Gevolgen van de Coronapolitiek: Driemaal zoveel kinderen op de IC’s vanwege poging tot zelfmoord

Door: David Berger.

Het aantal kinderen, dat vanwege een poging tot suïcide op de IC is beland, is tot aan het einde van de tweede Lockdown met 400 procent toegenomen. Aldus een studie van de Universiteitskliniek van Essen.

Met inderdaad verontrustende cijfers komt vandaag een artikel op het internetmagazine “Tichys Einblick” https://www.tichyseinblick.de/meinungen/kinder-suizidversuche-anstieg-lockdown/ : Het aantal kinderen, dat vanwege pogingen tot suïcide op een IC terechtgekomen zijn, is sinds eind mei 2021 drastisch toegenomen. Aldus het resultaat van een actuele studie van de Universiteitskliniek van Essen, waarvan het hoofd van de plaatselijke kinder-IC, Christian Dohna-Schwake, verslag doet.

Met om en nabij de 400 procent toegenomen.

“Hoe dramatisch toonde nu opnieuw een analyse van de gegevens van 27 kinder-IC’s aan: Het aantal kinderen, die vanwege een zelfmoordpoging op de IC zijn beland, is tot het einde van de tweede Lockdown met om en nabij de 400 procent toegenomen.”

Tijdens de tweede Lockdown tussen maart en eind mei 2021 moesten, aldus het studieresultaat, “tot 500 kinderen klinisch op een IC worden behandeld vanwege een zelfmoordpoging – waarmee het aantal getroffen kinderen vergeleken met de tijd vóór Corona is verdriedubbeld en vergeleken met de eerste Lockdown zelfs verviervoudigd. Op deze dramatische ontwikkeling heeft Dohna-Schwake niet gerekend. De extreme toename heeft hem verrast, alhoewel hij op zijn eigen IC de toename van het aantal gevallen kon waarnemen en deze ook in gedachtewisseling met collega’s werd bevestigd.”

Depressies, angst- en eetstoornissen, vervolgens zelfmoord
https://philosophia-perennis.com/wp-content/uploads/2021/01/merkel-spahn-2-300×190.jpg

Het verband van dit schokkende feit met de volledig ongepaste Lockdown-maatregelen, die op het toenmalige tijdstip op de allereerste plaats voor de verantwoording kwamen van de twee kinderloze politici Merkel en Spahn, is voor de wetenschappers niet van de hand te wijzen:

“Naast de uitspraken van medici als Dohna-Schwake, zijn et intussen talrijke studies, enquêtes en andere gegevens, die het verband tussen sociale isolatie en de Corona-maatregelen en het wereldwijd toenemende aantal psychische ziekten bij kinderen en jongeren (zoals ook bij volwassenen) bevestigen. Sociale interactie, mimiek, gesticulatie, aanrakingen en gedachtewisseling zijn in de ontwikkeling van een jong iemand beslissend en door niets te vervangen.

Onthoudt men een jong iemand al deze bestanddelen van een normaal leven en worden daarbij paniek en hopeloosheid aangescherpt, dan kunnen zwaarwegende kwalen als depressies, angst- en eetstoornissen zich ontwikkelen.

Blijven deze kwalen onbehandeld, wat met her oog op volledig overbezette kinder- en jeugdpsychiatrie … en eindeloze wachtlijsten bij ambulante therapeuten voor velen helaas eerder regel dan uitzondering is, dan drijft dat enkelen tot zelfmoord.”

Levenslange trauma’s door politiegeweld

De zware schade, die kinderen van regimecritici oplopen vanwege bruut politiegeweld tegen hun ouders, is daarmee dan nog compleet onbehandeld.

Óf omdat ze deze politieacties rechtstreeks meebeleven https://philosophia-perennis.com/2022/01/06/erschuetternde-szenen-in-muenchen-polizei-trennt-kind-vom-vater/ óf door wat er binnen het gezin over wordt verteld. Specialisten gaan er daarbij vanuit, dat kinderen door het politiegeweld zware tot aller-zwaarste trauma’s oplopen, die zij hun hele leven met zich zouden kunnen meedragen

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2022/01/07/folgen-der-coronapolitik-dreimal-so-viele-kinder-wegen-suizidversuch-auf-intensivstationen/