Nouripour: Onze grondwet in de toekomst parallel aan Sharia-doeleinden?

Door: Dr. Udo Hildebrand.

De in het jaar 2022 tot vicevoorzitter van de Groenen gekozen, uit Iran afkomstige Omid Nouripour zou zich zeer onlangs er voor hebben uitgesproken, “om delen van de islamitische Sharia, van de islamitische wetgeving, toe te voegen aan de Duitse grondwet. Reeds in 2018 heeft hij zich in het Duitse parlement over deze, voor hem kennelijk dwingende kwestie, uitgelaten. Wat de partijtop van de Groenen betreft zouden de kans voor zijn voornemen zijn gestegen. Een gast-commentaar van Dr. Udo Hildebrand https://philosophia-perennis.com/?s=Udo+Hildenbrand.

Onze grondwet in de toekomst parallel aan Sharia-doeleinden? Maar hoeveel en welke “delen van de islamitische Sharia” wil Nouripour toevoegen aan onze grondwet? Kruisigingen, stenigingen en lijfstraffen als verminkingen en afranselingen, veelwijverij, verbod op andere religies, extra belastingen voor niet-Moslims?

Niet-Moslim zonder alle rechten

Wie ook maar iets afweet van de Koran en van de islamitische doctrine, en bovendien weet, hoe ze sinds de tijden van Mohammed steeds weer in praktijk gebracht zijn, hem zouden bij deze informatie de haren te berge rijzen. Daarnaast zal hij zich misschien ook een zinnetje herinneren, dat op bittere erkenning en ervaring berust en het probleem kort en krachtig samenvat:

“Waar de Sharia regeert, hebben niet-Moslims elk recht verloren.”

Mogelijk zal hij zich ook nog bijvoorbeeld de volgende kritische vragen stellen:

  • Staat achter de Sharia niet onverbloemd de islamitische aanspraak op uitsluiting totalitarisme en heerschappij, die altijd verbonden is met de afwijzing van alle als “ongelovigen” in diskrediet gebrachte niet-Moslims, zowel als de hele niet-islamitische wereld?
  • Weerspreekt de Sharia, die ook de meest alledaagse, meest onbeduidende verrichtingen tot op het meest intieme leefgebied voorschrijft, niet het vrije ontplooien van de mens, zoals ze in de Verklaring van de Mensenrechten (1948), in de Duitse Grondwet (1949) en in de Europese Conventie voor de Mensenrechten (1953) is gewaarborgd?

-Vormt de Sharia niet de rechtelijke basis voor de meest uiteenlopende vormen van geweld binnen de Islam, ook in de gedaante van de verregaande religieuze discriminatie en vervolging in islamitische landen, met momenteel groeiende intensiteit?

  • Is dit islamitische systeem niet de oorzaak van het ontstaan van islamitische parallel-, sub- en tegensamenlevingen in ons land en overal in Europa, in welke geweldplegers en vijanden van onze democratie weten te infiltreren?
  • Moet deze anti-vrijheidsgeest van de Sharia in de toekomst ook onze rechtsorde mede-bepalen?
  • Wil de nieuwe GROENEN-vicevoorzitter Omid Nouripour thans voorzichtig, maar doelbewust inze rechtsstaat “ombouwen” in de zin van de Islam en binnenkort met zijn uitlatingen maar eens een proefballonnetje oplaten?

De kleur groen daat voor een totalitaire partij en voor de Islam

De ex-islamitische strijder voor de burgerrechten Ali Utli heeft over het voorstel van Nouripour opgemerkt: “De kleur van deze partij [De GROENEN] is dezelfde als die van de Islam. Zal men vervolgens op een gegeven ogenblik ook homosexuelen gaan vermoorden en ledematen gaan afsnijden? Keert u tegen het begin!”

Sommige mensen zullen zich misschien bij deze meer dan merkwaardige verbale boodschap van de Co-voorzitter van de Groenen ook affvrageen: Hoe is het bij de GROENEN dan wel gesteld met de trouw aan de constitutie, wanneer mensen als Nouripour kunnen op0klimmen tot de hoogste partijgelederen? In elk geval is het niet te overzien, hoe die GROENEN, die de ambtseed volgens Art. 56 GG hebbenafgelegd, hun belofte willen inlossen, om hun kracht in te zetten ter welbevinden van het Duitse Volk, zijn profijt te doen toenemen en het te behoeden voor schade, als ze tegelijkertijd op het grote partijpodium de heer Nouripour het groene licht geven.

Een luidkeels protest in de media over het voornemen van Nouripour voor het lamleggen van onze grondwet op sharia-manier is er als zodanig tot nu toe niet geweest. Ook de partijpolitieke “lijstduwers” van de GROENEN hullen zich in het diepste stilzwijgen. Maar niet alleen van de kant van de GROENEN zou er met zekerheid een kreet zijn opgegaan, als deze of gene gek zou hebben verzocht, om ideeën resp. “gedeeltes uit ‘Mein Kampf’ van Hitler” in onze grondwet te integreren.

Handen af van onze vrije, democratische basis-ordening!

Meneer Nouripour, Handen af van onze vrije democratische basis-ordening. Wanneer u heimwee voelt opkomen naar een door de Sharia gekenmerkte samenleving, kunt u terugkeren naar Iran, uw land van herkomst. Aldaar zult u de door u blijkbaar zo geliefde Sharia kunnen praktiseren, zelfs in de vorm van “Sharia-puur”.

In ons vrijheidslievende land zijn de grenzen voor u permanent wagenwijd open. Geheel naar uw smaak. Of vertegenwoordigen niet ook de GROENEN met enthousiasme het – in de meest ware zin van het woord – waanzinnige idee van de open grenzen?

Door: Dr. Udo Hildebrand.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2022/02/09/nouripour-unser-grundgesetz-kuenftig-durch-scharia-bestimmungen-paralysiert/