Zo maakt de staat zich belachelijk

Door: Wolfgang Hübner.

Om het maar eens zonder omwegen te zeggen: Ik behoor niet tot degenen, die zich er nu over opwinden, dat met Oudjaar de jeugd van migrantenafkomst in Düsseldorf, Hamburg (video hierboven) of waar dan ook zich geen rúk heeft aangetrokken van verboden van staatswege en ambtelijke verordeningen. En die daarom het einde van het jaar in grote getale openlijk heeft gevierd.

Daarentegen baart mij daarnaast het geringe aantal aan autochtone jeugd zorgen. Hebbenn die soms onopvallend in de donkere Duitse bossen feest gevierd? Of bestaat ze voor het merendeel in feite al uit oer-brave onderdanen van Scholz, Lauterbach,, Drosten en Söder, die zich kneuterig bij Mama en Papa met mondmasker voor het glaasje champagne hebben genesteld?

Totaal gebeten ben ik hoe dan ook op een staatsmacht, die bangelijk haar snor drukt, wanneer ze niet te maken heeft met vreedzame mannen vrouwen en kinderen, die met wandelingen protesteren tegen de Coronamaatregelen. Maar die zichzelf onzichtbaar maakt, wanneer ze wordt geconfronteerd meet jonge mannen, die dikwijls Mohammed heten en die zich het recht op de openbare ruimte, evenals het recht om feest te vieren, niet willen laten afnemen. Wat ik, zoals reeds opgemerkt, goed kan begrijpen.

De ene groep maakt kennis met knuppels en processen-verbaal, bij de andere trekken de afranselgardes van het machtskartel zich heel heimelijk terug, of duiken ze zelfs niet eens op.. Een staat,, die zich zo openlijk dubbelhartig toomt, maakt zich niet alleen belachelijk: Hij nodigt de Mohammeds nagenoeg uit, zich nog heel anders te presenteren. En de bangelijk-laffe Duitse meerderheid hoeft zich er waarlijk niet over te verbazen, als precies dát telkens weer gebeurt!

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/01/so-macht-sich-der-staat-laecherlich/