Suïcidepogingen bij kinderen sterk vermeerderd sinds het begin van de Lockdown

Door: David Berger.

De zelfmoordpogingen van kinderen beneden de 15 jaar zijn sterk toegenomen sinds het begin van de gezondheidscrisis. Ook Frankrijk en andere EU-staten zijn niet verschoond gebleven van dit fenomeen. Aan deze trend zouden meerdere factoren bijgedragen kunnen hebben.

De laatste maanden is de bezorgdheid over zelfmoorden onder de jongere generatie groter geworden, aangezien de zelfmoordpogingen toenemen. Deze vrees wordt bevestigd door een actuele studie, die begin oktober door JAMA Network, de website van Journal of the American Medical Association, werd gepubliceerd.

Het betreffende document bevat de slotconclusies van werkstukken, die ernaar streven, de ontwikkeling van het aantal zelfmoordpogingen bij kinderen tussen januari 2010 en april 2021 te begrijpen. En als men de resultaten leest, wordt het duidelijk, dat dit aantal sterk is gestegen door de Covid-19-crisis.

De schrijvers van de studie stellen vast, dat “de pandemie samenhangt met diep ingrijpende veranderingen in de dynamiek van zelfmoordpogingen bij kinderen”, en wel in die mate, dat “eind 2020 en begin 2021 na het begin van de Covid-19-pandemie alleen al in Frankrijk een dramatische stijging van zelfmoordpogingen bij kinderen werd waargenomen”.

Om tot deze slotconclusies te komen, analyseerden de onderzoekers een steekproef onder 830 opnames in het Parijse Hôpital Robert-Debré, een van de grootste pediatrische centra in Europa.

Zelfmoordpogingen en de pandemie: Causualiteit bewezen, maar verschillende factoren

Qua methode omvatte deze gemiddelde studie alle kinderen in de leeftijd van 15 jaar of jonger, die een poging tot zelfmoord hadden ondernomen en in bovengenoemd tijdvlak in de pediatrische noodkliniek van het Hôpital Robert-Debré werden opgenomen. De gemiddelde leeftijd van de steekproef lag bij 13,5 jaar en de verhouding jongens-meisjes bij 1 : 4.

Wat de definitie betreft, gaat het bij een zelfmoordpoging om een niet dodelijk en potentieel verwondend handelen met de bedoeling, aan de gevolgen van deze handeling te sterven. Een der meest verhelderende ontwikkelingen bij het aantal zelfmoordpogingen is de stijging met bijna 300% t/m eind 2020.

De feitelijke oorzaken voor het verband tussen de gezondheidscrisis en de sterke stijging van de zelfmoordpogingen blijven echter onduidelijk. Van de opsluitingsvoorwaarden via de daardoor veroorzaakte familiaire spanningen tot aan de verwaarlozing van activiteiten in vrijheid ten gunste van meer tijd voor beeldschermen (en in het bijzonder in sociale netwerken, die voor kinderen een bron van kwelling kunnen zijn) zouden vele factoren bij deze ontwikkeling een rol gespeeld kunnen hebben.

Situatie lijkt zich te ontspannen.

Interessant is tevens, dat tijdens de eerste Lockdown in maart 2020 in Frankrijk een teruggang van de zelfmoordpogingen waar te nemen viel. Volgens de auteurs van de publicatie kon dit niet alleen terug te voeren zijn op een versterkt toezicht van de zijde der ouders, maar ook op moeilijkheden bij de toegang tot de verzorging in noodgevallen.

In aansluiting wil ik kwijt, dat de stijging van pogingen tot zelfmoord zich gedurende de laatste weken kennelijk heeft vertraagd. Professor Delorme, een van de medewerkenden aan de studie, wordt geciteerd door Le Parisien als hij verklaart, dat wij “gaandeweg terugkeren naar een fase van spanningen, die reeds bekend was uit de tijd vóór de crisis”
.

Deze informaties zouden ouders er evenwel niet van moeten weerhouden, op mogelijke veranderingen in het gedrag van hun kinderen te blijven letten.

Deze bijdrage verscheen oorspronkelijk bij BREIZH-INFO https://www.breizh-info.com/2021/10/26/173388/covid-19-des-tentatives-de-suicide-en-tres-forte-hausse-chez-les-enfants-depuis-le-debut-de-la-crise-sanitaire/, vertaling en eerste Duitse publicatie door onze mediapartner “Unser Mitteleuropa” https://unser-mitteleuropa.com/

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/10/27/suizidversuche-bei-kindern-seit-beginn-der-lockdowns-stark-angestiegen/