Het groen-zwarte virus woedt.

Door: Wolfgang Hübner.

Twee zuid-Duitse deelstaat-minister-presidenten hebben dinsdag in het Frankufrter Centrale Orgaan voor Corona-paniek en pharma-aandeelhouders samen een tekst gepubliceerd: “De vaccinatieverplichting beschermt de vrijheid” https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/corona-impfpflicht-von-soeder-und-winfried-kretschmann-gefordert-17647078.html . intussen heeft de Hessische minister-president Volker Bouffier zich bij zijn collega’s Markus Söder en Winfried Kretschmann aangesloten. Hiermee is de vaccinatieverplichtende coalitie bestaande uit Groenen, CSU en CDU perfect. De definitieve overwinning over het virus zou eigenlijk hiermee een besloten zaak kunnen zijn, als er niet een paar lastige feiten zouden zijn, die tégen een succes voor het zozeer met de vrijheid bezig zijnde Zuid-Front zouden spreken

Dat is nu eenmaal het voor alle vrienden van de vaccinatie-verplichting zo netelige feit van het massale falen van de experimentele gen-therapie. Dit kan de hoopvol miljoenen-gewijs voor het experiment ter beschikking gestelde lichamen noch immuun maken tegen het virus, noch ze ertegen beschermen, andere mensen met het virus te besmetten. Er is nog niet eens zekerheid, of ze de met het gen geprepareerde lichamen althans een zeer beperkte tijd tegen het zware ziektenverloop van een besmetting beter beschermt dan andere medische maatregelen of preparaten. Zeker is hoe dan ook allang, dat de gentherapie ontelbare lichte tot dodelijke bijwerkingen heeft. En zeker is ook de onwetendheid over hun mogelijke uitwerking op lange termijn.

Er is geen verplichting voor politici, om naar de feiten te kijkenof zelfs rekening met hen te houden. Als het anders was, konden Kretschmann, Söder en nu ook Bouffier de oplossing van het virus-probleem niet in alle ernst door een van staatswege verordende en van staatswege uitgevoerde dwang tot terbeschikkingstelling van meer miljoenen menselijke lichamen voor de experimentele gentherapie verwachten. De triomferende aanwijzing van deze populisten in de slechtste zin van het woord, de grote meerderheid van de reeds met gentherapie behandelde bevolking achter zich te hebben, dus geheel trouwhartig naar de richtlijnen der democratie te willen handelen, getuigt er alleen maar van, dat ze ge democratie niet hebben begrepen.

Want de acceptatie van de democratie bestaat slechts zo lang de minderheid zich ook door de meerderheid geacht en beschermd voelt. De zelfbestemming over het eigen lichaam, zijn bescherming tegen afgedwongen experimentele ongerechtvaardigde verlangens is de de meest ingrijpende substantie van de onaantastbare waarde van de mens in artikel 1 van de grondwet. weliswaar kan in het recht op Leven en lichamelijke onaantastbaarheid volgens artikel 2 met een wet worden ingegrepen. Maar een meerderheid in het Duitse Parlement, die tot een wettelijke drang voor experimentele gentherapieën tegen het virus zou besluiten, zou niet alleen de bovenvermelde feiten bewust negeren, maar ook kennen – en willens en wetens de acceptatie van de democratie door de minderheid verliezen van diegenen, die de onaantastbaarheid van hun lichaam niet in gevaar willen brengen.

Dus kan men hieraan vasthouden: het groen-zwarte politieke virus is bij elkaar veel gevaarlijker dan het individueel potentieel gevaarlijke medische virusprobleem. Een werkzame vaccinatiestof, die deze naam ook verdient, is tot nu toe noch tegen het ene, noch tegen het andere voorhanden.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2021/11/das-gruen-schwarze-virus-wuetet/