Rainer Wendt, leider van de politievakbond tegen “wandelaars”

Door: David Berger.

Van de toenemende agressiviteit van de politie tegenover vreedzame “wandelaars” is geen sprake, in plaats daarvan worden zij, die zich inzetten voor onze democratie en mensenrechten, tot vijanden van de democratie verklaard. En ouders, die hun kinderen meenemen naar de demo’s, bedreigd met de kinderbescherming. Dit alles niet door een twitteraccount van de democratie-vijandige “Antifa”, maar uitgerekend door Rainer Wendt, de leider van de Duitse politievakbond.

Met een persmededeling verrast de Duitse politievakbond vandaag al degenen, die nog steeds denken, dat het bij het ontploffende politiegeweld tegen “wandelaars” en demonstranten voor democratie en grondrechten tegen de sanitaire dictatuur om betreurenswaardige individuele gevallen gaat.

Uitgerekend Rainer Wendt

Ervan uitgaande, dat het aantal politiek gemotiveerde strafbare daden zogenaamd in het afgelopen jaar met een toename van zes procent ten opzichte van 2020 een nieuw hoogtepunt heeft bereikt, eist uitgerekend de in conservatieve kringen anders graag als knappe kop en redelijk-denkend iemand bejubelde voorzitter van de Duitse Politievakbond, Rainer Wendt, om nog hardere sancties in te zetten bij de strijd tegen coronaregime-kritische mensen.

Zijn motivering: “De protesten tegen de Corona-politiek geven de beslissende doorslag voor deze toename.” De politieman lijkt er hier in het bijzonder over in verwarring, dat de protesten niet meer in zijn anders gebruikelijke laadje passen, de protesten zijn “volgens het Duitse Hoofdbureau van Politie niet altijd zonder meer aan het linkse- of het rechtse spectrum toe te schrijven”, merkt hij op.

Aardverschuiving-achtig verlies van het respect voor de politie

Daarnaast laat de gehoorzaamheid tegenover de staat duidelijk te wensen over: In het bijzonder zouden politieambtenaren en -ambtenaressen in het brandpunt staan van frustratie m. b. t. de staat: “Wij zien regelmatig, dat het vele demonstranten ontbreekt aan respect en acceptatie tegenover staatsambtenaren in functie. Provoceren, bespugen en zich verzetten bij de voor de politie dagelijks gangbare handelingen zijn intussen op ontstellende wijze dagelijkse kost geworden”, aldus de politievakbondsvoorzitter. Over het in toenemende mate agressief-brute gedrag van de politie, dat ook wij bij PP uitvoerig hebben gedocumenteerd, hult Wendt zich in stilzwijgen.

In plaats daarvan komt hij met eisen, die met het oog op een gebeurtenis in Schweinfurt https://philosophia-perennis.com/2021/12/27/corona-proteste-extreme-polizeigewalt-in-schweinfurt/ oorspronkelijk door links-extremen kringen op Twitter werden geventileerd: “Niet in de laatste plaats het meenemen van kinderen naar demonstraties, teneinde ze in te zetten als beschermend schild, verhindert het noodzakelijk optreden van de politie. Op dit punt worden zowel de bureaus voor jeugdzorg als de wetgevers gevraagd, alert te reageren. Een hogere straf zou volgens onze mening moeten dreigen, als bij verzet tegen uitvoerende ambtenaren, de dader een strafrechtelijk onmondig kind bij zich heeft.”- aldus de persmededeling.

Hoe dan ook doet wendt vervolgens toch nog poging tot een verzoenende wending, ook al lijkt hij juist de strijders voor democratie en mensenrechten impliciet tot vijanden hiervan te hebben verklaard: “Vijanden van onze democratie zullen ook na Corona geen rechtsgetrouwe staatsburgers worden. Daarom is er een maatschappelijk debat nodig over ons vrije staatswezen, de voordelen van onze ordening, het tekortschieten van de politiek in de crisis en de noodzakelijkheid om de regels van het samenleven in praktijk te brengen. De politiek moet aan de top van een dergelijk debat staan, ze mag niet uitsluiten en demoniseren, maar dient tevens met critici in dialoog te gaan; die heeft haar bevolking niet voor het uitzoeken!”

Het grootste geweld tegen de meest zwakken

Dat mag dan nog tamelijk vriendelijk klinken, maar het kan niet echt het feit verdoezelen, dat nu ook het gelijkschakelen van de “sanior pars” van de Duitse politie in volle gang is. Toepasselijk is hier het bericht van een van onze lezers van vanmorgen: “Onlangs heb ik de politie in Worms nog geprezen om hun terughoudendheid. Gisteren evenwel vond ook daar escalatie plaats. Ze wilden zelfs een rolstoelrijdster uit haar rolstoel sleuren.” Een individueel geval: nee, deze regel beschrijft alleen maar, wat momenteel zo of soortgelijk honderdmaal plaatsvindt.

Zeer geachte Heer Wendt, kort en goed: Hoeveel respect kan een regime, wiens gedrag tegenover de burgers wordt gekenmerkt door leugenachtigheid, dubbele maatstaven en respectloosheid, verwachten?

Door: David Berger.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2022/01/18/rainer-wendt-chef-der-polizeigewerkschaft-gegen-spaziergaenger/