Constitutioneel Gerechtshof ligt op koers: de “Staatsnoodrem” was legitiem

Door: Redactie ZUERST!

Karlsruhe. Wie in tijden van Corona zijn hoop nog vestigt op het Constitutioneel Gerechtshof als onafhankelijke instantie wordt alweer teleurgesteld. Het Hoogste Gerechtshof in Karlsruhe heeft thans de aanklachten tegen de “Staatsnoodrem” met haar uitgaans- en contactbeperkingen afgewezen Ook de schoolsluitingen in het voorjaar waren dientengevolge geoorloofd.

De “Staatsnoodrem” van april 2021 was volgens het vonnis verenigbaar met de grondwet. Alle restricties waren evenredig en “dienden constitutioneel-gerechtelijk legitieme doelstellingen”, zo heet het in de beslissing. Bovendien zouden ze “in totaliteit van levens- en gezondheidsbescherming” zowel als het overeind houden van het Gezondheidssysteem hebben gediend.

Tot aan de tweede helft van augustus waren er bij het Constitutioneel Gerechtshof meer dan 300 constitutionele aanklachten in behandeling genomen, zodat er sprake was van 8500 klagers m/v. enkel en alleen over sluitingen in de detailhandel en verboden op presentie bij cultuurmanifestaties heeft der Constitutioneel Gerechtshof nog niet beslist. Na de nu genomen beslissing is overtrokken hoop op op de Hoogste Rechter in Karlsruhe hoe dan ook misplaatst. (rk)

Door: Redactie ZUERST!
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://zuerst.de/2021/12/01/bundesverfassungsgericht-liegt-auf-linie-die-bundesnotbremse-war-legitim/