Politici willen nu aan de burgers fatsoens-lesjes uitdelen

Door: Wolfgang Hübner.

“Fatsoenlijke burgers doen niet mee aan verboden demonstraties. Ze geven ook gehoor aan de verzoeken van de politie en houden zich aan de regels.” Degene, die dat heeft gezegd https://www.welt.de/politik/deutschland/plus236578983/Corona-Spaziergaenge-Anstaendige-Buerger-beteiligen-sich-nicht.html, is een notoir-niet-succesvolle CDU-politicus, die onder de groene supervisie in Baden-Württemberg voor minister van Binnenlandse Zaken mag spelen.

Thomas Strobl, schoonzoon van Wolfgang Schäuble en echtgenoot van de programma-directrice van de ARD, heeft alle reden om pogingen te doen, de onderdanen fatsoens-lesjes te geven: Voor het eerst zijn in zijn mooie landje voor deze maandag meer dan 500 “wandelingen” gepland.

Strobl heeft natuurlijk al een voorgevoel,, dat tevens autoritaire verboden van plaatselijke machthebbers, sinds kort zelfs uitgerust met de dreiging van gebruik van wapens, vele duizenden mensen er niet van zullen afhouden de frisse lucht van de vrijheid en de burgerlijke grondrechten te genieten.

Wanneer de politici van het machtssysteem over ‘fatsoen’ praten, denken ze slechts aan twee zaken: Tweespalt en gehoorzaamheid. “fatsoenlijk” is hij, die klakkeloos gehoorzaamt aan hun beslissingen, “onfatsoenlijk” daarentegen, volgens de begrippen van Strobl & Co., is hij die dat niet doet.

Volgens het gangbare begrip van het adjectief “fatsoenlijk” is een fatsoenlijk mens welgemanierd en eerbaar. Dus niet iemand,, die voor de verkiezingen elke gedachte aan een vaccinatieplicht onherroepelijk afwijst, maar ná de verkiezingen de vaccinatieplicht voor dringend noodzakelijk houdt.

Fatsoenlijk is veel eerder hij, die niet even snel van mening wisselt als van sokken. Juist daarom zijn de meer dan 500 “wandelingen” in het zuidwesten van Duitsland vanavond een openlucht-les in praktisch fatsoen. Als Strobl tijd mocht hebben, kan hij aldaar wat leren.

Door: Wolfgang Hübner.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.pi-news.net/2022/01/politiker-wollen-buergern-nun-anstandsunterricht-erteilen/