Beieren: Het ophemelen in het deelstaatparlement van Turkse gastarbeiders

Door: Michael Stürzenberger.

Onder de bij ons wonende Turken zitten natuurlijk democratisch ingestelde Kemalisten, Alevieten, Koerden en modern-georiënteerde Moslims , die geen integratieproblemen veroorzaken en niet zelden ook positief meewerken aan de totstandkoming van onze vrijheidslievende samenleving. Onder hen ook enkelen, die waarschuwen voor de politieke Islam en zijn representanten hier in het land.

In de massa hebben wij echter zonder twijfel genoeg problemen: 64,8% van de bij ons wonende Turken https://www.sueddeutsche.de/politik/wahlen-in-der-tuerkei-so-haben-die-deutschtuerken-gewaehlt-1.4028731 met Turks paspoort stemden in juni 2018 op de autocraat Erdogan, een politiek-religieuze hardliner, die tegenstanders bij bosjes in de gevangenis laat gooien. Zij met Turkse roots zijn tevens buitenproportioneel werkeloos. Terwijl van de Duitsers 4,4% zonder werk zit bedraagt de quote bij Turken 155. Ook het aandeel onbemiddelbare personen, die niet streven naar een officiële baan is bij Turken in Duitsland met 485 zeer hoog https://www.focus.de/finanzen/videos/familienbild-schwarzarbeit-geburtenrate-warum-48-prozent-der-tuerken-in-deutschland-nicht-arbeiten_id_7338076.html.

Wij hebben groeiende, zich zichtbaar inkapselende parallelsamenlevingen net een hoog hoofddoekpercentage, een visueel teken van de politieke Islam. Ook door de invloed van Erdogan en zijn verlengde arm de DITIB is hier in het land een toenemende neiging tot een fundamenteel-radicale uitleg van de Islam waar te nemen. Er is sprake van zeer bedenkelijke organisaties zoals de Grijze Wolven, de grootsterechts-extremistische vereniging in Duitsland met 18.000 leden https://www.bpb.de/politik/extremismus/rechtsextremismus/260333/graue-woelfe-die-groesste-rechtsextreme-organisation-in-deutschland. Daarnaast religieus-fanatieke groeperingen als Milli Görus, die de westelijke “ordening van het onrecht” wil vervangen door een islamitische “rechtvaardige ordening”, ideologisch dichtbij de Moslimbroeders staat en zich met hen wenst te verbinden.

Niet te vergeten de toenemende clan-criminaliteit: Veel van deze clans hebben hun wortels in de provincie Mardin https://mediendienst-integration.de/artikel/arabische-grossfamilien-und-die-clankriminalitaet.html in Zuid-Oost Turkije zitten. van daaruit emigreerden ze in de eerste helft van de 20ste eeuw naar Libanon en van daaruit vanaf eind jaren ’70 naar Duitsland Ook de criminele rockergangs worden steeds meer beheerst door Turken.

Dit alles was op 15 november in München compleet vergeten, toen bij een feestelijke gelegenheid in de eerbiedwaardige Senaatszaal van het Beiers Deelstaatparlement “60 jaar aanwervingsovereenkomst met Turkije” werd herdacht. Uli Henkel was als vertegenwoordiger van de AfD-deelstaatfractie uitgenodigd en moest twee uur lang niet te verdragen geflikflooi over de Turkse immigranten aanhoren – bijna zonder welke kritische ondertoon dan ook. In de BPE-studio doet hij verslag van deze martelgang. (video hierboven).

Om een indruk te krijgen wat Uli Henkel allemaal moest doorstaan, enkele uitlatingen van de Beierse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Herrmann (CSU):

“De zogeheten gastarbeiders en hun gezinnen hebben onze samenleving over de generaties heen tot op heden heel beslissend mede vormgegeven. de vele mensen met Turkse migratiegeschiedenis verrijken onze gemeenschap op de meest veelzijdige manier”.

“Het huidige Duitsland valt nauwelijks voor te stellen zonder alle vrouwen en mannen, die als zogeheten gastarbeiders naar de Bondsrepubliek zijn gekomen”. Niet alleen hebben ze het eerste Duitse Wirtschaftswunder mogelijk gemaakt, ze hebben uiteindelijk hun eigen- en onze welstand mee-bewerkstellig. Ze hebben meer veelzijdigheid,, meer pluraliteit en meer openheid naar de wereld in ons land gedragen. En veel van hen hebben ons met hun moed, hun levensvreugde en hun gastvrijheid zelfs in het buitenland geïnspireerd”.

“Hier zijn mensen naar ons gekomen. Ten eerste, omdat wij hen toentertijd dringend nodig hebben gehad. Het was geen vluchtelingengolf of iets dergelijks, maar de Bondsrepubliek Duitsland, die Turkije dringend heeft gevraagd om een arbeidsovereenkomst. Ja dat moet op de eerste plaats maar weer eens voor eens en altijd in herinnering worden gebracht. Wij wilden deze mensen bij ons hebben. Ten tweede hebben zij geweldig gewerkt, zij hebben bijgedragen aan het Wirtschaftswunder.”

“Ik bewonder de moed van de toentertijd jonge Turken en Turksen, die gehoor hebben gegeven aan de oproep van de toentertijd jonge Bondsrepubliek. Wij zijn hen ook nu nog dank en respect verschuldigd, omdat zij met veel ijver en discipline, met hun levensinstelling hun bijdrage geleverd hebben. Het Duitse Wirtschaftswunder zou er zonder hen niet zijn geweest. In het kader van de waardering dient dit duidelijk te worden gezegd.”

Vicepresident van het deelstaatparlement Sr. Wolfgang Heubisch ((CSU), die van 2008-2013 nog minister van Wetenschap was, ging volgens hetzelfde stramien verder:

“Ik heb bewondering voorde moed van de toentertijd jonge Turken en Turksen, die gehoor hebben gegeven aan de oproep van de jonge Bondsrepubliek. Wij zijn hen ook thans nog dank en respect verplicht, omdat zij met veel ijver en discipline, met hun levensinstelling hun bijdrage hebben geleverd. Het Duitse Wirtschaftswunder zou er zonder hen niet geweest zijn. In het kader van de waardering dient dit duidelijk uitgesproken te worden.”
“Aan deze vorm van genegenheid verbinden wij de duidelijke afwijzing van vooroordelen, vreemdelingenvijandigheid, en van haat en hetze. Hier zouden ook de radicale krachten, die sinds kort helaas ook in de parlementen aanwezig zijn, goed moeten luisteren: In Duitsland is geen plaats voor mensenvijandigheid.”

Neemt men deze uitspraken van Joachim Herrmann en Wolfgang Heubisch bij de feestelijkheden te midden van een genodigd publiek van Turken en functionarissen van Turkse afkomst serieus, dan is het wel duidelijk welke kant het bij de CSU opgaat: Schouder-aan-schouder en generaliserende solidariteitsverklaring en de Turkse community naast gelijktijdige oorlogsverklaring aan de AfD, zowel als aan andere critici van de politieke Islam en de teugelloze migratie.

Wie de hele bewierokings-manifestatie voor Turkse gastarbeiders wenst de doorstaan: Hier is de video van de twee uur durende Live stream: https://www.youtube.com/watch?v=11Rh2osungc.

Link-gerelateerd:

SDoor: Michael Stürzenberger.
vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2021/11/bayern-lobhudelei-im-landtag-auf-tuerkische-gastarbeiter/