Oorlogsvoerders berokkenen de Oekraïne alleen maar schade

Door: Wolfgang Hübner.

De steeds dringender en luider wordende roep om Duitse wapenleveranties aan de Oekraïne is even onverantwoordelijk als het Amerikaanse machtsspelletje met deze Oost-Europese staat. Want wie de Oekraïne met meer- en dodelijker wapens wil beschermen tegen Russische agressie of zelfs tegen een Russische invasie, calculeert daarmee een zo hoog mogelijk aantal slachtoffers aan beide zijden in, vooral echter onder de Oekraïners.

Willens en wetens, en dat maakt de oorlogsvoering in Washington en binnen de NATO zo verwerpelijk, dat in het ernstigste geval de Oekraïense Strijdmacht er helemaal alleen voor zou staan. Zo gek, zo suïcidaal om met een tegenaanval op Rusland het risico van een atoomoorlog te nemen, is in het Westen namelijk niemand.

De Oekraïne heeft in een oorlogszuchtige uiteenzetting met het militair veruit superieure Rusland nog niet eens een zijdelingse kans. Het land diende reeds de grootste offers niet te schuwen, om überhaupt met wapens de strijd op te nemen. Zelfs de uiterst Rusland-vijandige leiding in Kiev zou zich door bureau-strategen in een tragedie moeten laten drijven, die massagraven van soldaten en burgers ten gevolge zou hebben.

Washington en Brussel zouden vanzelfsprekend om de Oekraiense martelaren vele huichhelachtigeee tranen vergietenn, maar dat zou geen van de slachtofffers meer tot leven wekken. Wie het oprecht goed meent met de Oekraïne en haar volk, zet niet in op wapenleveranties, maar op het prakktische poliitieke verstand en het vreedzame doorzetten van een duurzamme oplossing.

Deze oplossing, als zij niet geheel en al bestaat uit de tweedeling van de Oekraïne in een Russischtalig- en een op het Westen gericht Oekraïens-talig gedeelte, zou gevonden kunnen worden in de politieke- en militaristische neutralisatie van het land. Hiermee kan zowel de poging van Rusland, als anderzijds de poging van de USA en de NATO worden tegengewerkt, om de Oekraïne te misbruiken als speelbal in de strijd tussen de grootmachten.

Dat de huidige leiding in Kiev onder aanzienlijke westerse invloed hiertoe niet bereid is, vormt een hindernis, zij het geen onoverwinbare hindernis. Voor het grootste deel van de mensen in de Oekraïne zou het namelijk een veel betere mogelijkheid zijn, dat de huidige permanente, hoge kosten en angsten veroorzakende situatie van de onveiligheid.

Wil de Duitse buitenlandse politiek zich niet zonder beding laten degraderen tot vazal van de USA en de NATO-leiding, dan moet ze aandringen op de hierboven beschreven oplossingsweg. Dat is geen “capitulatie voor Poetin, maar realistische politiek in het Nationaal Belang. Van de “Volkerenrechtsstrijdster” Baerbock en haar oorlogsgeile krijgsdienst-weigeraarspartij is dat met zekerheid niet te verwachten. Dat zullen andere krachten in Duitsland moeten doorzetten.

Intussen komt het er beslist op aan, geen Duitse wapens aan Kiev te leveren en elke mogelijkheid te benutten om Moskou van een militaristische actie af te houden. En de opportunistische ophitsers in eigen land duidelijk te maken: Vanzelfsprekend willen wij niet sterven voor de Oekraïne. Ja, wij willen voor hen nog niet eens in de winter kou lijden!

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/01/kriegstreiber-schaden-der-ukraine-nur/