Keulen: “Minderwaardige Kuffar-vrouw” vóór de Roep van de Muezzin

Door: Reinhard Wenner.

De Keulse burgemeester Henriëtte Reker stemt met haar toestemming voor de Roep van de Muezzin in het openbaar indirect in met haar eigen dé-kwalificatie. Want volgens de Koran zijn vrouwen minderwaardig en dienen zij zo ver mogelijk te worden weggehouden van bestuurlijke aangelegenheden. Een gastbijdrage van Reinhard Wenner.

Wie de Roep van de Muezzin uitsluitend vergelijkt met andere openbare oproepen tot het gebed en daarnaast de comparatieve- resp. superlatieve aspecten van de oproep weglaat – zoals op 24. 10. 2021 in een bijdrage in de “WELT am Sonntag” gebeurde – kan door de bank genomen tot de conclusie komen: “De Roep van de Muezzin hoeft voor ons niet vreemd te zijn”.

Strijd tegen de Kuffar

Wie echter weet, wie de Allah is, tot wiens erkenning en verering bij de Roep van de Muezzin wordt bevolen, gaan er wellicht alarmbellen af. Want de Allah van de Islam verordonneert zijn gelovigen, zo nodig ook met wapens te strijden tegen alle niet-Moslims (zie bv. de Koranverzen 2, 193; 2,216; 9,5; 8,12),totdat nog slechts de Islam heerst (Koranvers 2, 193).

Dat dit geen griezelsprookje is,, toont een blik in de geschiedenis van de Islam met het brede bloedspoor, die hij achter zich gelaten heeft, aan. Dit wordt bevestigd door de eeuwenlange slavenjachten, de Joden- en Christenvervolgingen, de veroveringsoorlogen tot in Spanje en Afghanistan zowel als de zogeheten zelfmoorddaden en roofovervallen, die momenteel zowat wekelijks worden begaan. Want een Moslim die bij de Jihad sterft voor zijn Allah, kan er op rekenen, direct te worden binnengehaald in het Paradijs van Allah, met een leven als in Luilekkerland (Koranvers4, 74) en bijbehorend met 72 “grootogige Hoeri’s” (Koranvers 56,22) met “zwellende borsten” (Koranverzen78,31-34).

Voor menig Moslim kan dat een nastrevenswaardig alternatief zijn t. o. v. het moeizame leven op Aarde, temeer, daar hij er dan zelfs op kan rekenen,,, door andere Moslims te worden vereerd als martelaar.

Reker in de vrouwenruilhandel?
Wie de Koran heeft gelezen, weet, dat daarin niet alleen wordt opgeroepen tot het bestrijden van niet-Moslims, maar tevens wordt meegedeeld:

  • Allah vervloekt Christenen en Joden zowel als alle andere zogeheten ongelovigen (4,52; 513: 33,64), betitelt ze als “de slechtste schepselen”(98,6), noemt ze hersenloos (2,171; 2,18; 9,29; 9, 127) en erger dan dieren (8,55 f.), betitelt ze als leugenaars (37, 151) en verklaart ze voor onrein (9,28).
  • Allah verkondigt, dat hij de christenen, omdat ze geloven aan de Bijbelse God van de Drievuldigheid, in zijn Hel zal stoppen (9,17; 98,6).
  • Allah deelt mee, dat de “umma” (de gemeenschap van Moslims onder een Kalifaat waarin het Sharia-“recht” geldt,) de beste leef- en samenlevingsvorm is (3,110; 63,8).
  • Allah verordent lijfstraffen voor reputatiebeschadiging (24,4) 3n voor seksuele misstrappen (24,2) en verbiedt, uit medelijden af te zien van de 80 resp. 100 zweepslagen.
  • Allah deelt mee, dat bij “het stichten van onheil” (5,33) hand en voet kunnen worden afgehouwen en bij diefstal één hand (5,38)
  • Allah staat toe, dat mensen tot slaaf worden gemaakt en zou Mohammed zelfs in eigen persoon slavinnen hebben toegewezen, waarvan deze ook seksueel gebruik kon maken (33,50).
  • Allah verklaart, dat de mannen boven de vrouwen staan, omdat hij de mannen met meer verstand en lichaamskracht heeft toegerust en de vrouwen van de mannen bij het huwelijk een “Morgengave” zouden ontvangen (2,228; 4,34).
  • Allah staat de mannen tot vier vrouwen toe (4,3) en daarnaast ook geslachtsverkeer met slavinnen (23,6; 70,30).
  • Allah staat de Moslims uitruil van vrouwen toe (4,20).
  • Allah verklaart, dat dochters bij erving slechts recht hebben op de helft van wat de zonen ontvangen (4, 11).

Ter ere van deze “God” weerklinkt vanaf de Minaret de Muezzin.

De oproepen van de Muezzin herinneren echter niet alleen aan de aanspraak op almacht van de Koran-Allah, maar ook aaan zijn “levensordening”. Hiertoe telt mee, dat de gebeden aan hem verplichtend zijn. Vanaf een leeftijd van 10 jaar kunnen bv. jongens volgens een Hadith tot bidden worden gedwongen door ze te slaan, Volwassen Moslims, die ondanks dat zij ertoe worden aangezet het gebed weigeren mogen volgens een Fatwa zelfs worden gedood. Wie belangstelling heeft voor bevestiging hiervan zowel als voor andere details van de Islam, kan deze vinden in het boek “Vrijheid en Islam”.

Minderwaardige Keulenaren

De Keulse burgemeester Henriëtte Reker stemt met de toestemming voor de openbare Roep van de Muezzin niet alleen indirect in met met haar eigen dé-kwalificatie, maar zij staat ook toe, dat indirect alle niet-islamitische Keulse vrouwen ( en Keulse mannen) worden beledigd. Want volgens de Koran zijn vrouwen minderwaardig en alle niet-islamitische mannen eveneens en dienen derhalve zoveel mogelijk verre te worden gehouden van bestuurlijke instituties en aangelegenheden.

Hoe kan Burgemeester Reker dit in overeenstemming brengen met haar ambtelijke eed?

Mevrouw Reker, die heeft gesproken van het veelkleurige Keulen, helpt thans mogelijk er aan mee dat vrouwen binnenkort alleen nog in zwarte Boerka’s het huis uit mogen – als ze dat al mogen.

Minstens alle Keulse vrouwen zouden er luidkeels tegen moeten protesteren, dat nu in Keulen ook vanaf minaretten reclame wordt gemaakt voor een religie, die hen naar believen mensenrechten en menselijke waarden in de zin van de VN-verklaring van de Rechten van de Mens kan ontzeggen – en ook het veelkleurige Keulse Carnaval!

Door: Reinhard Wenner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/11/10/koeln-minderwertige-kuffar-frau-fuer-muezzinruf/