De missie van Habeck: Het verknoeien van Duitse landschappen

Door: Wolfgang Hübner.

De Nedersaksische deelstaatminister van Milieu Olaf Lies (SPD) is van mening, dat “windmolens inmiddels een deel zijn van het cultuurlandschap https://www.achgut.com/artikel/niedersachsen_plant_massiven_ausbau_der_windkraft_kommunen_wehren_sich”. Dergelijke milieu-barbaren zouden wat minister van klimaat Robert Habeck betreft als bijzonder bevoorrechte gesprekspartners mogen behoren op zijn missie door de deelstaten. Want Habeck wenst te verkondigen, hoe groot de bereidheid van de regeringen aldaar is, om hun landschappen te laten verknoeien door de gigantische vogel- en insecten-killers. Het doel van de knipperlicht-regering is, zoals bekend, om twee procent van de totale Duitse oppervlakte voor te bestemmen voor aanleg van Windenergie. Dat zijn meer dan 7000 vierkante kilometers. Ter vergelijking: Het Saarland omvat om en nabij de 2500, Berlijn 892 vierkante kilometer.

Onder groene regie, maar met toestemming en ondersteuning van alle gevestigde politieke partijen met uitzondering van de AfD, dient de grootste en ultimatieve vernietiging van het Duitse landschapsbeeld sinds het begin van de industrialisatie , de bouw van treintrajecten en autowegen plaatsvinden. Nadat er in de laatste decennia vele zware milieu-wonden van het verleden enigszins zijn gereduceerd, afgezwakt, opgelapt, en sommige zelfs hersteld, wordt thans een algemene aanval voorbereid, die de aanblik van Duitsland meer zal bederven, dan alle aanvallen tot nu toe vermochten te doen. Maar voor iemand als Habeck, die, zoals bekend, vaderlandsliefde “om van te kotsen” vindt, is deze missie noch moreel noch zedelijk een probleem.

Zoals elke grote politieke misdaad wordt ook deze propagandistisch voorbereid en ideologisch gemotiveerd. En hiertoe dienen zich in het voortwoekerende academische milieu van Duitsland dan ook snel bereidwillige koppen aan. Bijvoorbeeld Sören Schöbel, professor in de landschapsarchitectuur van regionale ruimtes aan de TU München. Deze professor schakelde enkele weken geleden de vervaardigster van een lange reclametekst voor windenergie in feuilleton (!) van de FAZ met de cynische titel “Het aangezicht van het land zal veranderen” https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/robert-habeck-ueber-klimaschutz-corona-und-nordstream-2-17689854.html in als pleitbezorgster bij het grote vernietigingswerk: “Sören Schöbel is van mening, dat het tijd is om de dingen onder ogen te zien: Het land heeft besloten, van wind en zon de belangrijkste energiebronnen te maken, wat het onherroepelijk zal veranderen.” Daarom hoeft deze verandering niet meer te worden betwijfeld, maar alleen nog maar “zo goed mogelijk” tot stand worden gebracht.

Hiertoe wil de Duitse regering lastige wetten en verordeningen zo vormgeven, dat de veelvuldige weerstand tegen dit wijdverbreide verknoeien van het landschap kan worden gesmoord en desnoods ook kan worden gecriminaliseerd. Hinderlijke vonnissen zoals dat van het Duits Constitutioneel Gerechtshof uit het jaar 1990 zouden hierbij ook nog uit de weg moeten worden geruimd: Toentertijd werd beslist, dat het “bederven” van het landschapsaangezicht door een bouwplan kan worden verhinderd, wanneer dit plan “het plaatselijk- en/of landschappelijk aangezicht in esthetisch opzicht verregaand ongepast is en ook door een voor esthetische indrukken openstaande beschouwer wordt ervaren als belastend.”.

Maar voor de “klimaatbescherming” zijn esthetische bedenkingen en lasten alleen maar emotionele luxe. Binnen enkele jaren zullen wij in een lelijk betonnen bos van vogelkillers door landschappen lopen of rijden. Het is de moeite waard, van tevoren nog wat foto’s te maken, zodat de barbaarsheid minstens wordt gedocumenteerd voor de wereld hierna.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/01/habecks-mission-deutsche-landschaften-verschandeln/