Nieuw Keuls carnavalsmotto: Wie niet vaccineert, die is geen Keulenaar!

Door: David Berger.

Choquerende geluiden vanuit het Keulse carnaval: In de Zülpicherstrasse heeft zich vanmiddag een groep verzameld, die te midden van het gedrang agressief en frenetiek telkens weer in koor de slogan: “Hey, hey, wie niet vaccineert [ vermoedelijk wordt hier bedoeld “gevaccineerd is”], die is geen Keulenaar!” aanhief.

Klaarblijkelijk kwam het tot geen enkele tegenwerping of geen enkel protest van de andere aanwezige “vierders” tegen de hatelijke actie.

In plaats van ‘arisering’ vaccinatiefascisme bij het Keulse carnaval

Wie het locale patriottisme van de Keulenaren kent, weet, wat zo’n slogan te betekenen heeft: Ik kan er niets aan doen, maar dit herinnerde mi aan de meest duistere periode van Keulen, toen het carnaval voor anti-Joodse propaganda werd gebruikt en “ge-ariseerd”. Soortgelijke ongerustheid t. a. v. 2G had overigens reeds enkele dagen geleden de bekende Keulse moderator en kunstenaar Gerd Buurmann te kennen gegeven. ( https://philosophia-perennis.com/2021/10/22/schluss-mit-der-diskriminierung-2gboykott-jetzt/)

De politieke gelijkschakeling van het Keulse carnaval tekende zich al sinds 2015 duidelijk af. Dat het hoe dan ook tot een dergelijk exces zou komen was zelfs voor pessimisten en Keulen-haters ondenkbaar.

Diepe schaamte


Ik heb 20 jaar van mijn leven in Keulen gewoond en vele mensen aldaar ten zeerste leren waarderen. Sinds vandaag schaam ik mij voor de Keulenaren die hieraan hebben meegedaan of hierover het zwijgen toe doen.

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/11/11/neues-koelner-karnevalsmotto-wer-nicht-impft-der-ist-kein-koelner/