Pandemie van de ongevaccineerden”? Merkel, Spahn & Co zijn de eigenlijke vaccinatieweigeraars

Door: David Berger.

Tijdens de pandemie werden ziekenhuizen vrolijk verder gesloten, bedden op de IC’s ontmanteld en verplegend personeel naar andere beroepen gedreven vanwege slecht betaling en overbelasting. Het door de Duitse regering en de haren gepropageerde strijdbegrip van de “Pandemie der ongevaccineerden” moet de aandacht afleiden van hun tot op heden aanhoudende falen m. b. t. de Corona-crisis.

Onze vondst van de week komt van Oscar Lafontaine, die zich de hele Corona-crisis een zowel scherpzinnige als vooruitziende analist heeft getoond. Hij schrijft op zijn Facebook-account:

“Het ondraaglijke geklets over de “Pandemie van de ongevaccineerden” slaat terug op Merkel, Spahn & Co. Aangezien ze er niets voor gedaan hebben om in Duitsland, zoals in vele andere landen ter wereld, een klassieke vaccinatiestof ingezet te krijgen, teneinde het ziek worden door het Coronavirus te bestrijden, behoren ze op hun eigen manier ook tot de vaccinatieweigeraars.

Tijdens pandemie ziekenhuizen gesloten, bedden op IC’s ontmanteld

Van de Chinese klassieke vaccinatiestoffen CoronaVac en Sinopharm werden om en nabij de 3,5 miljard vaccinatiedoses en daarmee zowat de helft van alle Covid-19 vaccinatiedoses geleverd. De bij elkaar meest ingezette vaccinatiestof CoronaVac wordt intussen in meer dan 50 landen gebruikt.

Waarom niet in Duitsland en Europa? De presidente van de toelatingscommissie EMA, Emer Cooke was jarenlang op Europees niveau lobbyiste voor de farmaceutische concerns Pfizer en Astra-Zeneca. Wanneer men de bok tuinman maakt, hoeft men er zich niet over te verbazen, dat klassieke vaccinatiestoffen in Europa en Duitsland niet worden ingezet.

Nadat tijdens de pandemie ziekenhuizen verder werden gesloten, bedden op de IC’s werden ontmanteld en verplegend personeel vanwege slechte betaling en overbelasting andere beroepen ingedreven werd, is deze “vaccinatieweigering” door regeringsambtenaren een zoveelste voorbeeld van hoe de Duitse regering,, tezamen met haar lobby, de aandacht afleidt van haar eigen fouten en haar eigen verantwoordelijkheden met behulp van het strijdbegrip “pandemie van de ongevaccineerden”.

Wederom wordt de stelling waarheid, dat “hij, die met de vinger naar anderen wijst, niet dient te vergeten, dat hierbij drie vingers van zin hand op hemzelf zijn gericht.”

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/11/09/pandemie-der-ungeimpften-merkel-spahn-co-sind-die-eigentlichen-impfverweigerer/