Berichten van de Pools-Wit-Russische grens uit de eerste hand

Door: David Berger.

Maar liefst twee geëngageerde prominenten – Imad Karim en Roger Beckamp – verblijven momenteel onafhankelijk van elkaar met camerateams aan de Pools-Wit-Russische grens, teneinde zich aldaar een eigen beeld te vormen van de situatie, die thans zal beslissen over de verdere lotgevallen van Europa. Voor beiden is het doel van de reis niet alleen het vergaren van getuigenissen uit de eerste hand, maar tevens de informatie van de Duitse publiciteit via media-kanalen naast de mainstreampers en de politiek-correcte zenders.

Maar liefst twee geëngageerde mannen, die wilden weten, hoe het er aan de Pools-wit-Russische grens echt voorstaat, verblijven daar en zorgen ter plaatse voor spannende informaties

Imad Karim: In wat voor Europa zullen de komende generaties wonen?

Enerzijds de bekende filmmaker Imad Karim, van wiens reportage er eerst een trailer is, die echter veelbelovend is. Anderzijds de parlementsafgevaardigde van de AfD Roger Beckamp, die sinds vrijdag met een eigen camerateam en een Poolse tolk onderweg is naar de Pools-Wit-Russische grens

“Tenslotte weten wij hooguit sinds het jaar 2015, dat de berichtgeving van de GEZ inzake migratie dikwijls genoeg niet de realiteit weerspiegelt, maar eerder dient als bekendmakingsorgaan van de politiek der gevestigde partijen”, aldus Beckamp op een tussenstation op zaterdag voor vestigingen van het ZDF en de dichtbij de CDU staande Konrad-Adenauer-Stichting in Warschau:

“Meer dan 500miljoen euro belastinggeld vloeien jaarlijks vanuit de stichtingen naar de gevestigde partijen, die met deze middelen ook doelbewust politiek graafwerk verrichten in migratie-kritische landen als Polen. De gedwongen bijdragen voor de politiek-correcte zender belopen intussen jaarlijks de astronomische 8 miljard Euro. Desondanks produceren deze instituties in beginsel niet datgene, waarvoor wij allemaal moeten betalen.”

Duizenden migranten aan de grens met Polen


https://youtu.be/B2dv7zwjY3M


Zondag ging de reis vervolgens verder het directe Pools-Wit-Russische grensgebied in, waar nog steeds duizenden migranten met welhaast alle middelen pogen, toelating tot Europa en in het bijzonder Duitsland af te dwingen Roger Beckamp zal over de verdere stations doorlopend berichten met behulp van pers-uitzendingen evenals met eigen video’s op Youtube en met zijn andere kanalen op de sociale media.

Imad Karim bericht: “In mijn actuele buitenlandse reportage vanuit Polen zullen er minder voyeuristische beelden zijn over de gedeeltelijk door eigen schuld veroorzaakte ellende van de mensen aan de Pools-Wit-Russische grens, maar onderzoek ik eerder de vraag, in wat voor Europa de komende generaties zullen leven. In een Europa dat zijn specifieke, historisch gegroeide en waarden-verbindende culturele identiteit zal herontdekken en bewaren, of in een gemulticulturaliseerd en mogelijk sterk ver-nahostelijkt Europa, waarin officieel, vele verschillende ethnici, vele gedeeltelijk met elkaar concurrerende geloofsbelevingen en vele verschillende geslachten leven, die alles bij elkaar in geen enkele verbinding staan of willen staan met de oude traditie en met de waarden van dit continent.

Ik denk, dat het mij is gelukt, belangrijke en voor de toeschouwers eventueel interessante filmische stations vast te leggen. De film bevindt zich nog de postproductie (coupe, sprekersopname, geluidsopname, kleurencorrectie enz.) en zou misschien binnen 10 of 15 dagen voltooid kunnen worden. Geeft u mij alstublieft nog wat de tijd!” – aldus Imad Karim.

https://youtu.be/-btE7yMWYFg

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/11/29/berichte-aus-erster-hand-von-der-polnisch-weissrussischen-grenze/