Wij zullen jullie – als jullie überhaupt willen – veel te vergeven hebben!

Door: David Berger.

Er zijn beelden, die men zijn hele leven niet vergeet. En ook niet de reacties van familieleden, bekenden en vrienden op deze beelden. Hiertoe behoren wat mij betreft talrijke foto’s en persoonlijk beleefde scènes van de laatste weken, die boven mijn privé-psyche uit, er geknipt voor zijn, om de trauma’s van onze collectieve herinneringen nog wat verder te verrijken.

Waarom volksgerichten de laatste tijd duidelijk hebben gemaakt, dat het vergelijken van de corona-maatregelen met die van de Nationaalsocialisten tegen katholieken of een andere volksgroepering als volksophitsing een zware strafbare daad vormt, wordt de laatste dagen steeds duidelijker

Alleen maar niet denken aan de Duitse geschiedenis!

Al te zeer verleiden iemand de maatregelen (geen doktershulp, totale sociale uitsluiting van ongevaccineerden enz.), waarmee onze politici schermen, en waarvoor de meerderheid van het volk óf applaudisseert op Sportpalast-manier óf schuw, maar wijselijk zwijgt, om te denken aan de weken na de Rijksdagbrand

Van tevoren dient meteen gezegd te worden, dat een dergelijke vergelijking natuurlijk helemaal niet opgaat en dat ik elke keer, als hij zogezegd als een golf opnieuw in de richting van mijn gedachten rolt, door mij wordt afgeweerd als door een reusachtige golfbreker. Wie wil er nu in de gevangenis belanden, om dat vervolgens op het een of andere tijdstip tenslotte onder on-mensen zonder alle rechten, zoals vaccinatieweigeraars, te verblijven?

Het vervallen van de Mens in het Kwade

Ook strategisch is deze, zich op de een of andere manier steeds weer aan mij opdringende vergelijking eenvoudigweg zinloos: enerzijds, omdat de geschiedenis zich niet herhaalt, uitsluitend de omvang en tegelijkertijd het vervallen van de Mens in het kwade steeds opnieuw in dezelfde mate duidelijk wordt. Anderzijds, omdat bij zeer veel mensen het vermogen tot analoog denken ontbreekt en ze aldus vergelijking en gelijkstelling niet kunnen onderscheiden, bv. als de meer intelligente mensen niet willen (zo was bv. het feit, dat men AfD-politici voor “Nazi’s” uitmaakte, voor Justitie geen enkel probleem, hoewel ook deze vergelijking de misdrijven van de Nationaalsocialisten op de allerergste manier bagatelliseerde).

Maar tegen één ding kan ik mij op de een of andere manier niet verweren: Ik registreer momenteel met opmerkzaamheid wie er in mijn directe omgeving en in het maatschappelijk leven meedoet of zwijgt en hierdoor toestemt. Als iemand, die ondanks zijn hardnekkigheid wil overleven, omdat hij weet, dat ook de duistere tijden voorbijgaan, behartig ik natuurlijk hierbij de Bijbelse spreuk “Zijt dapper als de slangen en argeloos als de duiven”.

In deze zin heb ik consideratie met “vrienden”, die thans zwijgen uit angst of meelopen omwille van hun carriëre. Maar zij doen momenteel iets, dat niet teruggedraaid zal kunnen worden. En waarvoor men hen – om met Spahn te spreken – Later veel zal moeten vergeven, als men tenminste wil, resp. christelijk gesproken de Genade Gods hem daartoe in staat stelt.

Wat Gij thans doet, kan ik niet uit mijn gedachten bannen

Het zij u gezegd: Dat Jullie momentele gedrag,zeer nauwkeurig wordt geregistreerd als datgene, wat het is, zo heeft nu ook de journalist Manaf Hassan op Twitter tot uitdrukking gebracht. Aldaar plaatste hij gisteren een foto, die ook mij het bloed in de aderen deed stollen. Hij schrijft erover:

“Deze afbeelding zal ik zo bewaren, dat de mensen hem over 100 jaar nog onder ogen krijgen. Ik heb mij steeds de vraag gesteld, hoe het (Duitse) verleden zulke donkere plekken kon krijgen. Hoe ziekelijke en onmenselijke ideologieën de meerderheid achter zich gekregen hebben. Nu weet ik het.”

https://twitter.com/manaf12hassan?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1463146903437291524%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fphilosophia-perennis.com%2F2021%2F11%2F25%2Fwir-werden-euch-wenn-wir-ueberhaupt-wollen-viel-zu-vergeben-haben%2F

https://pbs.twimg.com/media/FE4kWmgXwA0HKWP?format=jpg&name=900×900

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/11/25/wir-werden-euch-wenn-wir-ueberhaupt-wollen-viel-zu-vergeben-haben/