Imad Karim: YouTube heeft mijn nieuwste film verwijderd”

Door: Imad Karim.

YouTube heeft een uur geleden mijn film verwijderd wegens zogenaamde “intimidatie” en “hinder”. Meer dan 24.000 mensen hebben de film gedurende twee dagen gezien. Ik heb op dit moment contact opgenomen met Advocaat Mr. Christian Stahl van de kanselarij van rechtsgeleerden repgow.de .

Ik heb reeds een klacht ingediend en we wachten af. Advocaat Mr. Christian Stahl heeft mij uitgelegd, dat hij uit solidariteit met mij en mijn werk het spoedgeding voor mij desnoods in beide instanties gratis zou leiden. Hij wees mij er op, dat het risico van de kosten bij een rechtszaak voor ongeveer 60% bestaan uit gerechtskosten en kosten voor de tegenpartij, die bij een nederlaag te vergoeden zouden zijn.

Al naar gelang de kwestie in controverse kan het hier om aanzienlijke bedragen gaan (5.000 tot 10.000), legde mr. Stahl mij uit. Ik ben behoorlijk aan het eind van mijn Latijn. Deze film heeft mij meer dan 58.000 Euro gekost (Tot nu toe heb ik alleen de reiskosten, het hotel en de woordvoerders betaald. Alleen voor de sprekers en de geluidsstudio heb ik om en nabij de 3.000 Euro betaald. De andere collega’s heb ik nog steeds niet betaald. En nu is hij (de film – vert.) weg en ik zou, ingeval ik YouTube zou willen aanklagen, tot 10.000 Euro aan extra kosten tegemoet zien. Tot nu toe heb ik net 7.320 aan giften gekregen. Ik heb in mijn film op geen enkel tijdstip welke groepering of welk individueel mens dan ook in hun/zijn waarde gekrenkt en heb voortdurend moeite gedaan, ter zake en objectief te berichten, zoals mij dit beroep geleerd is!

IK BEGRIJP DE WERELD NIET MEER!!!!

Zojuist stuurt iemand de link naar Gloria.TV. https://gloria.tv/post/K1s8DzgSJoRc3PZ2hMHLTiiSS?fbclid=IwAR1HNuSRk6-tcT64QlnxlRpcRGBfXfhJ1CSVUBTDN5l0Iu1KFO44LtbNDvQ Kennelijk is mijn film bij hen ge-upload. Hier is de link voor hen, die de film nog niet hebben gezien. Wáár is hier sprake van “hinder” of “intimidatie”?

Door: Imad Karim.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2021/12/22/imad-karim-youtube-hat-meinen-neuesten-film-geloescht/