De griezelige Mao-verering van de groene deelstaatvader Winfried Kretschmann

Door: Alex Cryso.

Ook bij de ‘wandelingen’ in Baden-Württemberg valt het steeds opnieuw te lezen: Kretschmann moet weg! De uitlating op de protestbordjes en affiches is ondubbelzinnig: Mensen uit Schwaben, Baden en Kurpfalz zijn ontevreden over de politiek van hun groene deelstaat-vader, wat niet valt terug te voeren op diens falende Corona-politiek. Terwijl SPD-minister van Buitenlandse Zaken Nancy Faeser momenteel met behulp van haar explosieve contacten met de Antifa en andere constitutie-vijandige linkse organisaties voor negatieve krantenkoppen zorgt, zou ook nooit vergeten moeten worden, dat Baden-Württemberg sinds 2011 wordt geregeerd door een (voormalige) Maoïst.

Het verval van wat ooit het bastion van vorming en economie was, kan men in elke hoek waarnemen: Waar ooit bij rijen producten van Mercedes en Porsche van de lopende band rolden, daar wijst de vormingscurve alleen nog maar steil naar beneden, het volk is tot op het bot verdeeld, de verarming grijpt om zich heen, de strijd tegen de automobiel sleept zich voort. En hoewel Kretschmann zich openlijk heeft gedistantieerd van zijn Mao-verleden, kan de Duitse “toppolitiek” met hem een zoveelste Duitslandhater en Communist in de eigen gelederen bijschrijven.

Mao Zedong is de Chinese dictator, tijdens wiens communistische regime meer dan 45 miljoen mensen om het leven zijn gekomen: Door hongersnood, foltering en sociale experimenten. En zo iemand heeft Kretschmann vereerd! Mao-zelf noemde het de “grote sprong voorwaarts”, om de Volksrepubliek China definitief in het Communisme te laten verglijden. Voorgegeven werd de verkorting van de achterstand op de westerse industriestaten, wat intern onder andere gepaard diende te gaan met de massamoorden op politieke tegenstanders (“Anti-Rechts-Beweging”) met twee miljoen slachtoffers van arrestatie of doding, zowel als het georganiseerde uitroeien van de spreeuw, omdat deze volgens Mao’s opvatting de erwten en het zaalgoed van de velden opvreet. Naar schatting waren er periodes met tot twee miljard dode vogels. Valt het woord “Rijkspartijdag”, dan bewerkstelligt dit desondanks en hoe dan ook een grotere shitstorm dan deze ideologische waanzin.

Thans sust Kretschmann, wanneer het gaat over zijn tijd als links-radicaal in de jaren- zeventig, dat hij zich “in een soort sekte” bevonden heeft. Zijn informaties over het toenmalige China waren “uiterst gebrekkig” en dat klinkt een beetje, alsof iemand over Hitler alleen maar wist, dat hij een hakenkruisband droeg en tegen de Joden geweest is. Opwindend genoeg zat er met de eveneens groene Fritz Kuhn nog een Maoïst van 2013 tot en met 2021 op de voorzittersstoel in het Raadhuis van Stuttgart. De Groenen en de grootste afslachter van mensen aller tijden: In links Duitsland gaat zoiets nu eenmaal zomaar.

Daarnaast moest Mao’s Culturele Revolutie al het bestaande op de schroothoop smijten, teneinde door jonge linkse Duitsers met grote welwillendheid te worden bezien: De vrije gedachte moest worden opgeheven, zeden en tradities worden afgeschaft, de cultuur tot nu toe aan de kant worden geschoven. Dat gebeurde zo ongeveer in het midden van de jaren- zestig, die Kretschmann – nu 3 jaar – waarschijnlijk zeer actief zal hebben meebel3eefd. Maar wat voor de één het voorbeeld voor een schijnbaar betere wereld was, beleefden de Chinezen als dictatuur van de verschrikking, waarvan het land tot op heden niet heeft hersteld. In Duitsland was men tegen de mufheid van het oude en traditionele, in China beleefde men een terugval in het barbarendom.

In 1972 zocht de chemie-student aan de universiteit van Stuttgart-Hohenheim en toekomstig leraar Winfried Kretschmann toenadering tot een marxistisch-leninistische studentengroep, die in nauwe verbinding stond met de KPD. Hun jeugdafdeling, de “Rode Gardes”, noemde zich naar het Chinese origineel. Het doel was toen al, een Culturele Revolutie te bewerkstelligen naar het voorbeeld van Mao, teneinde een Dictatuur van de Arbeidersklasse tot stand te brengen. Desnoods met Wapengeweld. De overtuiging van Kretschmann bracht hem zelfs zover, dat hij in 1975 ten prooi viel aan het zg.’Radikalenerlass’, dat heel Duitsland bij elkaar 1256 afgewezen sollicitaties in de ambtenarensector voerde, vanwege hun politieke instelling. Kretschmann was onder andere voorzitter van de commissie van studerenden AStA, zowel als een leidende figuur in de maoïstische KBW (Communistische Bond West-Duitsland). De eerstgenoemden hadden in 2020 een slechte naam gekregen, omdat de Universiteit van Keulen 8.500 Euro naar de Antifa hadden doorgesluisd. Dat moet al sinds vele jaren het geval zijn,, teneinde de werkkring van zelfbenoemde antifascisten en linkse geweldplegers te ondersteunen. In Stuttgart zwaaien reeds de kinderen met rode vlaggen, wanneer de Antifa opmarcheert. Zo is de cirkel weer rond.

Links:
https://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article125158458/Sagt-endlich-dass-Mao-der-groesste-Massenmoerder-war.html
https://www.spiegel.de/geschichte/mao-zedongs-grosser-sprung-chinas-krieg-gegen-spatzen-a-0ca18353-27d1-4fdb-82ae-bd34feba66de
https://www.pi-news.net/2013/02/ob-kuhn-empfiehlt-steinbruck-von-mao-zu-lernen/
https://www.express.de/koeln/uni-koeln-studenten-finanzieren-ueber-asta-zahlungen-die-antifa-44159

Door: Alex Cryso.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://www.conservo.blog/2022/02/11/die-unheimliche-mao-verehrung-des-gruenen-landesvater-winfried-kretschmann/