2G-regeling aan universiteiten: Eerste studentengroepen komen in opstand tegen vaccinatie-apartheid

Door: David Berger.

De Friedrich-Alexander-Universiteit Erlangen-Neurenberg (FAU) stelt haar studiefabriek om van de reeds schandalige 3G-regel naar de elk rechtsstatelijk principe tartende 2G-regel. Thans heeft zich met “Studenten Staan Op” een jongerenbeweging gevormd, die al die jonge mensen, die in de actuele pandemie om verschillende redenen meestal ongehoord blijven, een stem geeft.

“Wij richten ons nu tot u met onze stellingname over de omzetting, in de hoop, dat u ons verzoek openbaar maakt”, schrijft de groep in een mail aan “Philosophia Perennis”.Bovendien heeft men zich rechtstreeks tot de president van de universiteit, Prof. Dr. Hornegger, gewend met het verzoek om een gemeenschappelijk gesprek en een dringend verzoek betreffende het terugdraaien van de @G regel. Een antwoord laat op dit ogenblik nog op zich wachten.

Wij publiceren hier de stellingname:

Stellingname van ‘Studenten staan op betreffende de 2G-regeling aan de Universiteit Erlangen-Neurenberg

De Friedrich-Alexander-Universiteit Erlangen-Neurenberg heeft aangekondigd, vanaf vandaag – 15.11.21 – ongevaccineerde studenten uit te sluiten van het Campus-leven. De omzetting van 3G naar 2G dient binnen een overgangsperiode van een week te zijn voltrokken – tijd genoeg om tot bezinning te komen en de beslissing terug te draaien!

“Studenten Staan Op” eist: Geen 2G op universiteiten!

Vorming is een mensenrecht en Artikel 3 van de Grondwet verbiedt discrimineren en bevoorrechten vanwege bepaalde eigenschappen. Dat schijnt de leiding van de FAU (Friedrich-Alexander-Universiteit Erlangen-Neurenberg) rondom Prof. Dr. Joachim Hornegger echter niet te interesseren. De uitsluiting van presentiemanifestaties en de enkele mogelijkheid om zich via livestream in contact te stellen, benadeelt studenten, die besloten hebben, zich niet te laten vaccineren.

Het evenzeer af te wijzen 3G-model maakte het althans nog voor de negatief geteste, ongevaccineerde studenten mogelijk om op de universiteit aanwezig te zijn. Daarmee is het nu afgelopen
DE AU-leiding rond Prof. Dr. Hornegger lijkt de tweedeling van de samenleving te willen bevorderen, aangezien de onaangename niet-gevaccineerden geheel van de Campus worden verbannen. Een logische grondslag voor deze beslissing lijkt er niet te zijn. Want het is reeds voldoende bekend, dat ook tweemaal gevaccineerden SARS-CoV-2 krijgen en anderen ermee kunnen besmetten. Met wetenschappelijkheid heeft deze niet-evidentieel gebaseerde maatregel niets te maken. Zij is een wetenschappelijke instelling als de universiteit niet waardig.

“Ongevaccineerden blijven buiten” – de misschien wel meest wrange tegenslag voor Duitsland

“Ongevaccineerden blijven buiten” – de misschien wel meest wrange tegenslag voor Duitsland. Een land, dat zonder meer al jaren klaagt over een gebrek aan gekwalificeerde arbeidskrachten. En nu moet het de talenten van morgen zo moeilijk mogelijk worden gemaakt om hun studie af te ronden. Het lijkt bijna wel, of men er belang bij heeft, de crisissituatie nog verder uit te bouwen, in plaats van hem aan te pakken en de door de Corona-crisis ontstane schade te willen indammen. Het zwijgen van de politiek zegt genoeg – maar wij zwijgen niet!

Vorming zonder uitsluiting!

Wij staan op voor vorming zonder uitsluiting en stellen ons te weer tegen de tweedeling van onze samenleving. tot 19.11.2021 wordt het 2G-model aan de FAU weer afgeschaft, of wij zien elkaar in Erlangen!

Meer over onze beweging en haar waarden https://studentenstehenauf.eu/blog/forderungen-und-werte vindt u op hun website http://stauf.org/ en hun sociale media-kanalen:
http://stauf.org/ , http://t.me/studenten_stehen_auf_offiziell, http://www.instagram.com/studentenstehenauf/ , https://twitter.com/stustauf , https://www.youtube.com/channel/UCVDiv0RwHzVXN55kQfrw87g

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/11/15/2g-regelung-an-universitaeten-erste-studentengruppen-revoltieren-gegen-impf-apartheid/