Vergeefse chantage: De meeste niet-gevaccineerden laten zich niet op andere gedachten brengen

Door: Redactie ZUERST!

Berlijn. Nog altijd zetten politici en media zich in, om de vaccinatie tegen Corona te “promoten” ( heet in klare taal: om druk uit te oefenen op niet-gevaccineerden). Daarnaast ligt percentage gevaccineerden in Duitsland momenteel reeds om en nabij de 70 procent – Het Robert-Koch- Instituut schat zelfs het feitelijke aantal nog zo’n vijf procent hoger in.

Maar: wie nu nog niet is gevaccineerd, zal zich, zoals het er naar uitziet ook in de toekomst niet meer laten vaccineren, omdat hij/zij daarvoor goede redenen heeft. Dit blijkt uit de tot nu toe grootste enquête onder niet-gevaccineerden door het opinie-onderzoeksinstituut Forsa in opdracht van het Duitse Ministerie van Volksgezondheid. Volgens de enquête gaven twee derde (65 procent) van de om en nabij 3000 ondervraagden aan, zich “in geen geval” in de volgende twee maanden te laten vaccineren.

23 procent neigden naar: “waarschijnlijk niet”. Slechts twee procent wilde zich “in elk geval” nog laten vaccineren. De resterende tien procent toonde zich besluiteloos of hielden een latere vaccinatie “wellicht” voor mogelijk.

Volgens de enquète, die tussen eind september en midden oktober werd gehouden, kunnen de niet-gevaccineerden ook nauweliks nog worden overgehaald. 89 procent van de ondervraagden gaven bijvoorbeeld aan, dat geen enkele invloed heeft op de eigen vaccinatiebereidheid, als de IC’s opnieuw op de grenzen van hun capaciteit stuiten (wat in het Cooronajaar 2020 eigenlijk op geen enkel tijdstip het geval is geweest). Slechts vijf procent denkt, dat deze omstandigheid hun bereidheid om zich te laten vaccineren, zou verhogen.

Ook een mogelijke clausule van de politiek, volgens welke vanaf een bepaalde vaccinatiequote alle Corona-beperkingen worden opgeheven, bezien 86 procent zonder invloed op hun beslissing. 75 procent zou zich volgens de enquête evenmin laten beïnvloeden door beloningen voor gevaccineerden. Dergelijke verlokkingen zouden zelfs contraproductief zijn: Nog steeds 18 procent gaven aan, dat hun vaccinatiebereidheid door premies zou afnemen.

Maatregelen, die de niet-gevaccineerden meer onder druk zetten, pakken volgens de enquête vaker negatief uit voor de vaccinatiebereidheid, dan positief. Dat geldt bijvoorbeeld voor een algemene toepassing van de 2G-regel op vrijetijdsgebied (negatieve beïnvloeding 277 procent, positief 5 procent), voor een 3G-plicht op de arbeidsplek (negatie 21, positief 4), voor het zelf betalen van Corona-tests (negatief 22, positief 3) of voor meer gemakkelijk toegankelijk vaccinatie-aanbod zonder afspraak (negatief 7, positief 3).

Voor de overgrote meerderheid van de ondervraagden hebben de bij de studie opgevraagde maatregelen en ontwikkelingen evenwel geen enkele uitwerking op de vaccinatiebereidheid. Hoe dan ook is er een uitzondering: Het toelaten van vaccinatiestoffen met klassieke uitwerkingsmechanismes – ongeveer zogezegde dode vaccinatiestoffen met afgestorven ziekteverwekkers – zouden onder omstandigheden iets kunnen veranderen aan de afwijzende houding. Hier gaf althans 56 procent aan, dat hun vaccinatiebereidheid dan zou kunnen toenemen.

Volgens de enquête hebben de ondervraagden veelzijdige redenen, waarom ze tot nu toe niet zijn overgegaan tot de vaccinatie tegen het Coronavirus . Buitengewoon centraal staat hierin twijfel aan de veiligheid van de tot nu toe beschikbare vaccinatiestoffen: een grote meerderheid acht die hoe dan ook te weinig beproefd (74 procent) en vreest voor vaccinatieschade en gevolgen op langere termijn (62 procent). daarbij komt skepsis m. b. t. de werkzaamheid van de vaccinatiestoffen: In het bijzonder benadrukt de grote meerderheid (63 procent) van de ondervraagden,, dat ook gevaccineerden met Corona besmet raken en anderen kunnen besmetten. Bij beide voorbehoudingen kunnen de niet-gevaccineerden zichzelf door de meest recente cijfers en ontwikkelingen bevestigd zien.

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2021/10/29/unnuetze-erpressung-die-meisten-ungeimpften-lassen-sich-nicht-umstimmen