Hoe men zich aan de vaccinatieplicht kan onttrekken

Door: Wolfgang Prabel*)

Er bestaat niets, wat niet óók voordelen heeft. In de EU is momenteel nog vooral sprake van vrijmoedigheid en de grenzen worden slecht bewaakt, de groene grenzen in de regel al helemaal niet.Ook als de Berlijnse administratie een uitreisverbod voor ongevaccineerden zou willen uitvaardigen, zouden er genoeg mogelijkheden zijn om er tussenuit te knijpen.

Ik heb altijd weer kennissen gehad, die na 13 augustus 1961 nog konden wegkomen, allereerst over de groene grens, later tijdens avontuurlijke survival-trips via het buitenland. Twee vrienden zijn bijvoorbeeld in Banat via de Roemeens-Joegoslavische grens gekomen, in Servië gearresteerd en na drie maanden uitgezet naar Wenen. De treincoupé hadden ze voor zich alleen, zozeer hadden ze ze na vier maanden nog steeds gestonken met dezelfde kleren. In Wenen kregen ze in het consulaat wat geld, waarmee ze ondergoed hebben gekocht. ik kreeg van daaruit een ansichtkaart met daarop Keizer Franz Josef, vergezeld van de spreuk “Gelukkig is er Oostenrijk”.

Natuurlijk moet men zich ervan op de hoogte stellen welke landen liberaal worden geleid en bestuurd. Bij een uitstapje naar Oostenrijk, Frankrijk of Italië komt men met het oog op de spuit vermoedelijk van de regen in de dr… – in de gen-techniek-drek terecht.

Bij langer verblijf in andere landen is er een bureaucratische horde te overwinnen. Tot en met een kwartaal gaat alles zonder problemen, daarna is een verblijfsvergunning benodigd. Deze krijgt men alleen, wanneer men in het bezit is van onroerend goed of een huurovereenkomst kan overleggen. Men dient zich te bewapenen met de voorgeschreven bescheiden en zich tot de buitenlander-autoriteiten wenden, het liefst met een tlumocník, tolmács, interpretator of interpret. In de regel zijn het persoonsbewijs, geboorte-uittreksel, koopovereenkomst of huurovereenkomst,, het actuele document van een ziekenfonds en een bankafschrift, dat bewijst, dat men niet onbemiddeld is, voldoende.

Wat het een beetje gecompliceerd maakt: De documenten worden niet naar het buitenland verzonden, maar alleen naar het opgegeven woonadres in het land van aankomst, waar ze meestal bij inschrijving heen worden gestuurd. Ik heb eens zes weken gewacht, tot het document aankwam. Vervolgens ging het opeens ral, de postiljon blies binnen het tuinhek op de elektrische hoorn en ik moest mij spoeden om de documenten – aldaar straatbrieven genaamd – in ontvangst te gaan nemen.

Als men zo ver is, kan men na enige tijd ook de auto’s ommelden, wat het effect heeft, dat alles goedkoper wordt In Polen bestaat er niet eens zoiets als Btw. Felix Polonia!

Als men maar eenmaal weg is, kunnen Söder, Kretschmann en Lauterbach iemand niet meer vangen, meevoeren en inspuiten.

De één of ander zal zich afvragen, hoe hij er in het buitenland financieel goed bij kan komen te zitten. Ten eerste is alles er veel goedkoper en zijn er Duitse, Zwitserse en Oostenrijkse netwerken, waarin men kan blijven hangen tot men qua taal en communicatief wortel geschoten heeft. Geheel zonder vitamine B, of als men een geesteswetenschappelijk beroep heeft, is het moeilijk.

Groeten aan de BVD: “Wij zijn thans naar u toegekomen, om u mede te delen, dat thans uw emigratie …”(Hans-Dietrich Genscher)

Door: Wolfgang Prabel*)
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2021/12/wie-man-sich-der-impfpflicht-entziehen-kann/