Waarom de “pandemie van de niet-gevaccineerden” onwaarheid is

Door: Wolfgang Hübner.

Het is de vloek van elke onwaarheid, dat zij steeds andere leugens ten gevolge heeft. Want diegenen, die voor de onwaarheid verantwoordelijk zijn, willen zo hun verantwoordelijkheid versluieren en verloochenen. Het was en is in het Corona-gebeuren een van de zeer grote leugens om de verontruste mensen met de bewering, dat op die manier immuniteit tegen het virus kan worden verkregen, tot vaccinatie te bewegen. Dus zowel eigen bescherming voor diens potentieel levensbedreigende werking te verkrijgen, alsook bescherming tegen besmetting door anderen of tevens bescherming tegen besmetting van andere mensen door het eigen contact met hen.

Of de tot nu toe verstrekte vaccinaties het mogelijke eigen ziekteverloop werkelijk afzwakken, doet er hier niet toe. Duidelijk is intussen evenwel: Ze beschermen ook gevaccineerden niet tegen besmetting of besmetting door anderen. De niet langer te verloochenen massa van geregistreerd vaccinatie-falen (“vaccinatiedoorbraken”) documenteert dat ondubbelzinnig. Omdat dit falen door de politieke, medische en economische exploitanten van de vaccinatiecampagne niet wordt toegegeven, verbreiden ze tegen de waarheid in de ophitsende parolen van de “pandemie van de niet-gevaccineerden”.

Onder verwijzing naar de toenemende besmettingen wordt steeds agressiever stemming gemaakt tegen de absoluut niet geringe minderheid van hen, die zich niet met de experimentele vaccinatiestoffen zonder aansprakelijkheid van de vervaardigers of van de staat in de arm willen laten steken. Daarnaast is het zo, dat veel gevaccineerden zich in valse veiligheid wanen en het virus zich juist daardoor kan verspreiden en de besmettingen dientengevolge razendsnel oplopen. Als vervolgens nog duizenden bedden op de IC’s wegvallen, omdat er geen personeel is om te zorgen, is de volgende hulpeloze Lockdown geprogrammeerd.

Dankzij de voordracht van de Oostenrijkse politicus Herbert Kickl wordt de hele demagogie van deze “pandemie van de niet-gevaccineerden”in een kleine tien minuten durende video (zie hierboven) op indrukwekkende wijze blootgelegd. Kickl is voorzitter van de FPÖ en was de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken, tot hij door ex-kanselier Sebastian Kurz in het kader van de “Ibiza-affaire” , niettegenstaande zijn onbetwiste onschuld hieraan, uit het ambt werd gezet.

Toch is het Kickl intussen met grote persoonlijke integriteit en geloofwaardigheid gelukt, de FPÖ wederom tot een belangrijke factor van de politiek in ons buurland te maken. En hij maakt zich zonder mitsen en maren sterk voor de belangen van de niet-gevaccineerden, maar respecteert tegelijkertijd tevens de beslissing van de gevaccineerden. Het loont de moeite om de voordracht van Kickl te bekijken en aan te horen.

Een politicus als Herbert Kickl zouden wij in Duitsland waarachtig goed kunnen gebruiken!

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2021/10/warum-die-pandemie-der-ungeimpften-unwahr-ist/