslist al verheugt over dit nieuwtje. Dat valt te begrijpen, maar het is ook meer als voorbarig. Want de macht om deze “epidemische situatie” voor beëindigd te verklaren, heeft niet de spoedig uit het ministersambt tredende Spahn, maar alleen het parlement met de daartoe bestemde meerderheid. En zoals bekend is juist deze op 26 september gewijzigd.

Dat de onvermijdelijke Corona-fundamentalist Karl Lauterbach van de toekomstige kanselierspartij SPD Spahn onmiddellijk heeft tegengesproken https://www.hna.de/politik/corona-notstand-in-deutschland-spahn-will-epidemische-lage-beenden-zr-91059915.html, heeft door de verkiezingsuitslag een ander gewicht als tevoren. Daarom is het zeer onwaarschijnlijk, dat er nog voor de totstandkoming van de regering in het parlement een meerderheid voor het opheffen van de “epidemische situatie” gevonden wordt.

Vanzelfsprekend weet Spahn dat ook. Die is so wie so iets heel anders van plan: Voor de machtsstrijd om het CDU-leiderschap wil hij zijn grootste ballast van zich afwentelen en zich presenteren als de man, die bereid is, het euvele Corona-spelletje te stoppen.

Verliezen kan hij daarmee niet. Mocht het politiek worden verhinderd om een einde te maken aan de repressieve maatregelen, dan kan hij beweren: IK heb het tenminste toch gewild. Komt echter bij verrassing ook de nieuwe meerderheid tot het besluit om niet langer naar Lauterbach & Co. te luisteren, en komt de “epidemische situatie van nationale reikwijdte”op 25 november of een andere, daar dicht in de buurt liggende datum ten einde, dan kan Spahn zich er luidkeels op laten voorstaan, hiertoe het initiatief genomen te hebben.

Kortom: Een typische win-win-situatie. Tenslotte wordt men niet als minister meervoudig vastgoed-miljonair, zonder dit spel zo perfect te beheersen als de Heer Spahn!

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: http://www.pi-news.net/2021/10/ende-der-corona-notlage-spahns-eigennuetziger-rohrkrepierer/