Oversterfte – maar niet vanwege Corona

Door: Manfred Rouhs.

Met officiële statistieken is het altijd weer hetzelfde: Ze bewijzen alles en niets. Critici van de regering geloven hen regelmatig zonder meer niet en houden ze voor gemanipuleerd. En op de schouders van hen, die ze vervaardigen, drukken de verwachtingen van hun opdracht- en broodverstrekkers.
Des te merkwaardiger is het, dat de cijfers van het CBS – een staatsinrichting, die onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken valt – tot in het oneindige in Duitsland in het jaar 2020 ten opzichte van het voorjaar 2019 iets beweren, dat politiek en MSM niet kunnen gebruiken. En wel het volgende:

In het Coronajaar 2020 was er sprake van oversterfte. Die was echter bijvoorbeeld in oktober slechts voor een derde terug te voeren op Corona en heeft voor twee-derde andere, tot dusverre onopgehelderde oorzaken. Dat meldt ander andere t-online https://www.t-online.de/nachrichten/panorama/id_91294358/statistisches-bundesamt-deutliche-uebersterblichkeit-seit-september.html naar aanleiding van een persconferentie van het CBS in Wiesbaden https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressekonferenzen/2021/corona/corona-uebersicht.html.

Wat zegt ons dit? Mogelijk, dat Corona voor een derde verantwoordelijk is voor de te verwachten cijfers van naar buiten tredende sterfgevallen en de Corona-maatregelen voor het dubbele van die sterfgevallen? Zijn er cijfers van gevolgen van vaccinatie en sterfgevallen? Blijkbaar niet. Waarom niet?

Mijn prognose luidt: Deze persconferentie van het CBS was niet geschikt om het vertrouwen van de bevolking in de staat te verstevigen, niet vanwege datgene,, wat de voordragers hebben meegedeeld, maar vanwege té veel, wat zij in het ongewisse hebben gelaten.

Door: Manfred Rouhs.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2021/12/uebersterblichkeit-aber-nicht-wegen-corona/