Schokkend: Trudeau kondigt in Canada oorlogsrecht af.

Door: Meinrad Müller.

Nee, Canada wordt door geen enkel leger aangevallen. En toch grijpt de regering naar deze noodwet, die door beide Kamers in het parlement binnen de komende drie weken dienovereenkomstig moet worden bekrachtigd. individuele provinciale regeringen hebben zich er el tegen uitgesproken. Een gastbijdrage van Meinrad Müller.

Men moet zich afvragen, of deze disproportionele ingreep in de burgerrechten metterdaad is aangekondigd. Er staat geen leger aan een landsgrens en intern staat er evenmin een revolutie op stapel. Zij het dan, dat de vredelievende demonstratie van de vrachtwagenchauffeurs bedrieglijk als zodanig wordt neergezet. Voor hen dreigt niet alleen het wegslepen met pantserwagens, maar ook de onmiddellijke niet-vergoede onteigening van hun voertuig en van hun private ontroerend goed-bezit wordt mogelijk gemaakt.

Conto-bevriezing en onteigening onroerend goed

De minister van Financiën wil, dat in het kader van deze noodwetten ook de bankconto’s worden bevroren. Daarnaast moeten de rijbewijzen van de vrachtwagenchauffeurs worden ingetrokken en niet meer geldig worden gemaakt, wat gelikstaat aan een economische vernietiging van de getroffen demonstranten.

Zolang het oorlogsrecht duurt kan eenieder op verdenking tot terrorist worden verklaard. Het alarmeren van rechtbanken zoals in een rechtsstaat de normale gang van zaken is, is dan niet meer mogelijk. Veroordelingen komen tot stand in snelrechtzaken tot en met bijzondere militaire rechtbanken, die doodvonnissen voltrekken.

Good bye mensenrechten

Het verlies van onze mensenrechten, zowel in Duitsland als in Canada wettelijk gegarandeerd, worden door “bijzondere wetten” van nationale draagwijdte leeggeschept als een rioolput op straat. Elk ogenblik loopt iemand gevaar, in dit diepe gat te vallen en daarbij nog van overheidswege te worden vervolgd. Daarentegen gaan de noodwetten tien stappen verder. Elke stap kan worden neergezet als “landsgevaar” en draconisch worden bestraft. Onttrekking van een kind wordt met één pennenstreek mogelijk.

Politieke commentatoren in Canada beweren, dat de demonstratie vaan de “Truckers” voor de regering opperbest uitkwam. Thans kan door middel van het oorlogsrecht ook tegen politieke tegenstanders met militaristische strengheid worden opgetreden. Daarmee is het einde van de democratie, zoals wij haar kenden, ingetreden.

Er komen Duistere tijden aan en het Duitse perslandschap, tenminste volgens Google op 15.2.22 om 6 uur, weet, met enkele uitzonderingen, van niets. Zouden niet alle alarmbellen af moeten gaan, als een partnerland van de NAVO scheve schaats gaat rijden?

Door: Meinrad Müller.
Vertaling: Theresa Geissler.
Bron: https://philosophia-perennis.com/2022/02/15/schock-trudeau-verhaengt-kriegsrecht-in-kanada/