Aan het begin van elke dictatuur staat altijd de mooie gedachte

Door: BJÖRN HÖCKE.*)

Aan het begin van elke dictatuur staat altijd de mooie gedachte. De voorstelling om de enige oplossing voor fundamentele problemen van de mensheid te hebben gevonden, en te strijden voor het hoogste goed, het ‘Summum Bonum’, leidt snel tot fanatisme. In zijn boek “Politiek moralisme. De triomf van de gezindheid over de kracht van het oordeel” https://antaios.de/antaios-liefert-jedes-buch/84442/politischer-moralismus beschreef de filosoof Hermann Lübbe de hiermee verbonden dynamiek, die dwangmatig moet uitmonden in een volmacht aan zichzelf voor geweld.

Ze menen het immers alleen maar goed! – Hier is echter het probleem, dat de mens vaak zijn perspectief op de dingen verwisselt met de algemeen geldende waarheid. “Het geloof, dat de eigen kijk op de werkelijkheid de hele werkelijkheid zou betekenen is een gevaarlijk waandenkbeeld”, constateert de psychotherapeut en communicatiewetenschapper Paul Watzlawick: “Ze wordt echter nog gevaarlijker, als ze in verband staat met de messianistische roeping, de wereld adequaat te moeten voorlichten en ordenen – of de wereld die ordening nu wenst, of niet.

Als men denkt, dat Corona is “overwonnen”, zodra er maar genoeg mensen zijn ingeënt, dan moeten allen, die sceptisch staan tegenover deze strategie gevaarlijk zijn. Al snel worden de beschuldigingen persoonlijk en discussies tot loopgravenoorlogen van geloofsvoorstellingen. Aan de ene kant de “redders van de mensheid”, die verbeten eindelijk de vermeende oplossing wensen te bewerkstelligen, – aan de andere kant zij, die zich in hun ultieme privéleven aangevallen, gediscrimineerd, bevoogd en geïntimideerd voelen. Natuurlijk verzetten zij zich!
Daarbij wordt bij nuchtere aanschouwing van de massief bespoedigde vaccinatiecampagnes, dat zij minder bijdragen aan de oplossing van het probleem, dan wel veel eerder aan de immunisering van het vermogen om te oordelen.

Maar er zijn er ook, die het vaccineren zelf minder sceptisch zien, maar met zorg gadeslaan, wat de toenemende druk op een deel van de burgerij juist met onze samenleving doet. En zo zijn wij thans op een punt beland, waar de vraag om gedwongen vaccinatie tot verdedigingslinie van de vrijheid is geworden.

Het totalitarisme is een structureel fenomeen. Het is volkomen onbelangrijk, met welke vlag het zich tooit.

Dat het vooral het structurele totalitaire denken is, dat ieder nog zo mooie idee vergiftigt en uiteindelijk naar de goelag leidt, is een fundamenteel besef, dat vele strijders tegen het (hoe dan ook geïnterpreteerde) “Fascisme” weigeren. Evenwel, om met August Strindberg te spreken: “Wie te lang tegen draken strijdt, wordt zelf een draak.”

Wie voor de “openbare gezondheid” grondrechten wil inperken, zal morgen gedwongen maatregelen tegen “klimaatbescherming” bepleiten – maakt niet uit hoe succesvol de belachelijke ideeën in de praktijk zijn.” Met het vermeende “algemeen belang” wordt elke vorm van geweld van staatswege gelegitimeerd.

En juist daarom bevinden wij ons thans bij de rode lijn, die niet overtreden mag worden!

*) Oorspronkelijk verschenen op het Telegram-Kanaal van Björn Höcke https://t.me/BjoernHoeckeAfD

Door: Björn Höcke
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2021/12/am-anfang-jeder-diktatur-steht-immer-die-schoene-idee/