Een statement? Jazeker!

Over de pro-Zwarte Piet-demonstratie op 13 november 2021 in Alkmaar van Organisatie “Alkmaar handhaaft Zwarte Piet” tezamen met Pegida NL.

KOZP in Alkmaar in 2019


Door: Theresa Geissler.

Al te veel verwachten deed ik er niet van, die zaterdagmiddag, de 13de november 2021, de dag – ook in Alkmaar – van de officiële Sinterklaas-intocht. Maar wegblijven was geen optie:

Dit was (is) m i j n stad. En alleen daarom al voelde ik mij verplicht om minstens met eigen ogen te gaan zien, hoe het tegen-evenement – waar ik trouwens op zichzelf 100% achter stond – zou gaan uitpakken.

Begin oktober van dit jaar was Alkmaar, als één van de laatste bastions ter behoud van de traditionele Zwarte Piet-figuur, officieel gevallen: Organisatrice Lida Mathot bleek, na een onderbreking van de intocht-traditie van een jaar (door Corona uiteraard, waardoor anders?)definitief door de knieën te zijn gegaan en nagenoeg zonder overgang voor de ‘roetveegpiet’ gekozen te hebben. Hartelijk dank. Haar uitleg tegenover de media ging weliswaar vergezeld van de nodige spijtbetuigingen met krokodillentranen, maar dat deed niets af aan het feit, dat ze zich doodgewoon omver had laten praten en daarmee heel Alkmaar ongevraagd voor het blok had gezet.

En met welk recht,vroeg je je af: De intocht van 2018 in onze stad was nog in één woord fenomenaal geweest, zonder één enkele wanklank, met niets dan traditioneel uitgedoste pieten en een fantastische sfeer! Die van 2019 had dat in principe ook nog kunnen zijn,, ware het niet, dat toen KOZP onder aanvoering van de eeuwig tandenblikkerende Jerry Afriyi https://theresasvisie.com/2019/11/17/de-wens-die-de-vader-is-van-de-afriyie-gedachte/ al min of meer “roet” in het eten was komen gooien met hun demonstratie op de hoek van de Koorstraat, in de schaduw van de Grote kerk. Het jaar daarop volgde, zoals gezegd, de afgelasting vanwege de Corona-crisis, en nu eenmaal díe blokkade weer min of meer beslecht was, bleek Mathot ‘om’ – waarschijnlijk, net als vele andere autoriteiten, tenslotte aangegrepen door de tearjerkers van Afriyi c. s. over het “verdriet” van de ‘andersgekleurde’ kinderen, en de onwil van té veel “witte” Nederlanders, om de verantwoording voor de “zonden hunner voorvaderen” op zich te nemen. (Over de voorvaderen van Afriyi himself, de Ashanti, praten we dan nu maar even niet, alhoewel die in dit verband relevant genoeg zouden zijn om hem op zijn beurt definitief de mond te snoeren.)

Maar goed, Mathot bleek dus ‘om’. En in welke mate kwam eerst goed uit de verf nadat Thomas van Elst, als voorman van “Alkmaar handhaaft Zwarte Piet”, daarop het verzoek voor een eigen demonstratie indiende (mèt assistentie van Pegida NL, inderdaad) en zij via de pers liet weten, dat ze “hoopte, dat die demonstratie in de kiem gesmoord zou worden”(!) Voor iemand, die eerder wilde doen geloven, dat ‘ze steeds haar best deed om beide kanten gehoor te geven en serieus te nemen’ een op zijn ergst verraderlijk-hypocriete- en op zijn minst doodgewoon láffe opstelling, die wel laat zien hoezeer zij behoort tot diegenen, die zich moeiteloos laten manipuleren door een drama-king als Jerry Afriyie.

Evenwel, de waarheid gebiedt te zeggen, dat ik in de actie van Thomas van Elst aanvankelijk evenmin veel fiducie had. Dat kwam voornamelijk doordat hij voor mijn gevoel tegenover de pers de zaak te weifelend presenteerde: Al in 2019 had hij ervan afgezien om bij het gemeente-bestuur toestemming voor een tegen-demonstratie aan te vragen “omdat je dan toch te ver uit elkaar gezet wordt en je er dan niets aan hebt” (het had echter wel bij voorbaat tot gevolg, dat de tegenstanders van de KOZP-demonstratie, waaronder een groep AZ-supporters, toen puntje bij paaltje kwam, geen poot hadden om op te staan en met het grootste gemak door de gigantische politiemacht achteruit gedreven konden worden https://theresasvisie.com/2019/11/17/de-wens-die-de-vader-is-van-de-afriyie-gedachte/)

Voorts beargumenteerde hij naar mijn smaak zijn motieven keer op keer te aarzelend: Herhaaldelijk was het van zijn kant in de media: “Ik besef wel, dat het op den duur een aflopende zaak is…” en, in verband met deze demonstratie nog: “Als we dit nog mogen doen, hebben we er alles aan gedaan en leg ik me er verder bij neer…” Uitspraken, die in beginsel een vorm van capitulatie inhouden, en die je daarom volgens mij al helemaal niet zou mogen bezigen, als je beweert, ergens voor te staan, zeker niet tegen de pers.
Verder had ik, als ik heel eerlijk moest zijn, mijn bedenkingen tegen zijn onverbloemde leunen op Pegida NL bij dit project: Had hij dit voor zijn gevoel niet alleen afgekund? Zelf had ik Pegida NL enkele jaren van nabij meegemaakt, en, hoewel het – uiteraard – op geen enkele manier de verzameling racisten/Fascisten is, die de MSM er zo graag van maakt, is het nu eenmaal geen schim van zijn oorspronkelijke moederbeweging in Dresden en heeft de stuntelige aanpak door de jaren heen er wel voor gezorgd, dat ze steeds klein en relatief onbeduidend gebleven zijn https://theresasvisie.com/2018/09/13/pegida-dresden-leeft-nog-steeds-wat-is-haar-geheim/ en https://theresasvisie.com/2019/06/29/onbeholpenheid-aan-beide-kanten-maar-welke-kant-is-het-meest-verraderlijk/ Dit besef maakte mij bepaald minder optimistisch over de slagingskans van deze manifestatie.

Maar ik moet zeggen, dat het me is meegevallen!

De ‘demonstratie’ , metterdaad gehouden op dezelfde plek aan de Koorstraat, die in 2019 nog door KOZP werd geclaimd, was niets meer of minder dan de ‘ludieke happening’, die zowel van Elst als Pegida-voorman Wagensveld al hadden aangekondigd: Dus geheel bestaande uit zo’n 15 traditioneel geschminkte en schitterend uitgedoste “Pieten”, compleet met gouden oorringen en kroespruiken, vrolijk rondspringend op de maat van de – meest traditionele – sinterklaasliedjes op de achtergrond en pepernoten uitdelend aan de langslopende kinderen en hun ouders. Kortom, de Pieten, zoals alle Nederlanders ze kènnen en daarnaast – ook essentieel – door de traditionele zwarte schmink ECHT onherkenbaar, wat uiteraard onontbeerlijk is om het sprookje, het mysterie in stand te houden! Want “roetvegen” maken niet onherkenbaar en ontmaskeren binnen een ogenblik de gulle gever van het lekkers als Ome Jan-die-en-die of buurjongen-die-en-die. DIT was het overbekende sprookje, en je zág de ogen van verschillende passerende kinderen oplichten, zodra ze het in het vizier kregen – die van een rank, zeven-of-achtjarig, ‘gekleurd’ meisje, dat haar vader enthousiast meetrok richting Zwarte Pieten en pepernoten, niet uitgezonderd!

Er was door Pegida NL geen inleidende speech ingepland, en, hoewel ik dat aanvankelijk als een “gemiste kans” ervoer, begon ik gaandeweg te begrijpen, wat hiervan de bedoeling was: Essentieel was hier slechts, met de juiste middelen de mystiek in stand te houden, die uit louter goedmenselijke motieven en aangesticht door drammers als Afriyie – die de blanke tradities in de grond nu eenmaal haten – de nek moet worden omgedraaid (wat in Alkmaar op dit moment, dankzij deze verstandige aanpak, overigens nog niet gelukt was èn is.)

En we kunnen die aanpak voortzetten! Waarom niet? Pegida NL heeft hiermee – het moet worden gezegd – een deugdelijk statement neergezet, maar wie belet de Alkmaarders de komende jaren rond deze tijd hardnekkig die traditie te blijven volgen? Gewoon, telkens bijtijds de demonstratie aanvragen en je daarbij zoveel mogelijk als traditionele Piet-in-vol-ornaat blijven uitdossen. Of in eigen wijk dergelijke initiatieven blijven ontplooien! Want dat ís nog steeds niet verboden en zal, als het aan alle weldenkenden ligt, ook niet snel verboden worden; of ze nu meelopen in de ‘officiële’ stoet bij de intocht, of niet, wij kunnen er nog steeds voor zorgen, dat de traditionele ‘Zwarte Piet’ rond deze tijd levend blijft, zonder dat dit zelfs maar strafbaar zou zijn!

En bv. lieden als Rapper Akwasi? Laat die maar liever op zijn tellen passen: Zodra hij het in zijn hoofd mocht halen om zijn publiekelijk uitgesproken dreigement van enige tijd geleden (“Als ik een Zwarte Piet tegenkom, trap ik hem in elkaar”) in plaats van met woorden, met dáden bezegelt, is HIJ strafbaar. En Hoe!

Door: Theresa Geissler.