Pijnlijk einde van een boekproject: Boek van Baerbock verdwijnt uit de schappen

Door: Redactie ZUERST!

Berlijn: Banaal einde van een plagiaatschandaal: Het boek van de groene kanselierskandidate Annalena Baerbock (“Nu. Hoe wij ons land moderniseren”) wordt verder niet meer verkocht. Ook een bewerking is intussen een hopeloze onderneming gebleken. De schrijfster-zelf had haar opus uiteindelijk nog willen bewerken en willen aanvullen met bronverwijzingen, maar heeft daar nu afstand van genomen, Het complete stoppen van de verkoop bleek de minst pijnlijke variant. De bewerking van hele passages herschreven tekst zou maanden in beslag hebben genomen.

Baerbock-zelf staat dit onder voorwaarden toe en liet via de uitgeverij verbreiden: “De verkiezingsstrijd en de daaropvolgende peilings- en coalitie-onderhandelingen lieten niet de ruimte voor het noodzakelijke aanvullende werk.” Tevens is te voorzien, “dat dit de komende maanden niet zal veranderen.” Het boek wordt niet langer gedrukt, in de handel zijnde exemplaren niet langer verkocht en ook het eBook is met onmiddellijke ingang niet meer beschikbaar, aldus een woordvoerster van de uitgeverij.

Het boek van Baerbock werd op 21 juni gepubliceerd en diende de groene kandidate voor het kanselierschap meer aanzien in de publieke opinie te verlenen. Evenwel bleek de publicatie spoedig een miskleun, toen de Oostenrijkse mediawetenschapper Stefan Weber er steeds meer stellingen in ontdekte, die letterlijke overeenkomsten vertoonden met andere werken.

Zowel Baerbock als haar partij en de uitgeverij verdedigden aanvankelijk het boek nog. De Duitse bedrijfsleider van de Groenen, Michael Kellner, sprak zelfs van “gemene laster”. Nog midden augustus had Baerbock in het ARD-zomer-interview gezegd, dat haar volgende werk een bewerking van het bekritiseerde boek zou zijn – wat vanuit uitgeversoogpunt eigenlijk al een bankroetverklaring is: “Het volgende boek is de bewerking van dit boek, omdat ik bij dit boek fouten gemaakt heb”, wilde het zeggen.

Uiteindelijk bleef de gerenommeerde Ullstein-uitgeverij niets anders over, dan zich terug te trekken. Hij legde zijn schrijfster de woorden in de mond: “zoals in het boek duidelijk wordt gemaakt, heeft ons land voor een goede toekomst een modernisering nodig. Hieraan wil ik de komende jaren bijdragen, wat ik kan.” Dat is erg genoeg. Maar van een tweede boek van Baerbock wil nu ook de Ullstein-uitgeverij kennelijk tenminste niets meer weten. Goed zo. (st.)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2021/11/19/peinliches-ende-eines-buchprojekts-baerbock-buch-verschwindet-aus-den-regalen/